مهرآفرین کاظمی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۸

آرمین ابراهیمی صبا

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۸

محمد نظری

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۷

پرهام چاووشیان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۷

سامان دهقان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۶

شایان ملک‌پور

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۶

میلاد علی آبادی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۴

امیرمهدی جوادی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

مجید زاهدیان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

حسین محب‌زاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

علیرضا نیک ضمیر

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

سید محمد حسین حاج ملاعلی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۲

سینا کاظمی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۲

سید معراج هاشمی زاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۲

کامیار بهروزی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

سید محمود خلیلی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

محمد عباسی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۰

کیارش کریمیان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۰

پوریا توحیدی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۹

امید همت یار

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۹

شایان همت یار

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۹

سعید مهدی سلطانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۸

سیدمرتضی موسوی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۷

ایمان جناب‌زاده

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۶

پیمان علیزاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۶

[ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#d6d6d6″ color_bg_highlight=”#b7b7b7″ package_heading=”محمدرضا الهیان” icon_type=”custom” icon_img=”12517″ img_

بازگشت به بالا