13 مارس

مسابقات سرود منطقه شش – سلام یوسف آباد

درخشش عزیزانمان در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه ۶ شهر تهران و کسب رتبه اول توسط گروه سرود دبیرستان سلام یوسف آباد (دوره اول ) را به همه دانش آموزان، اولیای محترم و خانواده بزرگ سلام یوسف آباد تبریک می گوییم.