25 آوریل

قابل توجه متقاضیان ثبت نام در مقطع متوسطه دوم مجموعه مدارس سلام

با توجه به مصوبه شوراى عالى ثبت نام مدارس سلام ، زمان برگزارى آزمون ورودى پایه دهم مجموعه مدارس سلام روز جمعه دوازدهم اردیبهشت نود و نه (١٣٩٩/٠٢/١٢ ) اعلام مى گردد.

متقاضیان مى بایست از طریق سامانه ثبت نام به آدرس زیر اقدام به ثبت نام اولیه نموده و کد رهگیرى دریافت کرده باشند.

ستاد ثبت نام مجموعه مدارس سلام