۲۹ دی

مسابقه چالش نجات تخم مرغ در مدرسه سلام یاسین برگزار شد.

به مناسبت هفته ی پژوهش و با هدف ایجاد فضایی پر شورو نشاط و تقویت روحیه ی پژوهشگری، مسابقه ای با عنوان چالش نجات تخم مرغ در مدرسه ترتیب داده شد.
پوستر مسابقه از یک ماه قبل طراحی و در سطح مدرسه نصب شد و با انگیزه دهی در کلاس های پژوهش گروه های دو نفره و تک نفره برای مسابقه ثبت نام کردند.
سپس جلسه ی توجیهی برای تمام گروه ها برگزار شد و تمام قوانین به طور کامل شرح داده شد.
مسابقه به علت بارندگی با چند روز تاخیر در تاریخ یکم دی ماه برگزار شد و صبح روز مسابقه تمام سازه ها توسط داوران وزن کشی شدند و امتیاز خلاقیت ثبت شد. همچنین تمام سازه ها شماره گذاری شده و همراه با یک تخم مرغ به گروه ها تحویل داده شد.
هر گروه با قرار گیری در محل در نظر گرفته شده سازه ی خود را رها کرد و امتیاز زمان و مکان قرار گیری و سالم رسیدن تخم مرغ ثبت شد.
در همان روز با فرمول های تعیین شده رده بندی گروه ها انجام شد و به اطلاع تمام دانش آموزان رسید.
در پایان با اهدای لوح تقدیر از تمام شرکت کنندگان بابت انجام پژوهش و انتخاب بهترین سازه قدردانی شد.