11 نوامبر

کشاورزی در آفریقا زندگی می کرد که خوشحال و قانع و راضی بود ، خوشحال بود چون راضی بود و راضی بود چون خوشحال بود. روزی مردی باهوش پیش او آمد و برای او درباره شکوه و جلال الماس و قدرتی که آن دارد صحبت کرد.

مرد باهوش گفت:

اگر شما مقداری الماس به اندازه یک بند انگشت داشته باشید احتمالاً بتوانی این شهر را بخری و اگر یک مشت الماس داشته باشی می توانی کل کشورت را بخری و سپس دور شد و رفت.

آن شب کشاورز نتوانست بخوابد او خوشحال نبود چون راضی و قانع نبود و راضی نبود چون خوشحال نبود. چند روز بعد مزرعه اش را فروخت و خانواده اش را برداشت و به جستجوی الماس رفت. او همه­ی آفریقا را گشت ولی به الماس دست نیافت. او از نظر روحی، جسمی و مالی ضربه خورده بود و به اندازه ای از درماندگی رسید که خودش را به رودخانه ای انداخت و اقدام به خودکشی کرد.

شخصی که مزرعه او را خریده بود درختان خرما را به وسیله رودخانه ای که از کنار مزرعه می‌گذشت آبیاری می کرد ،در طول رودخانه اشعه های خورشید به یک سنگ برخورد می‌کرد و شبیه رنگین کمان نور افشانی می کرد، او با خود اندیشید شاید آن سنگ به عنوان دکور برای روی طاقچه خوب باشد.

چند روز بعد مرد باهوش به سراغ او آمد و سنگ براق را دید و پرسید: آیا از سفر پیدا کردن الماس برگشته ای؟

صاحب جدید مزرعه که بی خبر بود گفت : آن  تکه سنگی است که از رودخانه برداشتم.

بیا نشانت دهم، آنجا از این سنگ ها خیلی زیاد است .آنها رفتند تعدادی از آن سنگها را برداشته و برای آزمایش فرستادند، مطمئن باشید همه آنها الماس بودند آنها دریافتند که در واقع مزرعه روی لایه ای از الماس قرار دارد.

برداشت ها :

فرصت ها همیشه در کنار ما هستند و نیازی به رفتن به جای دیگر نیست.

وقتی نگرش ما درست است در واقع روی لایه‌های از الماس قدم میزنیم .

کسی که توان تشخیص فرصت را ندارد هنگامی که فرصت در خانه او را می‌زند او از این سر و صدا شکایت می‌کند.

و چه زیبا فرمود :

فرصت ها چون ابر در گذرند پس فرصت ها را غنیمت شمارید.(حضرت علی (ع))

عواملی که نگرش ما را تعیین می کنند

چه عواملی نگرش های ما را شکل میدهند؟

آیا ما با نگرش های من به دنیا می آییم یا آنها در طول رشد ما به وجود می آیند؟

اگر ما یک نگرش منفی نسبت به زندگی داریم به علت محیط من است؟

آیا می‌توانیم نگرش خود را تغییر دهیم؟

بیشتر نگرش ما در طول سال‌های اولیه زندگی مان شکل می‌گیرند و می‌توانند تغییر کنند عوامل سه گانه زیر نقش عمده ای در تعیین نگرش ما دارند:

  1. محیط
  2. تجارب
  3. تعلیم و تربیت

منتظر بررسی نقش هر یک از این عوامل باشید

به زودی