26 اکتبر

📿برگزاری مراسم نماز جماعت با حضور دانش آموزان عزیز و دبیران محترم و سخنرانی جناب آقای خیر آبادی در دبیرستان ندای اندیشه

■مبحث ارائه شده {آموزش عملی وضو}