• null

    مدال طلا

    مدال طلا

مدال آوران طلای کشوری مجموعه مدارس سلام

  • null

مجتبی آقاکثیری

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۶

سید محمد حسین شریفی کلهرودی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۴

امیر رضا نگاری

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۴

امیر بصیری

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۲

امیر پارسا زیوری

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

سعید محمد زاده

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

حامد رحیمی نصرآبادی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۰

علیرضا نوروزشاد

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۸

سامان دهقان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۶

شایان ملک‌پور

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۶

میلاد علی آبادی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۴

امیرمهدی جوادی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

مجید زاهدیان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

حسین محب‌زاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

علیرضا نیک ضمیر

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

سید محمد حسین حاج ملاعلی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۲

سینا کاظمی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۲

سید معراج هاشمی زاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۲

کامیار بهروزی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

سید محمود خلیلی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

محمد عباسی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۰

کیارش کریمیان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۰

پوریا توحیدی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۹

امید همت یار

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۹

شایان همت یار

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۹

سعید مهدی سلطانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۸

سیدمرتضی موسوی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۷

ایمان جناب‌زاده

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۵

پیمان علیزاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۶

علی طاهری نساج

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۶

علی محزون

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

داریوش شاهین راد

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

سید معراج هاشمی زاده

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

سید محمد رضی موسوی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۰

علیرضا وجدانی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۹

امیرحسین علیمحمدی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۶

آرین حسین قلی‌زاده

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۲

شایان غلامی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۲

ماهان تجربه کار

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۱

محمد جواد شعبانی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۱

سید حامد ولی‌زاده

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۱

احمدرضا گودرزوند چگینی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۰

محمدرضا الهیان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۶

شایان طاهری جم

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۶

حسین قلی زاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۶

محمد طه تیموری جروکانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۵

شایان طاهری جم

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۵

شایان طاهری جم

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۵

حسین قلی زاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۵

حامی محرابی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۵

شایان روفه

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۳

سینا شهام

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۹

پوریا مهدوی نیا

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۳

نوید اردشیر

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۲

آرین حسین قلی زاده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۱

مازیار دادبین

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۱

ماهان تجربه کار

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۰

محمدجواد شعبانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۰

ماهان نجدی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۰

سینا شهام

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۹

بردیا عزیزیان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۹

سید حمیدرضا کاظمی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۹

حمیدرضا معظمی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۹

امیر مهرابی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۹

ماهان نجدی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۹

پیمان نعمت الهی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۹

آرشام جمشیدی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۸

دانا افاضلی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۶

امیرحسین زعیمی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۶

معین برزگر

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۵

محمد طه تیموری جروکانی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۴

احسان ایرانشاهی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۲

امیرعلی رئوف پی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۹

کامیار خسروی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۲

آرین صبوری

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۲

امید عباس‌زاده توسلی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۲

آرین صبوری

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۱

ارشیا خادمی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۶

محمدرضا گنج دانش

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

سید سپهر نیری پور

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

محمد پارسا جباری

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

محمد احسان شاپورگان

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

محمد سجاد مرادی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

آریا امین الرعایا

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۱

محمدامین میرزایی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۱

محمدجواد علی محمدی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۷

امیرصالح باقری

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۶

امیرحسین رضی‌پور جویباری

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۶

علیرضا برهانی دیزج

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۵

سید عرفان شاپورگان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۵

نیما نصیری

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۵

دانیال اسکندری

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۴

علی رنجبر پازکی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۴

محمد مریدی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۴

سینا میرزایی نخستین

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۴

دانیال اسکندری

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

سید طه حسینی هرندی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

عماد زارع

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

کسری عیدی‌پور

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

رضا نوروزی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

محمد عقیلی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

آریان ملکان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

سروش شطرنج

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۱

سهراب حقیقت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۸

رضا زهره وند

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۸

سید محمود ارزیده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۷

معین رنجبر

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۶

سید محمد فرزانه

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۶

علی الهی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۵

حسین رنجبر

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

سینا میرزایی نخستین

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

مهدی هوشمند

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

کسری عیدی‌پور

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

سید سپهر نیری‌پور

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

محمدامین شهسوارانی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۰

حسین نژادحسینیان

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۹

احمد همت یار

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۹

علی علیدوست

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۸

علی جعفریان

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۷

محمدرضا حرف بُل

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۷

مهرداد عالمی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۷

امید صراف زاده

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۵

امیر محمد دهقان چرزه خون

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۴

محمد امین عابدی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۲

محمد امین عابدی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

مجتبی انصاری

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۰

سید حامد ولی‌زاده

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۰

نوید جلال منش

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۸۹

کسری عدالت‌نژاد خامنه

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۸۹

صدرا دشتی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۵

آبتین باطنی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۳

امیرمحمد دهقان چرزه خون

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۳

امیررضا مزینی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۳

حسین حسین وند

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

امیرحسین شاه دایی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

نوید کرهانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۱

کامران کوپایی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

آرمین وکیل قاهانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

ایمان همایونی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

کسری عدالت‌نژاد خامنه

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۸۸

امیرحسین احمدی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۶

امیرمحمد ایمانی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۶

آرمین روحانیان

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۶

سیدمهرشاد می‌رمحمدی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۶

کوروش توسلی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۴

صدرا دشتی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۴

علیرضا عبداللهیان

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۳

حسین یوسفی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۴

محمد نوروزی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۳

آبتین باطنی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۲

امیررضا مزینی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۲

احمدرضا گودرزوند چگینی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

نوید کرهانی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۰

منوا کشیشیان

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۰

حمیدرضا معظمی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۸۸

ایمان همایونی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۰

مجتبی انصاری

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۸۹

کیان باختری

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۶

علیرضا ملکی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۵

وحید احمدی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۴

امیررضا اسدزاده

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۲

شروین‏ حکیمی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۲

داریوش شاهین راد

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۱

آرش گل محمدی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۰

خشایار ریحانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۶

محمد حسن رضایی خیرآبادی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۵

محمد حسین ‏صیاد

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۴

امیرحسین مسعود‌نژاد

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۴

وحید احمدی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۳

سید فرزان موسوی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۳

مهدیار محجوبی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۳

حامد پسته

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۱

محمد صارمی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۱

سینا تاملی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۰

فرنیک نیک اختر

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۰

تیمور سیف الهی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۸۷

کیان باختری

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۵

محمدعلی یزدی مقدم

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۵

علیرضا ملکی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۴

محمد حسین بی‌نیاز

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۳

امیرحسین مسعودنژاد

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۳

سورنا وثوق خسروی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۳

امیرمحمد اسلامی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۲

محمد حسین بی‌نیاز

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۲

سورنا وثوق خسروی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۲

امیر رضا اسد‌زاده

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۱

شروین حکیمی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۱

آرش ناظری

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۰

شاهد غفارکنی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۸۹

کیارش کیتاش

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۸۹

امیرحسین موسوی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۸۹

محمدعمید مقصودی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۸۸

بازگشت به بالا