10 نوامبر

به مناسبت روز دانش آموز و در راستای ایجاد فضای فضای نشاط و سرگرمی و همچنین جمع آوری تمامی دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم در فضایی صمیمانه، ویژه برنامه ی پخش مستقیم دور رفت فینال جام باشگاه های آسیا در دبیرستان پسرانه ی سلام شهید زین الدین برگزار شد.
این برنامه در روز شنبه مورخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۷ برگزار شد و دانش آموزان به دور از تمامی حواشی، در فضایی صمیمانه به مشاهده و تشویق نماینده ی کشورشان پرداختند و پس از اتمام این دیدار، با انرژی مضاعف به ادامه ی مباحث آموزشی خود پرداختند.