25 دسامبر

قسمت پنجم

نتایج نگرش منفی

زندگی ما یک میدان پر از موانع است و ما با داشتن نگرش منفی بزرگترین مانع برای خودمان می شویم.

افراد دارای نگرش منفی زمان بسیار سختی را برای حفظ دوستی ها ، شغل ،ازدواج و روابط شان دارند.

نگرش آنها منجر به “تندی ،خشم ،زندگی بی هدف ،حالت بیماری ،سطح استرس بالا برای خودشان و دیگران” می شودآنها یک محیط منفی را در خانه و محل کار ایجاد می‌کنند و به جامعه مدیون می شوند.

آنها همچنین نگرش منفی را به افراد دور و بر خود و نسل های آینده منتقل می کنند.

افراد با نگرش منفی چه ویژگی هایی دارند؟

وقتی که دیگران احساس خوبی دارند آنها احساس بدی پیدا می‌کنند.

بیشتر زندگی شان را در مخالفت ها و شکایت ها صرف می کنند، همیشه چراغها را خاموش می کنند تا ببینند چقدر تاریک است. از سلامتی خودشان لذت نمی‌برند چون فکر میکنند فردا مریض میشوند. معتقدند که خورشید فقط برای ایجاد سایه می تابد.  نه تنها بدترین‌ها را انتظار دارند بلکه سعی می‌کنند بدترین حالت ها را باعث شوند.

نمی دانند که کار سخت ،هرگز به کسی صدمه نمی زند ولی باور دارند کسی که تلاش کرد شانس آورده است .

نعمتها را فراموش می‌کنند و فقط مشکلاتشان را شمارش می کنند.

رابرت فولتون کشتی بخار را اختراع کرد. وقتی در سواحل رود هردسون اختراع جدید را نمایش داد، افراد بدبین دور او جمع شدند و گفتند “کشتی هرگز روشن نخواهد شد.” اما وقتی کشتی بخار روشن شد و در سطح آب حرکت کرد بدبین هایی که گفته بودند هرگز راه نخواهد افتاد، این بار داد می زدند که آن هرگز توقف نخواهد کرد.

با آدمهای این گونه چقدر سر و کار داشته اید؟