11 نوامبر

کسب

  • مقام دوم لیگ RCJ Rescue Simulation
  • مقام سوم لیگ RCJ Rescue Simulation
  • مقام سوم سوپر تیم لیگ CoSpace
  • در گروه پرایمری (زیر ۱۲ سال)

و مقام چهارم لیگ RCJ Rescue Simulation در گروه سکندری (زیر ۱۹ سال) را به خانواده بزرگ سلام صدر تبریک عرض می‌نماییم.