1%

salamsch.com

مدیریت راهبرانه

دوره مديريت راهبرانه ، ویژه مدیران و مدیران ارشد مدارس

مجموعه مدارس سلام همواره در تلاش بوده است تا مسئولین و معلمان آموزش‌های روز را دریافت کنند و به کار بگیرند. از طرفی با توجه به شکافی که امروزه بین دریافت آموزش‌های تئوری و استفاده از آن‌ها دیده می‌شود، برقراری یک ارتباط معنی‌دار بین این دو، ضروری به نظر می‌رسد. دوره مديريت راهبرانه ویژه مدیران و مدیران ارشد در مجموع مدارس سلام، با هدف پیوند بین تئوری و عمل طراحی شده است.

لزوم آموزش‌های روز و یادگیری مسائل جدید به معلمان، دبیران، مدیران و مسئولان مدارس بر هیچکس پوشیده نیست. همیشه فاصله بین تئوری و عمل در مدارس و آموش‌های مدیران و معلمان،باعث شده است که اثرات این آموزش‌ها ماندگار نباشند. بسیاری از اساتید دانشگاه که به آموزش مدیران و معلمان در مدارس می‌پردازند، از طرف آن‌ها متهم می‌شوند به اینکه شناختی نسبت به فضای مدرسه ندارند و از طرفی اساتید نیز احساس می‌کنند که معلمان و مدیران زمینه‌ یا حوصله لازم را در یادگیری ندارند. در حالی که مشکل اصلی در این بین، شکاف موجود بین آموزش‌های تئوری و کاربرد مباحث تئوری است. بنابراین آموزش‌هایی که هم مباحث علمی و تئوریک دانشگاهی را در بر بگیرند و هم به صورت کاربردی و از بطن مدرسه باشد همیشه مورد نیاز هستند.

هدف از در دوره مدیریت راهبرانه که در مدارس سلام طراحی شده نیز چیزی فراتر از بیان مباحث تئوری یا صرف بررسی مشکلات بوده و مبنای آن بر ایجاد پیوند بین تئوری و عمل است. در این دوره مباحث تئوری کاربردی و بررسی علمی مسائل عملی در مدرسه بیان می‌شوند و تلاش بر این است که آموخته‌های مدیران به سرعت و با کیفیت بالا وارد چرخه کاربرد و عمل شود. گذراندن این مجموعه جلسات کمک می‌کند تا مدیران بتوانند موضوعات روز حوزه مدیریت آموزش را با فعالیت‌های خود در مدارس پیوند دهند. مدرس این دوره متفاوت و کاربردی جناب آقاي دكتر توحيدي، مدرس بین‌المللی دوره‌های مدیریت (معاونت برنامه ریزی و استراتژیک دفتر مرکزی مجموعه مدارس سلام) هستند و این دوره مديريت راهبرانه طی ١٠ هفته برگزار شد.

Share on whatsapp
Share on telegram
مقالات و نشریه‌های مجموعه مدارس سلام

دوره مديريت راهبرانه ، ویژه مدیران و مدیران ارشد مدارس

جهت دانلود این مقاله به صورت فایل کلیک کنید

جهت دریافت اطلاعیه ها و اخبار مجموعه مدارس سلام شماره تماس یا ایمیلتان را وارد کنید

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمائید