شروع سال تحصیلی

محمد نظری

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۷

شایان ملک‌پور

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۶

مجید زاهدیان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

سید محمد حسین حاج ملاعلی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۲

کامیار بهروزی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

کیارش کریمیان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۰

امید همت یار

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۹

ایمان جناب‌زاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۷

آروین سهامی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۸

دانا افاضلی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۷

سیدسروش طباطبایی نژاد

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۷

محمدرضا الهیان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۶

خشایار ریحانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۶

علیرضا برهانی دیزج

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۵

محمد حسن رضایی خیرآبادی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۵

حسین قلی زاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۵

دانیال اسکندری

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۴

میلاد علی آبادی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۴

سینا میرزایی نخستین

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۴

امیرمحمد دهقان چرزه خون

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۳

آبتین باطنی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۳

مهدیار محجوبی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۳

امیررضا مزینی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۳

علیرضا نیک ضمیر

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

سید محمد حسین حاج ملاعلی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۲

آریان ملکان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

حامد پسته

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۱

سید محمود خلیلی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

سروش شطرنج

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۱

کامران کوپایی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

سینا تاملی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۰

محمد عباسی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۰

معین رنجبر

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۶

فرنیک نیک اختر

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۰

بردیا عزیزیان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۹

پیمان نعمت الهی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۹

پیمان نعمت الهی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۹

آرشام جمشیدی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۸

کسری عدالت نژاد خامنه

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۸۸

تیمور سیف الهی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۸۷

آرمین ابراهیمی صبا

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۸

سامان دهقان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۶

امیرمهدی جوادی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

علیرضا نیک ضمیر

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

سید معراج هاشمی زاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۲

محمد عباسی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۰

شایان همت یار

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۹

سیدمرتضی موسوی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۷

علیرضا نوروزی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۸

مهدی ایلخانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۸

علی شایان پور

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۷

آریان نیاکان لاهیجی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۷

امیرحسین رضی پور جویباری

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۶

حسین قلی زاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۶

صدرا دشتی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۵

شایان طاهری جم

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۵

نیما نصیری

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۵

محمد حسین صیاد

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۴

امیرحسین مسعود نژاد

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۴

دانیال اسکندری

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

سید طه حسینی هرندی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

عماد زارع

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

حسین محب زاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

رضا نوروزی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

نوید اردشیر

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۲

سینا کاظمی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۲

کامیار بهروزی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

حسین حسین وند

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

امیرحسین شاه دایی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

نوید کرهانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

ایمان همایونی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

محمدجواد شعبانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۰

سید محمد فرزانه

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۶

ماهان نجدی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۰

سینا شهام

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۹

حمیدرضا معظمی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۹

ماهان نجدی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۹

شایان همت یار

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۹

رضا زهره وند

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۸

سیدمحمود ارزیده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۷

ایمان جناب زاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۶

مهرآفرین کاظمی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۸

پرهام چاووشیان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۷

میلاد علی آبادی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۴

حسین محب‌زاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

سینا کاظمی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۲

سید محمود خلیلی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

پوریا توحیدی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۹

سعید مهدی سلطانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۸

پیمان علیزاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۶

امیرمحمد کریمی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۸

حسین حاتم نیا

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۷

آریا مهدی پور

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۷

امیرصالح باقری

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۶

شایان طاهری جم

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۶

محمد طه تیموری جروکانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۵

سید عرفان شاپورگان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۵

حامی محرابی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۵

علی رنجبر پازکی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۴

محمد مریدی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۴

وحید احمدی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۳

امیرمهدی جوادی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

شایان روفه

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۳

کسری عیدی پور

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

سید فرزان موسوی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۳

سینا نبوی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ادبی سال ۱۳۹۳

محمد عقیلی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

سید معراج هاشمی زاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۲

آرین حسین قلی زاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۱

مازیار دادبین

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۱

محمد صارمی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۱

آرمین وکیل قاهانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

ماهان تجربه کار

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۰

کیارش کریمیان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۰

پیمان علیزاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۶

پوریا توحیدی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۹

سید حمیدرضا کاظمی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۹

امیر مهرابی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۹

امید همت یار

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۹

سهراب حقیقت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۸

سعید مهدی سلطانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۸

سیدمرتضی موسوی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۷

بازگشت به بالا