22 دسامبر

در هفتمین شب در گذشت همکار عزیزمان مرحوم مغفور مهندس علی اکبری نیا در روز دوشنبه  ۹۷/۱۰/۳  از ساعت  ۱۵:۳۰ الی ۱۷ در مسجد  جامع شهرک قدس (غرب) گردهم می آییم تا ضمن گرامیداشت مقام والای معلم، موجب تسلی خاطر بازماندگان آن عزیز سفرکرده باشیم.

دفتر مرکزی مجموعه مدارس سلام