12 نوامبر

کسب مقام اول دوازدهمین المپیاد جهانی ۲۰۱۸ نجوم واختر فیزیک توسط تیم جمهوری اسلامی ایران از میان ۴۱ تیم در چین و دریافت مدال نقره توسط نماینده مجموعه مدارس سلام آقای کیان باختری را تبریک میگوییم.( ۶مدال طلا و ۳مدال نقره حاصل تلاش دانش آموزان ایرانی در این مسابقات بود)