اهداف

  • آموزش چندبعدی با نگاه به رشد اجتماعی
  • توجه به حوزه های تخصصی علوم انسانی (حقوق ، روانشناسی و مدیریت)
  • کشف استعدادهای حوزه های مختلف علوم انسانی و هدایت
  • به سمت رشته های مرتبط
  • اعمال روشهای تلفیقی برای تعمیق درک دانش آموز
  • تربیت یک دانش آموز تحلیل گر با آموزش های فرا مدرسه ای
  • طراحی رویکرد علوم انسانی اسلامی

فعالیت باشگاه تخصصی علوم انسانی مجموعه مدارس سلام آغاز شد

باشگاه تخصصی علوم انسانی در پی آن است تا نسبت به شناسایی و شکوفایی خلاقیت ها و توانایی های دانش پژوهان خود اقداماتی شایسته و در خور انجام دهد و با پیاده سازی طرح ها و برنامه های نوین در عرصه ی علوم انسانی قدم هایی ویژه در توسعه کشور بردارد.

 

علوم انسانی جهت دهنده و فکرساز است و مسیر و مقصد حرکت جامعه را تعیین می کند.

مقام معظم رهبری

۲
۱
بازگشت به بالا