Entrance-Exam-1180x704

دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ورودی آزمایشی مجموعه مدارس سلام می توانند از لینک زیر اقدام کنند.