16 ژانویه

مهارتهای زندگی مهارت هایی هستند که توانایی اجتماعی وروحی فرد را افزایش می دهند و موجب می شوند تا او بتواند به نحوی بهتر و موثرتر با مسایل و چالشهای زندگی مواجه شود. مهارتهای زندگی قدرت سازگاری افراد را بالا می برد،و شخص می تواند مسئولیت های اجتماعی و شخصی زندگی را بهتر بپذیرد و توانمندی هایش را بروز دهد و از آسیب های  ناشی از ناتوانی در حل مسائل  در امان بماند.

سازمان بهداشت جهانی مهارتهای ده گانه ای را معرفی کرده است‌ که هر کس لازم است این توانایی ها را برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق کسب کند:
۱-مهارت خودآگاهی

۲- مهارت همدلی

۳ -مهارت روابط بین فردی

۴ -مهارت ارتباط موثر

۵-مهارت مقابله با استرس

۶ -مهارت مدیریت هیجان

۷-مهارت حل مسئله

۸-مهارت تصمیم گیری

۹-مهارت تفکر خلاق

۱۰- مهارت تفکر نقادانه

لذا موارد ذکر شده در راهبرد زندگی و توسعه ی شخصیت فردی در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضیات آن ، جهت ارتقاء توانایی های روانی، برای رفتار اجتماعی بسیار موثر بوده و افراد را قادر می سازند تا به طور موثرتری با چالشهای زندگی روزمره مقابله کنند.
در همین راستا رویکرد دبیرستان سلام اسلام متوسطه دوم  بر اساس رشد ابعاد شخصیتی فرزندان عزیزمان بوده و معتقدیم که این مهارت ها لازم است در سه سطح اولیاء ، دانش آموزان،  همکاران و مربیان آموزش داده شود و
با همین رویکرد مدتی ست #دپارتمان_روانشناسی دبیرستان تشکیل گردیده و باحضور متخصصین این حوزه به تدوین و چگونگی آموزش مهارتهای زندگی ویژه نوجوانان پرداخته است و نخستین جلسه‌ ی آموزش موارد فوق الذکر در قالب کارگاه آموزشی در روز   پنجشنبه مورخ ۹۷/۹/۲۹  به مدت سه ساعت  به آموزش مبحث خودآگاهی که از سر فصل های ذکر شده است، پرداخت.