23 دسامبر

در پانزدهمین دوره المپیاد نجوم آسیا و اقیانوسیه APAO دختران عزیزمان

“شکوفا دهقان” مدال نقره و “شیوا اکبری” و “فاطمه معالی” مدال برنز

را کسب کردند.

این موفقیت را به “خانواده بزرگ سلام” تبریک عرض می نماییم.