۳۱ اردیبهشت

مدیر عامل مجموعه مدارس سلام نیز در این همایش اظهار داشت: مجموعه مدارس سلام به عنوان گسترده‌ترین شبکه‌ی آموزش و پرورش نخبگان علمی و فرهنگی کشور و به عنوان یکی از موفق‌ترین مجتمع‌های آموزشی و فرهنگی توانسته است طی پنج سال و گذشته در در مرکز مطالعات مجموعه‌ی مدارس سلام، با تکیه بر اسناد بالادستی، در پیاده‌سازی سند تحول بنیادین راهکارهای عملیاتی و اجرایی آن در تمام بخش‌های واحدهای آموزشی اقدام نماید. در این خصوص تربیت انسانی موحد، مومن، متعهد، تلاش‌گر و پرسش‌گر و نیز قانون‌مدار و فعال در مسئولیت‌های اجتماعی از جمله اهداف این مجتمع فرهنگی و آموزشی قرار گرفت.
او در ادامه افزود: اکنون توانسته‌ایم با مهندسی فرهنگی در تولید مدل عملیاتی و اجرایی مدرسه‌داری گام‌های موثری در نظام تعلیمی و تربیتی مدارس سلام انجام دهیم تا با توجه به سبک زندگی مطلوب و متکی به آموزه‌های دینی، شاخص‌های بومی و نیازهای حضور موفق در عرصه‌های جهانی به رسالت خود عمل نماییم. در این راستا به طور مستمر و سالانه دروه‌های آموزش مدیران، معلمان و عوامل اجرایی مدارس برگزار می‌گردد و مبتنی بر فرمایش مقام معظم رهبری تلاش این است که اجرای سند تحول بنیادین در تمام اجزا و مسئولیت‌های متولی تعلیم و تربیت مدارس سلام جاری گردد.