اخبار دبیرستان دوره اول متوسطه

در مجله سلام می‌توانید موضوعات مختلفی از جمله اخبار مدارس سلام و … را مشاهده نمایید

خیریه سلام تجریش

خیریه جوانمردان سلام

از مهمترین آموزه‌های فرهنگی، اخلاقی و دینی که دانش‌آموزان باید در محیط مدرسه آن‌ها را فرابگیرند و تمرین کنند، انجام مسئولیت‌های اجتماعی است. مشارکت در

ادامه مطلب »