1%

salamsch.com

مرکز سنجش آموزش مدارس برتر

اطلاعیه شرکت در آزمون آزمایشی ورودی 1401 ـ 1400 مجموعه مدارس سلام

برای شرکت در آزمون ورودی (آنلاین) ابتدا باید در سایت آزمون با وارد کردن نـام کاربری( یک حرف u سمت چپ کد ملی مانند: u5190049377 ) و رمز عبـور( چهـار رقم سـمت راست کد ملی مانند: 9377 ) وارد صفحه آزمون شوید. زمان شروع آزمون ساعت 9 صبح روز جمعه، سوم اردیبهشت 1400 میباشد.

اگر هنگام دانلود دفترچه با پیام زیر مواجه شدید، لطفاً چند لحظه صبر کنید و مجدداً تلاش نمایید.

آزمون ورودی

پس از ورود به صفحه آزمون، تا ساعت 9:15 فرصت دانلود دفترچه را خواهید داشت.

نکته بسیار مهم:

زمان آزمون بعد از دانلود دفترچه محاسبه میگـردد، بنـابراین در هنگـام دانلـود دفترچه عجله نکنید، چون فرصت کافی برای دانلود دفترچه خواهید داشت.

بعد از دریافت دفترچه در صفحه آزمون، پاسخ برگ نمایش داده خواهد شـد. پـس از آن میتوانیـد گزینه‌ها را وارد نمایید.

پس از اتمام آزمون با زدن کلید ( پایان آزمون) می‌توانید پاسخ‌برگ خـود را ذخیـره کنیـد و بعـد از تأیید ثبت، از آزمون خارج شوید.

شرکت کنندگان میتوانند روز پنجشنبه از ساعت 8 صبح تا 8 شب برای بررسی نام کـاربری و رمـز عبور خود وارد سایت شوند.

چند تذکر بسیار مهم:

1- رأس ساعت مشخص به سایت مراجعه فرمایید و آزمون را به موقع شروع کنید.

2- در صورت امکان از کامپیوتر یا لپتاپ برای شرکت در آزمون استفاده نمایید.

3- به هیچ عنوان از فیلترشکن استفاده نکنید.

4- از باز کردن دو یا چند Browser یا Tab بپرهیزید و حتماً از یک صفحه وارد آزمون شوید.

5- در صفحه اول (بعد از ورود) روی لینک آزمون ورودی مدارس سلام کلیک کنید.

6- در طول زمان آزمون از وصل بودن اینترنت خود مطمئن باشید و اگر هر زمان متوجه قطع بـودن اینترنت شدید از صفحه پاسخ برگ خارج نشوید تا بعد از وصل شدن اینترنت گزینـه‌ها بـه صـورت‌ کامل ثبت و ذخیره شوند.

7- اگر قبل از پایان آزمـون، دکمـه پایـان آزمـون را بزنیـد، امکـان بازگشـت مجـدد بـه آزمـون را نخواهید داشت.

8- به زمان آزمون حتماً دقت کنید. با اتمام وقت هیچ امکانی برای اصلاح وجود ندارد.

9- گزینه‌ها را به موقع و یکی یکی وارد کنید و پاسخگویی را به لحظات آخر واگذار نکنید.

10- در انتهای آزمون و قبل از ارسال پاسخنامه حتماً از صفحه خود عکس بگیرید و نزد خـود نگـه دارید.

11- حتماً در انتهای آزمون، دکمه اتمام آزمون و ارسال پاس خبرگ را بزنید.

12- فایـل راهنمـای شـرکت در آزمـون آنلاین در کانـال تلگرامی taraaznet در دسـترس‌ می‌باشد و در صورت بروز مشکل در روز آزمون، با دفتر مرکـز سـنجش آمـوزش مـدارس برتـر تماس حاصل نمایید.

شماره تماس‌های پشتیبانی مرکز آزمون مدارس برتر:

66483739
66497366
66497344

Share on whatsapp
Share on telegram
مقالات و نشریه‌های مجموعه مدارس سلام

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمائید