بهداشت

واحد بهداشت و سلامت با محوریت رصد منابع انسانی مجموعه مدارس سلام در راستای بررسی بهداشت و سلامت مجموعه در حال انجام می باشد، که وظیفه آن اطلاع رسانی به افراد و آگاهی دادن می باشد.
در این جلسه تولید نرم افزار بهداشت و سلامت و  الگوریتم ارتباطات با افراد مختلف و محتوای باکسها،مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از ویزیت همکاران اجرایی مدارس توسط آقای دکتر راغبی مقدم از مدارسی که تاکنون انجام شده ارائه گردید.