27 اکتبر

مدرسه – خانه

مدرسه – خانه ، طرحی است که با تغییرات زیرساختی  و نگرشی برای افزایش انگیزه های یادگیری  و دور شدن اضطراب و ایجاد آرامش در دانش آموزان از دو سال قبل در مدرسه سلام منطقه ۲۲ کلید خورد و اینک به بهانه جا به جایی محل و ساختمان مدرسه ، پیگیری و توسعه یافت .

همه معلمان  و مربیان دلسوز ، سال هاست که تلاش می کنند ، بچه ها در مدرسه احساس امنیت کرده و آرامش داشته باشند و مدرسه را مانع آزادی های منطقی خود ندانند .

از دو سال پیش علاوه بر تداوم تلاش برای تغییر نگرش معلمان و مربیان و تیم آموزشی ، برای دست یابی به این مهم ، نسبت به تغییر و اصلاح زیر ساخت های مدرسه نیز  اقداماتی کردیم تا محیط آموزشی مدرسه نیز تداعی کننده فضای خانه باشد .

در فاز نخست ، یک طبقه از ساختمان مدرسه سابق را مفروش کردیم و نیمکت های موجود  را به  میز و صندلی های  دور همی تغییر دادیم . قفسه هایی برای کتاب و دفتر های مازاد بچه ها نصب کردیم و نظافت و تزیین کلاس را به بچه ها سپردیم .

بچه ها مکرر ابراز می کردند که مدرسه و کلاس شون مثل خونه خودشون شده و حس و حال خوبی از این تغییر فضا دارند  .

 کار یاد گیری مشارکتی نیز که معلمان و مربیان مدرسه به اتفاق آن را موثر ترین رویکرد در تعلیم و تربیت  کنونی می دانستند ، به سرعت و بهتر از قبل گسترش یافت .

رویکرد سرگرم آموزی نیز که بنا داشتیم محور اتفاقات آموزشی و تربیتی مان باشد ، با این تغییرات تداوم یافت .

لذا گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان سلام منطقه ۲۲  مصمم شدند از فرصت جا به جایی محل و ساختمان مدرسه ، استفاده نموده و با توسعه فضای خانگی در ساختمان جدید ، مدل مدرسه – خانه را تکمیل کنیم .

به لطف خدا و یاری موسسین محترم بخش زیادی از ایده مدرسه – خانه ، با مفروش شدن ( موکت ) همه ساختمان و کلاس ها و تغییر نیمکت های قبلی به میز و صندلی های دورهمی و تغییرات جزئی و کلی دکور کلاس ها ، در ساختمان جدید  تکمیل شد .

خوشحالیم که بچه ها بیشتر از قبل مدرسه را دوست دارند و از فضای آن لذت می برند . خوشحالیم که بیشتر از قبل محیط آموزشی شان آرام و دور از اضطراب و تنش است و شرایط آموزشی به گونه‌ای تنظیم شده که عقاید خود را با آزادی بیان می کنند ، با علاقه به گفتار دیگران گوش می دهند ، در مورد مسائل مختلف می اندیشند و به راحتی به سازماندهی مفاهیم ذهنی خود می پردازند  و بدین وسیله نیروی تفکر در آنها تقویت می شود.

خوشحالیم  که ما نیز به عنوان مدیران یادگیری در چنین فضایی فرصت های بهتر  و مناسبتری  پیدا می کنیم تا به  تفاوت‌های فردی نیز توجه کنیم ، فرصت های بیشتری برای تقویت  انگیزه های درونی ه جای انگیزه ای کم دوام بیرونی دانش آموزان پیدا می کنیم . در چنین فضایی می توانیم  وسایل کافی در اختیار دانش آموزان  قرار دهیم و با ایجاد و استقبال از سوالات متنوع ، فرصت کشف و آزمون و خطا را به آنها بدهیم و لذت و شیرینی حل مسئله را در ذائقه یادگیری شان تثبیت کنیم .

می دانیم راهی که آغاز شده و ادامه می دهیم ، مقصد روشنی دارد و امیدواریم لطف خدا و همراهی اولیای فرهیخته شامل حالمان باشد .