همایش ثبت نام

به نام خدا
اولین همایش ثبت نام آزمون ورودی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ روز پنجشنبه ۲ اسفند ۹۷ در سالن شهید مطهری دبیرستان سلام دیباجی برگزار گردید