مدال آوران المیپادهای فیزیک

مجتبی آقاکثیری

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۶

سید محمد حسین شریفی کلهرودی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۴

امیر رضا نگاری

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۴

امیر بصیری

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۲

امیر پارسا زیوری

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

سعید محمد زاده

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

حامد رحیمی نصرآبادی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۰

علیرضا نوروزشاد

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۸

سید محمد اشتهاردیان

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۷

سید معراج هاشمی زاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۲

سامان دهقان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۶

شایان ملک‌پور

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۶

میلاد علی آبادی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۴

امیرمهدی جوادی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

مجید زاهدیان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

حسین محب‌زاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

علیرضا نیک ضمیر

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

سید محمد حسین حاج ملاعلی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۲

سینا کاظمی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۲

ایمان جناب‌زاده

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۶

کامیار بهروزی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

سید محمود خلیلی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

محمد عباسی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۰

کیارش کریمیان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۰

پوریا توحیدی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۹

امید همت یار

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۹

شایان همت یار

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۹

سعید مهدی سلطانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۸

سیدمرتضی موسوی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۷

علی طاهری نساج

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۵

علی محزون

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

داریوش شاهین راد

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

سید معراج هاشمی زاده

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

سید محمد رضی موسوی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۰

علیرضا وجدانی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۹

علی شایان پور

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۷

پیمان علیزاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۶

سید سروش طباطبایی نژاد

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۷