27 اکتبر

بسمه تعالی

نگرشهای ما در موفقیت های ما سهیم است

یک پژوهش در دانشگاه هاروارد انجام شد و به این نتیجه رسید که وقتی یک شخصی شغل پیدا می‌کند در %۸۵ مواقع به علت نگرش و تنها در %۱۵ مواقع به علت هوش و اطلاعات وی می باشد، و جالب است بدانیم در همان پژوهش مشخص شده است که تقریباً  %۱۰۰ هزینه های آموزشی برای تدریس اطلاعات خرج شده است در حالی که این اطلاعات تنها در ۱۵% موفقیت شغلی موثر است.

در این بحث ما می‌خواهیم به همان ۸۵% توجه کنیم، “یعنی نگرش”.

نگرش ((attitude)) مهمترین واژه ایست که برای همه قلمروهای مختلف زندگی، مانند زندگی شخصی و حرفه ای به کار میرود. آیا یک پدر، یک مادر، یک دانش آموز، یک مدیر، یک معلم، یا یک فروشنده، بدون داشتن یک نگرش خوب می‌توانند نقش خود را به خوبی ایفا کند؟

پایه موفقیت، صرف نظر از قلمروی انتخابی آن «نگرش» است. اگر نگرش یک عامل مهم در موفقیت است، آیا نباید با نگرش خودمان به زندگی را بررسی کنیم؟ مردی بود که از طریق فروش بادکنک در یک فروشگاه زندگی می کرد. بادکنک هایی به رنگ های قرمز، زرد، آبی و سبز داشت. هروقت فروش او کم میشد یک بادکنک پر از گاز هلیوم را به هوا می فرستاد و وقتی کودکان بادکنک را می‌دیدند به طرف او می آمدند و هر کدام یک بادکنک می‌خریدند.
با این روش فروش او دوباره بالا می‌رفت. او هر روز این کار را ادامه می داد. روزی او احساس کرد کسی پیراهن او را از پشت می کشد به دور و بر خود نگاه کرد و پسر خردسالی را دید که از او پرسید: اگر شما یک بادکنک سیاه به آسمان بفرستید آن بادکنک سیاه نیز بالا می رود؟ مرد با همدلی پاسخ داد: پسرم رنگ بادکنک نیست که باعث بالا رفتن بادکنک می‌شود بلکه به علت ماده درون بادکنک است که بالا می‌رود.

فردی به پاسکال فیلسوف مشهور فرانسوی نزدیک شد و به او گفت: «اگر من مغز شما را داشتم بهترین فرد می شدم؟» پاسکال به او پاسخ داد: «اگر شما بهترین مرد بشوید، مغز مرا خواهید داشت».

پاسخ مردم بادکنک فروش و پاسکال هر دو بیانگر یک موضوع هستند آنچه در درون ماست مثل می‌شود بالابر ما آن چیز نگرش‌های ماست یعنی نوع نگاه ما به محیط باعث بالا رفتن پیروز شدن مورد اعتماد دیگران شدن و الگو شدن ماه می گردد برعکس آیا تا به حال فکر کرده‌اید چرا برخی افراد سازمانها وحتی کشورها از دیگر و موفق ترند؟

پاسخ آن راز مهمی نیست وجه مشترک همه این وجود نگرش مثبت به موقعیت خود است.