رتبه های دو رقمی

سعید رجب زاده

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

محمدعلی اسحقی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

امیرعلا معصومی

مهندسی معماری دانشگاه تهران – تهران

کیانا علیزاده

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف – تهران

درسا طالبی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

محمد مهدی غفاری

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

بابک بصیری

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

کیارش عباسی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

محمدرضا آزادی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

مهران پاکند

مهندسی برقدانشگاه صنعتی  شریف – تهران

سهند ادیب مرادی

پزشکی دانشگاه تهران – تهران

سیدعلی تولیت

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

کسری کیانی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف – تهران

سینا اقدسی

پزشکی دانشگاه شهید بهشتی – تهران

محمدرضا محبوبی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

لیلا پورموسوی

دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی – تهران

علی نساج

دندانپزشکی دانشگاه تهران – تهران

اردشیر خورسند

دندانپزشکی دانشگاه تهران – تهران

سید امیررضا کاظمی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف

فرزام گیلانی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف

محمد خمیجانی

پزشکی دانشگاه تهران – تهران

محمدرضا دیوسالار

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف – تهران

امیرریضا رمضانی

پزشکی دانشگاه شهید بهشتی – تهران

پدرام زنگنه سروش

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

احسان گلباد

مهندسی عمران دانشگاه تهران – تهران

مهرداد دلیری

پزشکی دانشگاه شهید بهشتی – تهران

شادزی نواز

مهندسی برق صنعتی شریف تهران

هومن سالیانی

مهندسی معماری دانشگاه تهران – تهران

جواد یاعلی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف

مرتضی توکلی طبا

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف – تهران

مهیار ملایی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

سعید رفیعیان

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف – تهران

محمد حسن امیری

مهندسی برق دانشگاه تهران – تهران

سروش سعیدی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

بازگشت به بالا