1%

salamsch.com

شرایط انتخاب رشته در پایه نهم

شرایط انتخاب رشته در پایه نهم ، شرط نمره، معدل و سهمیه

یکی از نقاط عطف در زندگی هر شخصی انتخاب رشته، مسیر تحصیلی و شغلی آینده است. با توجه به اهمیت این انتخاب، دانش‌آموزان باید نسبت به شرایط انتخاب رشته در پایه نهم از جمله معدل، سوابق تحصیلی و سهمیه آگاهی کامل داشته باشند. در این مقاله در کنار بیان کلیاتی از عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر انتخاب رشته مانند اهداف، علایق فردی، شرایط خانواده، ظرفیت و بازار کار، به قوانین و شرایط انتخاب رشته‌های مختلف نظری در سال نهم می پردازیم.

انتخاب رشته در پایه نهم

برای کمک به تصمیم‌گیری بهتر، اداره آموزش و پرورش تصمیم گرفت برای شناخت بیشتر بچه‌ها از روحیات و ناخودآگاهشان، آزمون مشاوره‌ای همگام را برگزار کند. این آزمون‌ها ازجمله آزمون سلامت روان و آزمون رغبت هدایت تحصیلی، در سامانه همگام و به شکل آنلاین برگزار می‌شوند. سایت همگام امکان برگزاری آزمون‌های مختلف از جمله آزمون‌های هدایت تحصیلی را فراهم کرده است که برای استفاده از آن می‌توانید این مطلب را مطالعه کنید: چگونه در سایت همگام آزمون دهیم

شرایط انتخاب رشته در پایه نهم

در سال‌های اخیر تغییراتی در شرایط انتخاب رشته در پایه نهم صورت گرفت. به طور مثال نمرات متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) در انتخاب رشته تاثیر خواهند داشت و انتخاب رشته نهم مانند انتخاب رشته دانشگاه به رتبه دانش‌آموز بستگی دارد. یکی دیگر از شرایط انتخاب رشته در پایه نهم تاثیر سهمیهها مانند سهمیه منطقه، ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا و رزمندگان در انتخاب رشته است. برای مثال در یک منطقه که ۲۰۰ نفر سهمیه انتخاب رشته کنکور تجربی دارند، ممکن است تعدادی از دانش‌آموزان با معدل بالای ۱۸ هم مجبور شوند با توجه به پر شدن ظرفیت پذیرش، در رشته‌های دیگر تحصیل کنند. مجموعه امتیازاتی که دانش‌آموز در هریک از موارد زیر کسب می کند، در نهایت هدایت تحصیلی وی را رقم می‌زنند:

 • علایق دانش‌آموز: ۱۰ درصد
 • نظر والدین: ۵ درصد
 • نظر معلمان تمام دروس: ۱۰ درصد
 • نتیجه آزمون‌های مشاوره‌ای: ۳۵ درصد
 • عملکرد درسی دانش‌آموز: ۳۵ درصد
 • نظر مشاور تحصیلی: ۱۰ درصد

می‌توانید از جدول زیر کمک بگیرید که با استفاده از نظریه هالند، بر اساس نوع تیپ شخصیتی، رشته‌های تحصیلی را به شما پیشنهاد می‌کند.

تیپ شخصیتیهدایت تحصیلی
واقع‌گرافنی و حرفه‌ای، کشاورزی، صنعتی، تربیت بدنی رشته تحصیلی و شغلی که در ارتباط با اشیا و ابزار باشد و جنبه فنی داشته باشد.
جستجوگرعلوم ریاض و علوم تجربی رشته‌های تحصیلی و مشاغلی که با داده کار می‌کنند و مستلزم تحقیق و پژوهش مداوم هستند.
هنریرشته‌های هنری، طراحی گرافیک، زبان، برخی رشته‌های علوم انسانی، تجربی و ریاضی رشته تحصیلی و مشاغلی که در ارتباط با داده‌ها و اشیا بوده و خلاقیت و ابتکار در آن‌ها اهمیت داشته باشند.
اجتماعیرشته‌های علوم اجتماعی، علوم تربیتی، الهیات، علوم قضایی و حقوق، روانشناسی، مشاوره هر نوع رشته تحصیلی و شغلی که در ارتباط با مردم باشد و در ارتباط با آموزش، تدریس و رفاه اجتماعی هستند.
متهوررشته‌های علوم تجربی، بازرگانی، مدیریت، علوم قضایی، حقوق، علوم سیاسی رشته‌ها و مشاغلی که با مردم سر و کار دارند و در حوزه سازماندهی، مدیریت و فروشندگی هستند.
قراردادیرشته‌های امور اداری و دفتری، حسابداری، بازرس مالی، بانکداری رشته‌ها و شغل‌هایی که با جزئیات و کار با داده‌ها ارتباط دارند.

فرم هدایت تحصیلی چیست؟

هدایت تحصیلی به انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و مسیر شغلی و از طرف دیگر هدایت متوازن دانش‌آموزان به شاخه و رشته‌های تحصیلی کمک می‌کند. طی این فرایند با ارائۀ خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموز کمک می‌شود تا استعدادها، توانایی‌ها، علایق و ویژگی‌های شخصیتی خود را در کنار رشته‌های تحصیلی، حرفه‌ها و مشاغل موجود و مورد نیاز جامعه بشناسند و براساس آن، اقدام به انتخاب و اولویت‌بندی رشته‌های تحصیلی کنند. در اصل آموزش و پرورش این فرایند را به عنوان راهکاری برای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با استعدادها و ضعف‌های خود و همچنین سازماندهی رشته‌های انتخابی دانش‌آموزان بر اساس ظرفیت بازارهای شغلی در نظر گرفته است. در این فرآیند، دانش آموزان باید یک آزمون رغبت ۳۱۹ سواله، آزمون توانایی ۲۵۵ سواله و ۶ عدد دفترچه سوال خودارزیابی سلامت روانی، روحی، رفتاری و جسمی را پاسخ بدهند. نمونه فرم هدایت تحصیلی را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

هنگام دریافت برگه هدایت تحصیلی، با چهار اولویت روبرو خواهید شد. این چهار اولویت، در فرآیند انتخاب رشته بسیار مهم بوده و از ملاک‌های اصلی هستند:

 • اولویت الف: با توجه به بررسی تمامی شرایط، بهترین انتخاب برای دانش‌آموز را اولویت الف قرار می‌دهند. تمامی مدارس محدوده و منطقه موظف به ثبت نام دانش‌آموزی که اولویت الف را دارد؛ هستند.
 • اولویت ب: در ابتدا، دانش آموزان اولویت الف ثبت نام خواهند شد. پس از آن، اگر ظرفیت مازادی وجود داشته باشد، از دانش‌آموزان با اولویت ب ثبت نام به عمل خواهد آمد.
 • اولویت ج: دانش آموزان اولویت ج می‌توانند ثبت نام خود را در صورت وجود ظرفیت، انجام بدهند.
 • عبارت حذف: اگر جلوی رشته‌ای در فرم شما، عبارت حذف درج شود یعنی حد نصاب علمی لازم برای این رشته را کسب نکرده‌اید و نمی‌توانید برای ادامه تحصیل انتخابش کنید. در صورتی که دروس تخصصی رشته حذف شده را مجدد امتحان بدهید، نمرات درسی تغییر می‌کند که باعث تغییر در فرم هدایت تحصیلی می‌شود.

شرط معدل در انتخاب رشته

اگرچه انتخاب رشته صرفا بر اساس نمرات اصولی نیست، اما هدف از این مطلب فقط این است که حداقل نمره لازم را بدانید و وقتی با توجه به مجموع شرایط تصمیم به ورود به رشته‌ای را گرفتید، از نظر درسی نیز آمادگی و شرایط انتخاب رشته در پایه نهم را کسب کنید. نمرات به ۲ صورت در انتخاب رشته سال نهم تاثیر می‌گذارند:

 • تاثیر حذفی نمرات: اگر حداقل نمره را برای ورود به یک رشته کسب نکنید، حق انتخاب آن را ندارید.
 • تأثیر نمرات بر امتیاز: نمرات هر درس برای ورود به هر رشته امتیاز جداگانه دارند که ۳۵% بر انتخاب رشته اثر دارد.

نمرات درس ریاضی و علوم تجربی در سه سال اول متوسطه، با ضریب ۳ محاسبه می‌شوند. همچنین اولویت‌بندی رشته‌ها بر اساس فرایند هدایت تحصیلی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

 دروس تخصصیمیانگین نمرات متوسطه اول
ریاضی فیزیکریاضی۱۴
تجربی۱۳
تجربیریاضی۱۳
تجربی۱۴
انسانیزبان و ادبیات فارسی۱۴
مطالعات اجتماعی۱۳
زبان عربی۱۲
علوم و معارف اسلامیزبان و ادبیات فارسی۱۴
مطالعات اجتماعی۱۳
زبان عربی۱۲

مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل ۲۵۲ باشد. به عبارت دیگر اگر نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم، معدل رشته باید حداقل ۱۴ باشد. با یک فرمول ساده می‌توانید نمره هر درس را محاسبه کنید و با حداقل نمره‌های لازم برای ورود به هر کدام از رشته‌ها مقایسه کنید. فرمول محاسبه نمرات در تصویر زیر آمده است.

نقش سهمیه در انتخاب رشته نهم

سهمیه در انتخاب رشته انواع مختلفی دارد. سهمیه منطقه یعنی امکان انتخاب و ورود به هر رشته، به منطقه زندگی و تحصیل دانش‌آموز تعیین می‌شود و به تعداد مدارس آن منطقه و ظرفیت تحصیل در پایه نهم بستگی دارد. به طور مثال در یک منطقه ممکن است ۴۵۰ سهمیه برای ورود به رشته تجربی در نظر گرفته شده باشد. بنابراین اگر نمره شما برای انتخاب رشته مدنظرتان به حد نصاب کافی برسد اما ظرفیت خالی برای آن رشته باقی نماند، متاسفانه باید رشته دیگری را انتخاب کنید. برای همین گاهی توصیه می‌شود که دانش‌آموز منطقه و محل زندگی خود را تغییر دهد. سهمیه‌های دیگری مانند‌ ایثارگران و جانبازان هم در اینکه جای خالی برای انتخاب رشته باقی بماند مؤثر هستند.

شرایط انتخاب رشته تجربی در نهم

رشته تجربی یکی از رشته‌هایی است که هم در دوران دبیرستان و هم در انتخاب رشته کنکور سراسری متقاضی بالاتری نسبت به سایر رشته‌ها دارد بنابراین رقابت بیشتری در کنکور سراسری تجربی برقرار است. اگر به تحصیل در این رشته علاقه‌مند هستید، باید بدانید که داشتن نقاط قوت در حفظیات، توان استدلال و نتایج خوب در درس‌های زیست، شیمی، ریاضی و فیزیک برای موفقیت دانش‌آموز ضروری است، چون رشته‌های دانشگاهی این رشته مرتبط با این دروس هستند. هرچند درس‌های ریاضی و فیزیک در اولویت پایین‌تری نسبت به زیست و شیمی قرار دارند، اما همچنان رتبه‌های برتر در کنکور ضرایب بالایی در این دو درس دارند و علاوه بر این داشتن نگاه محاسباتی و استدلال در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی تجربی کاربرد دارد.

دانش‌آموزان این رشته باید تا حدودی به حفظیات علاقه‌مند باشند و کنجکاوی و اشتیاق بالایی به منابع طبیعی از خود نشان دهند. رشته تجربی بیشتر به پدیده‌های طبیعی می‌پردازد، به همین خاطر نداشتن علاقه در این زمینه‌ها، بعدها موجب نارضایتی دانش‌آموز خواهد شد. شرایط انتخاب رشته تجربی در نهم شامل موارد زیر هستند:

 • مجموع سه نمره پذیرفته شده در درس‌های ریاضی و علوم تجربی در سه پایه متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) کمتر از ضریب ۴۲ نباشد.
 • حداقل معدل ۱۴

شرایط انتخاب رشته ریاضی در نهم

رشته ریاضی به توانایی دانش‌آموز در دروس ریاضی و فیزیک و همچنین علاقه‌مندی به مباحث محاسباتی نیاز دارد. دانش‌آموزان باید قدرت تجسمی بالایی هم داشته باشند چون در آینده شغلی بسیاری از رشته‌های دانشگاهی این رشته، کمک فراوانی به موفقیت آن‌ها خواهد کرد. هریک از فصول فیزیک مربوط به یک رشته مهندسی است، پس دانش‌آموزی که درک درستی از فیزیک، ریاضی و مباحث هندسی دارد، می‌تواند آینده درخشانی در این رشته داشته باشد. هرچند نباید از نقش شیمی هم در انتخاب رشته ریاضی فیزیک به راحتی گذشت. شرایط انتخاب رشته ریاضی در نهم عبارتند از موارد زیر:

 • مجموع سه نمره پذیرفته شده در درس‌های ریاضی و علوم تجربی در سه پایه متوسطه اول، کمتر از ضریب ۴۲ نباشد.
 • داشتن حداقل معدل بالای ۱۴ برای تحصیل در رشته ریاضی و فیزیک

شرایط انتخاب رشته انسانی در پایه نهم

در رشته انسانی، توانمندی در دروس ادبیات و عربی کمک بیشتری به کسب رتبه خوب و ایجاد پایه قوی می‌کنند. اما بسیاری از دانش‌آموزان برای فرار از درس ریاضی به این رشته روی می‌آورند که درست نیست. با توجه به رشته‌های دانشگاهی این شاخه و مشاغل مرتبط با آن‌ها مانند مدیریت، وکالت و تدریس، برای موفقیت در این رشته باید فن بیان، سخنوری و توانایی برقراری ارتباط اجتماعی مؤثر را هم در نظر داشته باشید. شرایط انتخاب این رشته را در ادامه می‌خوانید:

 • مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور در هر یک از درس های زبان و ادبیات فارسی، عربی و مطالعات اجتماعی در سه پایه دوره متوسطه اول بدون ضریب، کمتر از ۴۲ نباشد.
 • مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل ۳۷۸ باشد (معدل حداقل ۱۴).

 نمره دروس مطالعات اجتماعی، زبان و ادبیات فارسی و عربی در متوسطه اول، به ترتیب با ضریب سه، چهار و دو محاسبه می‌شود.

شرایط انتخاب رشته علوم و معارف اسلامی در پایه نهم

عربی، فقه و تفسیر قرآن از جمله دروس مهم این رشته هستندو برای موفقیت در آن باید هم به حفظیات علاقه‌مند و هم در آن قوی باشید. فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند در دانشگاه‌های علوم و حدیث و حوزه علمیه مشغول به تحصیل شوند. شرایط این رشته در زیر آمده است:

 • مجموع سه نمره پذیرفته شده در دروس زبان و ادبیات فارسی، مطالعات اجتماعی و عربی در متوسطه اول کمتر از ضریب ۴۲ نباشد.
 • مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل ۳۷۸ باشد (معدل حداقل ۱۴).

نمره دروس مطالعات اجتماعی، زبان و ادبیات فارسی و عربی در متوسطه اول، به ترتیب با ضریب سه، چهار و دو محاسبه می‌شود.

انتخاب رشته مجدد

اگر در امتحانات حد نصاب نمره را در یکی از شاخه‌ها، زمینه‌ها و رشته‌های تحصیلی کسب نکرده باشید، می‌توانید با تکمیل فرم درخواست تعیین رشته مجدد، در امتحان تعیین رشته در شهریور ماه (همزمان با امتحانات دانش‌آموزان تجدیدی) شرکت کنید. همچنین ممکن است دانش‌آموزی پس از انتخاب رشته و تحصیل در پایه دهم، تمایل به تغییر رشته داشته باشد. در این صورت باید منطقه این تغییر رشته را با توجه به سهمیه‌ها تایید و دانش‌آموز برای ورود به پایه یازدهم در امتحان تغییر رشته شرکت و دروس خاصی را پاس کند. در پایه دهم، امکان تغییر شاخه و رشته وجود دارد؛ اما در پایان سال یازدهم دیگر امکان تغییر شاخه نیست و فقط می‌توان تغییر رشته داد.

پذیرش بدون آزمون در دانشگاه

یکی از مسیرهای ورود به دانشگاه‌های پیام نور، غیر انتفاعی، آزاد و خودگردان پذیرش بدون آزمون است که در این صورت بدون توجه به رشته تحصیلی می‌توانید تقاضای پذیرش کنید. در رشته‌های گروه علوم تجربی پذیرش بدون آزمون وجود ندارد اما گزینش دانشجو از طریق بدون آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی به روش متمرکز است و فقط معدل کتبی یا کل متقاضیان واجد شرایط با توجه به نوع دیپلم، مبنای پذیرش است. اگر نوع دیپلم دانش‌آموز با گروه تحصیلی که متقاضی آن می‌شود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل متفاوت خواهد بود. ضریب تأثیر اعمال سوابق تحصیلی با توجه به نوع دیپلم و گروه تحصیلی را در جدول زیر آمده است.

نوع دیپلم
گروه تحصیلی
ریاضی فیزیکتجربیادبیات و علوم انسانیعلوم و معارف انسانیسایر عناوین دیپلم
ریاضی۱۰۰۱۰۰۱/۵۷۱/۵۷۴/۵۱
تجربی۱/۵۷۱/۵۷۱/۵۷۱/۵۷۴/۵۱
انسانی۱/۵۷۱/۵۷۱۰۰۱۰۰۴/۵۱
هنر۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰
زبان۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰

ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم در سال تحصیلی پیش رو تعداد ۳۲۹ هزار و ۵۰ نفر یعنی تقریباً ۲۵ درصد از شرکت‌کنندگان است. اما در نظر بگیرید که سهم دانشگاه‌های بزرگ در پذیرش بدون آزمون تقریباً هیچ است و اکثر این رشته‌ها با پرداخت شهریه دانشجو می‌پذیرند.

سخن پایانی

برای یک انتخاب رشته صحیح، باید به نمرات، استعداد، علایق و اهداف خود در کنار ضوابط و شرایط انتخاب رشته در پایه نهم توجه داشته باشید و بدانید انتخاب رشته فاکتورهای متعددی دارد. تأثیر نمره در انتخاب رشته نهم یا همان سوابق تحصیلی، به اندازه‌ای است که اگر نمرات شما چندان بالا نباشد یا حتی به حد نصاب نرسیده باشد، باید قید ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه خود را بزنید. تاثیر معدل سال نهم هم در انتخاب رشته بالاست اما اگر ظرفیت پذیرش رشته مورد نظر شما بالا نباشد، شاید حتی با معدل ۱۸ هم نتوانید وارد آن رشته در منطقه خاصی شوید. اما فراموش نکنید که انتخاب رشته صرفا بر اساس نمرات، کار اصولی نیست چون ممکن است در زمان امتحانات دانش‌آموز دچار مشکلاتی شده باشد.

سامانه‌ها و آزمون‌های آنلاین متعددی به شما در انتخاب درست رشته سال نهم کمک می‌کنند که از آن جمله سامانه همگام را می‌توان نام برد. در نهایت اگر به هر علت در انتخاب رشته اشتباه کردید یا تصمیم متفاوتی گرفتید، هم می‌توانید تقاضای تغییر رشته در سال یازدهم را داشته باشید و هم به عنوان راه حل نهایی می‌توانید کنکور مد نظرتان را بدهید. خیلی از رشته‌های دانشگاهی نیز بین رشته‌ای هستند و امکان انتخاب آن‌ها رشته‌های مختلف پایه نهم وجود دارد. به عنوان مثال می‌توان به روانشناسی اشاره کرد.

 برای اینکه نهایت دقت را در این انتخاب مهم داشته باشید، خواندن این مطلب را هم به شما توصیه می‌کنیم: تمام نکاتی که باید درباره انتخاب رشته نهم به دهم بدانید

Share on whatsapp
Share on telegram
مقالات و نشریه‌های مجموعه مدارس سلام

شرایط انتخاب رشته در پایه نهم ، شرط نمره، معدل و سهمیه

جهت دانلود این مقاله به صورت فایل کلیک کنید

جهت دریافت اطلاعیه ها و اخبار مجموعه مدارس سلام شماره تماس یا ایمیلتان را وارد کنید

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمائید