17 نوامبر

دانش آموزان سلام البرز برای فرهنگ سازی کتاب و کتابخوانی و بالا بردن سطح مطالعات، روز های پنجشنبه با هم کتاب می خوانند.
در این طرح اولیا و دانش آموزان علاقه مند شرکت می کنند و به مطالعه کتاب می پردازند،اینگونه که یک نفر با بیان شیوای خوب خودبه داستان خوانی می پردازد و در لابه لای داستان خوانی با هم گفتگو می کنند و به برداشت های علمی و اجتماعی هم می پردازند.