اخبار

در مجله سلام می‌توانید موضوعات مختلفی از جمله اخبار مدارس سلام و … را مشاهده نمایید

دوره تربیت مشاور مدارس سلام با همکاری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برای مقاطع متوسطه اول و دوم برگزار می‌شود.

دوره تربیت مشاور تحصیلی

تنوع رشته‌های تحصیلی، اهمیت انتخاب‌های دوره نوجوانی بر آینده تحصیلی و شغلی، تحولات اجتماعی، افزایش پیچیدگی زندگی، اهمیت ایجاد ارتباط مطلوب برای به کار گرفتن

ادامه مطلب »