100%

salamsch.com

لایوهای روانشناسی مجموعه مدارس سلام

سلسله لایوهای روان‌شناسی مجموعه مدارس سلام

لایوهای مدرسه‌ی سلام با چه هدفی برگزار شدند؟

پایگاه تابستانی امسال (سال ۹۹)، به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد. در طول این برنامه، به منظور ارتباط والدین با مدرسه و پاسخ‌دهی به دغدغه‌های آ‌ن‌ها در مورد تحصیل فرزندشان و آموزش مجازی، سه لایو اینستاگرامی، با حضور دکتر صاحبی، یکی از روانشناسان مطرح کشور برگزار شد. این لایوها با استقبال خوبی از طرف والدین و مخاطبین اینستاگرامی مدارس سلام مواجه شدند.

موضوعات لایوهای مدارس سلام چه بود؟

موضوعات سه لایو برگزار شده، با توجه به نیازسنجی و در نظر گرفتن دغدغه‌های والدین، به صورت زیر بودند:

  • میراث مدرسه برای فرزندم چه می‌تواند باشد؟ تاریخ برگزاری: جمعه 27 تیر
  • مدیریت مسئولیت‌پذیری و آینده شغلی فرزندم؛ تاریخ برگزاری: جمعه 10 مرداد
  • مدرسه و آموزش صلح با خویشتن و دیگری؛ تاریخ برگزاری: جمعه 24 مرداد
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
مقالات و نشریه‌های مجموعه مدارس سلام