رتبه های تک رقمی

علی تفرشی

مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه | ۱۳۹۷

دانا افاضلی

مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه | ۱۳۹۸

بازگشت به بالا