مدال‌ آوران المپیاد نجوم

کیان باختری

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۶

علیرضا ملکی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۵

وحید احمدی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۴

امیررضا اسدزاده

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۲

شروین‏ حکیمی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۲

داریوش شاهین راد

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۱

آرش گل محمدی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۰

سینا تاملی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۰

فرنیک نیک اختر

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۰

تیمور سیف الهی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۸۷

آریا مهدی پور

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۷

محمد حسن رضایی خیرآبادی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۵

خشایار ریحانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۶

محمد حسین ‏صیاد

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۴

امیرحسین مسعود‌نژاد

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۴

وحید احمدی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۳

سید فرزان موسوی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۳

مهدیار محجوبی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۳

حامد پسته

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۱

محمد صارمی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۱

پرهام چاووشیان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۷

محمد نظری

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۷

کیان باختری

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۵

محمدعلی یزدی مقدم

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۵

علیرضا ملکی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۴

محمد حسین بی‌نیاز

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۳

امیرحسین مسعودنژاد

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۳

سورنا وثوق خسروی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۳

امیرمحمد اسلامی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۲

محمد حسین بی‌نیاز

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۲

علی گرکانی نژاد

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۷

حسین حاتم نیا

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۷

آریان نیاکان لاهیجی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۷

سورنا وثوق خسروی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۲

امیر رضا اسد‌زاده

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۱

شروین حکیمی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۱

آرش ناظری

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۰

شاهد غفارکنی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۸۹

کیارش کیتاش

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۸۹

امیرحسین موسوی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۸۹

محمدعمید مقصودی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۸۸

محمدپیری

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۷

محمد امین مصیبی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۷