ابتدایی ایران زمین

معاینه ی دانش آموزان توسط دکتر اکرمی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ۲۰ آبان ۹۷
با آرزوی سلامتی و تندرستی برای فرزندان عزیزمان