22 ژانویه

به نام خدا

 

 

به مناسبت ۲۹/۱۰/۹۷ روز هوای پاک در روز شنبه برنامه های متنوع آموزشی و تفریحی در مدرسه برگزار گردید .

 

۱-تشویق  اولیا ودانش آموزان  برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی .

 

۲-برای ترویج وآموزش استفاده از دوچرخه تعدادی دوچرخه در اختیار دانش آموزان قرار گرفت .

 

 

 

با تشکر