۱۷ دی

کلاس های فرهنگی و پژوهشی با رشته انتخابی توسط خود دانش آموز از شروع پایگاه تابستانه، کار خود را آغاز کرد.

رشته های پژوهشی فعال در دبیرستان سلام شامل :

کواسپیس،هوا فضا ، نانو،سازه ماکارونی ، رباتیک و پروژه های پژوهشی می باشد.

و رشته های فرهنگی فعال در دبیرستان سلام :

نقاشی با آبرنگ ، سفالگری ،داستان نویسی ، تئاتر و… می باشد.