رتبه های دو رقمی سال ۹۸

شادزی نواز

شادزی نواز | رتبه ۶۰ ریاضی | مهندسی برق – ۹۸

میرزایی

میرزایی | رتبه ۸۸ ریاضی |  مهندسی-مکانیک – ۹۸

برمر

برمر | رتبه ۴۱ ریاضی | مهندسی – عمران – ۹۸

عبدالله فریدنی

عبدالله فریدنی | رتبه ۷۹ ریاضی | مهندسی مکانیک – ۹۸

زاهدی

زاهدی | رتبه ۹۴ تجربی | پزشکی- علوم پزشکی شهید بهشتی – ۹۸

بخشی زاده

بخشی زاده | رتبه ۳۴ ریاضی | مهندسی-کامپیوتر – ۹۸

محمدامین اسماعیلی

محمدامین اسماعیلی | رتبه ۷۰ ریاضی | مهندسی برق – دانشگاه تهران – ۹۸

پرنیا فریادرس

پرنیا فریادرس | رتبه ۶۵ تجربی | پزشکی – تهران – ۹۸

علی عباسی علائی

علی عباسی علائی | رتبه ۳۳ ریاضی |  کامپیوتر تهران – ۹۸

قهرمانی

قهرمانی | رتبه ۶۷ ریاضی | مهندسی-کامپیوتر – ۹۸

خوشجو

خوشجو | رتبه ۹۹ ریاضی | علوم کامپیوتر – ۹۸

رتبه های دو رقمی

سعید رجب زاده

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

محمدعلی اسحقی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

امیرعلا معصومی

مهندسی معماری دانشگاه تهران – تهران

کیانا علیزاده

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف – تهران

درسا طالبی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

محمد مهدی غفاری

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

بابک بصیری

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

کیارش عباسی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

محمدرضا آزادی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

مهران پاکند

مهندسی برقدانشگاه صنعتی  شریف – تهران

سهند ادیب مرادی

پزشکی دانشگاه تهران – تهران

سیدعلی تولیت

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

کسری کیانی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف – تهران

سینا اقدسی

پزشکی دانشگاه شهید بهشتی – تهران

محمدرضا محبوبی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

لیلا پورموسوی

دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی – تهران

علی نساج

دندانپزشکی دانشگاه تهران – تهران

اردشیر خورسند

دندانپزشکی دانشگاه تهران – تهران

سید امیررضا کاظمی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف

فرزام گیلانی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف

محمد خمیجانی

پزشکی دانشگاه تهران – تهران

محمدرضا دیوسالار

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف – تهران

امیرریضا رمضانی

پزشکی دانشگاه شهید بهشتی – تهران

پدرام زنگنه سروش

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

احسان گلباد

مهندسی عمران دانشگاه تهران – تهران

مهرداد دلیری

پزشکی دانشگاه شهید بهشتی – تهران

شادزی نواز

مهندسی برق صنعتی شریف تهران – ۹۸

هومن سالیانی

مهندسی معماری دانشگاه تهران – تهران

جواد یاعلی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف

مرتضی توکلی طبا

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف – تهران

مهیار ملایی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

سعید رفیعیان

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف – تهران

محمد حسن امیری

مهندسی برق دانشگاه تهران – تهران

سروش سعیدی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف