دوازدهمین همایش دانش‌افزایی و هم‌اندیشی مدارس سلام، ۲۰ اردیبهشت ماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

دوازدهمین همایش دانش‌افزایی و هم‌اندیشی مدارس سلام، ۲۰ اردیبهشت ماه در دانشگاه علامه طباطبایی با حضور اساتید برجسته دانشگاهی و فرهنگیان و همکاران مجموعه مدارس سلام برگزار شد.