اطلاعیه

-کلیه مدارس موظفند نسبت به تکمیل اطلاعات تیمهای شرکت کننده مدرسه خود در سایت مسابقات ورزشی    (salamsport.ir)  از تاریخ شنبه  ۳۰ بهمن تا چهارشنبه  ۴  اسفند  اقدام نمایند ( سایت ثبت نام روز شنبه باز خواهد بود  )

– از هر دبیرستان فردی به عنوان نماینده دبیرستان ( ترجیحا دبیر تربیت بدنی مربوطه) به دبیرخانه جشنواره معرفی گردد.

– در متوسطه دوم مدارس تنها قادر به استفاده از دانش آموزان پایه های دهم و سوم سال تحصیلی فعلی که در مدرسه ثبت نام رسمی شده­اند؛ می­باشند که در صورت عدم رعایت موارد فوق، تمام امتیازات مدرسه خاطی لغو خواهد شد.

– مسئول مربوطه می بایست برای هر رشته یک فرد را بعنوان مربی تیم به ستاد برگزاری معرفی نماید. (از طریق سایت)

– حضور مربی معرفی شده در هر رشته هنگام برگزاری مسابقه الزامی می­باشد و در صورت عدم حضور ایشان تیم مربوطه بازی را بازنده اعلام خواهد شد.

– تیمها باید دارای یک دست لباس متحدالشکل جهت حضور در مسابقات باشند. (لباس دختران در مراسم اختتامیه ، با حجاب کامل اسلامی لحاظ شود).

– هر ورزشکار تنها می­تواند حداکثر در یک رشته ورزشی گروهی و یک رشته انفرادی شرکت نماید و در صورت تخلف، برابر آیین نامه انضباطی رفتار خواهد شد.

آئین نامه مسابقات

بازگشت به بالا