28 نوامبر

برگزاری اردوهای برون استانی دبیرستان سلام تجریش اردوی مشهد ویژه ی بچه های پایه دهم و اردوی اصفهان ویژه ی بچه های پایه ی یازدهم در نیمه ی دوم آبان ماه در فضایی شاد و پر انرژی برگزار گردید در این اردوها علاوه بر برنامه های تفریحی برنامه های مختلف فرهنگی از جمله مسابقه ی حفظ سوره مزمل ، جلسات بحث آزاد و … نیز اجرا گردید