رتبه های ۳ رقمی

موسوی

مهندسی مکانیک شریف تهران | ۱۳۹۸

علی عباسی علائی

مهندسی کامپیوتر تهران |۱۳۹۸

طریقت

مهندسی عمران شریف تهران | ۱۳۹۸

موسویان

ریاضیات و کاربردها شریف تهران | ۱۳۹۸

قرشی

مهندسی مکانیک تهران | ۱۳۹۸

سیف جمالی

مهندسی مکانیک – دانشگاه تهران | ۱۳۹۸

رادسرشت

مهندسی برق امیرکبیر تهران | ۱۳۹۸

محمدامین اسماعیلی

مهندسی برق تهران | ۱۳۹۸

پارسا پیله ور

مهندسی برق امیرکبیر تهران | ۱۳۹۸

جهانگیری

علوم کامپیوتر امیرکبیر تهران | ۱۳۹۸

محمدجواد بافرونی

هوافضا دانشگاه صنعتی شریف – تهران

پرهام برومند

برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

کوشا رضایی زاده

برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

محمدعلی اسحقی

برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

مرتضی توکلی طبا

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف – تهران

پدرام زنگنه سروش

برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

احسان گلباد

مهندسی عمران دانشگاه تهران – تهران

محمدرضا آزادی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

پوریا دانشور

فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف

پارمیدا وحدت نیا

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

حسین رحیم تبریزی

مهندسی برق دانشگاه تهران – تهران

امیر بهادرعلیزاده

عمران دانشگاه صنعتی شریف – تهران

میلاد قلی زاده

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران

کسری حسینی

مهندسی عمران دانشگاه تهران – تهران

محمدامین گودرزسرکانی

داروسازی دانشگاه تهران – تهران

سجاد موحدی

مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه تهران

سروش مطهری

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ساینا سعادت بروجنی

داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سجاد احسانی

مهندسی معماری دانشگاه تهران – تهران

حسین اشتری

عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران

محمد مهدی ارجمندی

برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران

نرگس حاجی

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

نگار کریمیان

مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمد نظری منتظر

داروسازی دانشگاه تهران – تهران

نوشین قدسیان

مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف – تهران

محمد امیری

مهندسی نرم افزار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سیمین افتخاری پور

مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی  شریف

احمدرضا خاتم کوپا

مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

فاطمه شیرازی

مهندسی هوافضا دانشگاه خواجه نصیر

محمد صارمی

مهندسی هوا و فضا دانشگاه صنعتی شریف

علی شعبانی

مهندسی عمران دانشگاه علم وصنعت

خوشجو

مهندسی مکانیک امیرکبیر تهران | ۱۳۹۸

فرشید نوشی

مهندسی کامپیوتر| امیرکبیر-تهران | ۱۳۹۸

حداد منفرد

مهندسی برق تهران | ۱۳۹۸

محسنی

علوم کامپیوتر تهران | ۱۳۹۸

گرکانی نژاد

مهندسی کامپیوتر شریف تهران | ۱۳۹۸

فریدنی

مهندسی برق- دانشگاه تهران | ۱۳۹۸

هاشمی

مهندسی برق امیرکبیر تهران | ۱۳۹۸

مسلمانی

مهندسی هوافضا شریف تهران | ۱۳۹۸

ادهم

مهندسی مکانیک تهران | ۱۳۹۸

مجید میری

مهندسی صنایع تهران | ۱۳۹۸

آریا امین الرعایا

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ماهان تجربه کار

برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

احمدرضا گودرزوند

برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

جواد یاعلی

برق دانشگاه صنعتی  شریف – تهران

کیانا علیزاده

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف – تهران

سروش سعیدی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

کیارش عباسی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

احسان عبادی ساکت

عمران دانشگاه صنعتی شریف – تهران

مهسا جلالی نژاد

پزشکی دانشگاه شهید بهشتی – تهران

دانیال نوری

صنایع دانشگاه صنعتی شریف – تهران

محمدرضا تهوری

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران

محمد امین جولانی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران

مصطفی عیوضی

مهندسی برق دانشگاه تهران – تهران

سولماز یزدانی

مهندسی معماری دانشگاه تهران – تهران

مهریوعابدینی

مهندسی مکانیک دانشگاه تهران – تهران

مصطفی بیعتی

مهندسی عمران دانشگاه تهران – تهران

حسین حسین وند

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

حسین سرداری

شیمی دانشگاه صنعتی شریف – تهران

پویا رضایی جعفری

مهندسی کامپیوتر سخت افزار دانشگاه تهران

ایمان نامداری خلیل آباد

مهندسی کامپیوتر سخت افزار دانشگاه تهران

نازنین حبیب زاده بیژنی

مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی  شریف

سامان فکری

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پویا قاسمیان سورینی

مهندس شیمی دانشگاه صنعتی شریف

سعیده دهقانی

مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

پوریا امامی

مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف – تهران

امین اعظم محمد

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

سروش کاووسی

کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران

مهسا شایان

مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت

مهرسا مشهدی

مهندسی صنایع دانشگاه تهران – تهران

علی رحیم تبریزی

مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت

سید حمید تولیتی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران – تهران

میرزایی

مهندسی مکانیک امیرکبیر تهران | ۱۳۹۸

خوشبخت

مهندسی مکانیک شریف تهران|۱۳۹۸

خیرمند

مهندسی کامپیوتر امیرکبیر تهران | ۱۳۹۸

احمدزاده پورناکی

مهندسی کامپیوتر امیرکبیر تهران | ۱۳۹۸

بیرانوند

ریاضیات و کاربردها شریف تهران | ۱۳۹۸

عبدالحسینی

مهندسی برق تهران | ۱۳۹۸

جعفری

مهندسی کامپیوتر علم و صنعت | ۱۳۹۸

امیرمهدی تاجیکی

مهندسی عمران تهران | ۱۳۹۸

پوریا زمان وزیری

مهندسی کامپیوتر بهشتی تهران | ۱۳۹۸

خشایار غفاری

ریاضیات و کاربردها شریف تهران | ۱۳۹۸

امیر رضا اسدزاده

طلای المپیاد

سید حامد ولی زاده

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مهدیارامانی

داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عادل معصومی

روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مهران پاکند

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف – تهران

لیلا پورموسوی

دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی – تهران

زینب رخی ریزی

مهندسی مکانیک  دانشگاه صنعتی  شریف

امیرحسین شیرانی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف -تهران

امید درودی

عمران دانشگاه صنعتی شریف – تهران

احسان صفری رضامحله

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران

شایان عزیزان

عمران دانشگاه صنعتی شریف – تهران

بزرگمهرصدر

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران

علیرضا انصاری پور

فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف

ایمان فخاری

مهندسی مکانیک دانشگاه تهران – تهران

سید مهدی زمانی

مهندسی مکانیک دانشگاه تهران – تهران

الهه اکبری

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

دانیال صاحبی

مهندسی مکانیک دانشگاه تهران – تهران

محمد رزاقی کاشانی

مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران – تهران

علی اصغر یارویسی

مهندسی عمران دانشگاه تهران – تهران

ارمان بیک محمدی

مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر – تهران

امیر حسین ابریشم کار

عمران دانشگاه تهران – تهران

پوریا روشنی

برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران

روح المین رسولی

مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف

دریا مرادی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

محمدرضا میرزا زاده

مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف – تهران

پوریا حسنی

مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر – تهران

سروش شهروز

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سید امیررضا پاکزادی

مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت

هومن براتی

برق دانشگاه علم و صنعت – تهران

محمد حسین حیدری

مهندسی شیمی دانشگاه تهران – تهران

کامیار بهروزی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

عبدالله فریدنی

مهندسی مکانیک شریف تهران | ۱۳۹۸

شاملو

مهندسی کامپیوتر تهران | ۱۳۹۸

چاوشیان

ریاضیات و کاربردها شریف تهران | ۱۳۹۸

حیدری

علوم کامپیوتر تهران | ۱۳۹۸

خلیلی

مهندسی مکانیک تهران | ۱۳۹۸

ذوقی

مهندسی عمران شریف تهران | ۱۳۹۸

رفیعی اسکویی

مهندسی کامپیوتر شهید بهشتی | ۱۳۹۸

ذوالجلالی

مهندسی کامپیوتر بهشتی تهران | ۱۳۹۸

غنی زاده

مهندسی مکانیک تهران | ۱۳۹۸

شروین جراحی

مهندسی برق علم و صنعت تهران | ۱۳۹۸

غلامرضایی

مهندسی مکانیک علم و صنعت تهران | ۱۳۹۸

امیر پارسا زیوری

برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

مهیار ملایی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

سید محمد چائی چیان

فیزیک دانشگاه صنعتی شریف – تهران

سامان جلیلیان

مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف – تهران

آرمین رسولی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

درسا طالبی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

سیدعلی تولیت

برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

سعید رجب زاده

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

بابک بصیری

برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

محمد حسن امیری

مهندسی برق دانشگاه تهران – تهران

عرفان حیدری

مهندسی مکانیک دانشگاه تهران – تهران

خشایار اکبرنیا

دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی – تهران

سید مهدی ایوب زاده

برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

سیروس صباحی

داروسازی دانشگاه تهران – تهران

امیرعلا معصومی

مهندسی معماری دانشگاه تهران – تهران

سروض مصیبی

مهندسی عمران دانشگاه تهران – تهران

آرمین ایوبی

مهندسی عمران دانشگاه تهران – تهران

ارمین محمدی زند

برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران

ریحانه ابوطالبی

شیمی دانشگاه صنعتی شریف – تهران

سید کیارش شریفی

مهندسی عمران دانشگاه تهران – تهران

کیان صالحی

شیمی دانشگاه صنعتی شریف – تهران

ادهم اسدبیگی

مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

محمد صبوری

مهندسی معماری دانشگاه تهران – تهران

محمدحسین اکبری

علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف – تهران

سید محمد ایمان قطبی

مهندسی عمران دانشگاه تهران – تهران

مهسا ابویی

مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

فریماه فریدی

مهندسی صنایع دانشگاه تهران – تهران

حسام سلیمانی

مهندسی متالورژی دانشگاه تهران – تهران

کیارش جعفر زاده

عمران دانشگاه علم و صنعت – تهران

هادی فضلعلی

مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت – تهران

موژان غفوری

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

غزاله جلیلی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

حسام الدین رییس دانایی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

امیرحسین امراللهی مجد

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رشت

کتایون لسانی

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

محمدرضا شوهانی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رضا عباسی زاده

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

هانیه حسینیان

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

صدرا منتظری

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد

روژین اردلانی

دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

نوید فرهادیان

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

علیرضا مجدپویا

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نیلوفر محمدنژاد

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (رشت)

زینب حبیب زاده

دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک

آرمیتا چراغ سپهر

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آرین مردانی

علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

شراره براتی

دندان پزشکی علوم پزشکی البرز

ابتین احمدی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج

فاطمه امیرکانیان

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

حسین رجبی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آرین امین الرعایا

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

امید نایینی

دندانپزشکی دانشگاه تبریز

محیا بیگی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

سپهر اسداله فشندی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج

بازگشت به بالا