17 دسامبر

لم یشکر الخالق ، لم یشکر المخلوق

روز سه شنبه مورخ ۱۹/۹/۹۷ برنامه تجلیل و پذیرایی در آمفی تئاتر مدرسه به پاس تلاش و کوشش دانش آموزان عزیز جهت کسب رتبه های برتر توسط دانش آموزان در آزمون مدارس برتر انجام شد .

در این برنامه بعد از تشکر از عزیزان دانش آموز و بیان رتبه ها از مسئولین آموزشی به جهت زحمات شبانه روزی خواسته شد تا بیان نقطه نظرهای خودشان ، در شادی دانش آموزان سهیم باشند .