14 نوامبر

برگزاری مسابقات سودوکو در دبیرستان سلام تجریش
در روز ٢٢ آبانماه مسابقه ی سودوکو در فضایی پر نشاط بین ٢۴ تیم ٣ نفره از پایه های دهم و یازدهم برگزار شد
در این مسابقات هر تیم ٣ جدول آسان، متوسط و سخت را حل کردند .
تلاش بچه ها جذاب و ستودنی بود.