محمد-نیرو-1024x610
 • تحصیلات

  دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) ورودی مهر 1390. آزمون جامع داده با معدل 36/18.
  کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با معدل 67/19. سال 1390.
  کارشناسی رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور تهران با معدل 49/16. سال 1388.
  کاردانی رشته صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم‌ها دانشگاه صنعتی امیرکبیر با معدل 26/14. سال 1370.

 • مقالات و کتب

  تألیف کتاب یادداشت‌ها و برداشت‌های آقا معلم حاوی تجارب زیسته تدریس درس حساب دیفرانسیل و انتگرال.
  تألیف کتاب بینش‌ها و نگرش‌ها در موضوع سیاست‌ها فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی پیش دانشگاهی غیر دولتی سبحان.
  طراحی و تدوین مجموعه نظام جامع ارزشیابی بر اساس بازخورد 360 درجه مؤسسه آموزشی غیر دولتی سبحان.
  تدوین کتب کمک آموزشی حسابان، حساب دیفرانسیل و انتگرال، هندسه تحلیلی و جبر خطی و کتاب پاسخنامه تشریحی آن.
  تدوین دو دفتر از مجموعه رفتار سازمانی از کلام آسمانی در دوره کارشناسی ارشد.
  تألیف مجموعه برنامه ریزی استراتژیک مؤسسه آموزشی غیر دولتی سبحان.
  تدوین بسته آموزشی Multiple Intelligences in The Classroom و Total Quality Management in School برای دوره دانش‌افزایی معلمان و مدیران شیعه کشور سیرا لئون به سفارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

  مقالات در نشریات:
  1.تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش‌های چندگانه گارد نر در پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی (ISC)، تابستان 1390 شماره 16.
  2. مقایسه اثربخشی آموزش محیط زیست بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گارد نر و شیوه سنتی، فصلنامه پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی (ISC)، سال پنجم، شماره 1، بهار 1391 (پیاپی 17).
  3. تأثیر آموزش محیط زیست بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گارد نر در ایجاد نگرش و اصلاح فهم دانش‌آموزان، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه پیام نور، سال اول، شماره دوم، زمستان 1391.
  4. تأثیر آموزش الگوی KAB بر گرایش کارآفرینانه فراگیران، فصلنامه مهارت‌آموزی، سازمان فنی و حرفه ای کشور. شماره 2، بهار 1392.
  5. بررسی رابطه میان ابعاد مدرسه یادگیرنده و آمادگی برای تغییر، دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، انجمن مدیریت آموزشی ایران.
  6. تفاوت‌های فرهنگی، طبقاتی و زبان گفت‌وگو در مدرسه، ماهنامه رشد معلم، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، مهر 1391.
  7. آقا معلم (معرفی و بررسی کتاب آقا معلم نوشته فرانک مک کورت)، ماهنامه رشد معلم، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، اردیبهشت 1391.
  8. مدرسه هوشمند، از نظریه تا عمل (گزارشی از دبیرستان هوشمند جلال آل احمد)، ماهنامه رشد مدرسه فردا، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، فروردین 1391.
  9. آموزش ریاضی بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گارد نر، نشریه علمی پژوهشی الکترونیکی آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران.
  10.. بررسی تطبیقی تعلیم و تربیت علوی با اگزیستانسیالیسم، نشریه علمی پژوهشی الکترونیکی آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران.
  11. پار ادایم نوین در آموزش، فصلنامه رشد ریاضی، در دست داوری.
  12. The Effect of Gardner Theory Application on Mathematical/logical Intelligence and Student’s Mathematical Functioning Relationship, Procedia – Social and Behavioral Sciences journal (ISI listed), 47 (2012) 2169 – 2175

  مقالات در همایش‌ها:
  1.مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش‌های چندگانه، بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان اول دبیرستان با سطوح بالا و پایین هوش منطقي-رياضي، سومین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اردیبهشت 1390، ارائه سخنرانی.
  2. مؤلفه‌های مستند مدیریت آموزشی اسلامی، همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل، تهران، بهمن 1390، درج در کتابچه مقالات.
  3. بررسی رابطه میان ابعاد مدرسه یادگیرنده و آمادگی برای تغییر، همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل، تهران، بهمن 1390، درج در کتابچه مقالات.
  4. تدوین یک‌صد مؤلفه‌ی مدیریت آموزشی بر اساس آموزه‌های اسلامی، اولین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، اردیبهشت 1391، ارائه سخنرانی.
  5. تأثیر کاربست نظریه گارد نر، بر رابطه میان هوش منطقي-رياضي و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان، چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، تریز و نوآوری در آموزش، دانشکده علوم دانشگاه فردوسی، شهریور 1390، چاپ در کتابچه مجموعه مقالات
  6. تعامل ظاهر و باطن در تکوین شخصیت و کاربست آن در تربیت فراگیران با رویکرد اسلامی، همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، اسفند 1390، ارائه پوستر.
  7. ارائه الگوی مفهومی برای ارزیابی عملکرد در دانشگاه بر اساس بازخورد 360 درجه، ششمین کنفرانس ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1391، ارائه پوستر.
  8. اثربخشی آموزش بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گارد نر در میزان خلاّقیت دانش‌آموزان، همایش ملی رسالت معلم در چشم‌انداز ايران 1404، دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی بابل، خرداد 1391، ارائه سخنرانی.
  9. ارزیابی شرکت خودروسازی بر اساس ویژگی‌های سازمان یادگیرنده (مدل پیترسنگه)، نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی، مؤسسه ره‌آوران افاق صنعت، آبان 1390، ارائه پوستر.
  10. واکاوی دوره‌های پژوهش محور در جهاد دانشگاهی، همایش ملی بررسی چالش‌ها و توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ایران، دانشگاه علم و فرهنگ، دی 1391
  11.. تأثیر زبان گفت‌وگو در ایجاد تفاوت‌های فرهنگي-اجتماعي در مدرسه، دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس، اردیبهشت، 1392، ارائه دیجیتال.
  12. نقش تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان (مطالعه موردی جهاد دانشگاهی)، همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور، دانشگاه مازندران، اردیبهشت، 1392، ارائه پوستر.
  13. عوامل مؤثر بر طراحی برنامه درسی شبکه‌های اجتماعی در محیط یادگیری الکترونیکی، همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه‌های اجتماعی، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، تیر 1392.
  14. Surveying the Relationship between Learning School and Readiness for Change, International Conference on Management and Education Innovation, (ISI listed), Kuala Lumpur, Malaysia, acceptance letter, May 5-6, 2012.
  15.. The Effect of Know About Business (KAB) Model on Learners’ Entrepreneurial Orientation, International Conference on Management and Education Innovation, (ISI listed), Kuala Lumpur, Malaysia, acceptance letter, May 5-6, 2012.
  16. The Evaluation of Automobile Manufacturing Company On The Basis Of Learning Organization Characteristics (Peter Senge Model), International Conference on Management and Education Innovation, (ISI listed), Kuala Lumpur, Malaysia, acceptance letter, May 5-6, 2012.

 • سوابق آموزشی اجرایی

  استاد دوره های کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان (شهرک علمی و تحقیقاتی شیخ بهایی) از سال 1387 تاکنون
  استاد وعضو آكادمي علوم دانشگاه وين از سال 2010 ميلادي تا كنون
  استاد عالي دوره هاي دكتراي پژوهش محور وآموزش محور دانشگاه تهران
  استاد دوره های مدیریتی در بیش از 887 سازمان، شرکت و نهاد تولیدی، صنعتی، خدماتی و اداری از سال 1380 تاکنون
  *سوابق اجرایی:
  مشاور استراتژیک شرکت آلومینیوم المهدی در استان هرمزگان سال 1392
  مشاور شركت فولادمباركه درزمينه تعالي سازماني 1388
  مشاور شركت توانير كل كشوردرزمينه تدوين برنامه استراتژيك منابع انساني1385لغايت 1388
  مشاور تدوين استراتژي طرح سلامت كل كشور وزارت بهداشت؛ دمان وآموزش پزشكي 1385 به مدت 7سال
  مشاور استراتژيك شركتهاي كيسون؛ دژپاد؛نفت ايران؛گاز كل كشور؛خطوط لوله ومخابرات نفت؛ عمليات انتقال گاز؛اتاقهاي بازرگاني وصنايع ومعادن كل كشور؛شركتهاي هلدينگ ساختماني؛ پيمانكاري انرژي؛توسعه اي وعملياتي ازسال 1378 تاكنون
  مشاور برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی کشور در سال 1391
  مدیر مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه تهران از سال 1390 تاکنون
  مشاور برنامه ریزی دانشگاه تهران از سال 1388 تا 1390
  مؤسس دوره های MBA (در مقطع کارشناسی ارشد) و DBA (در مقطع سطح دکترا) در دانشگاه صنعتی شریف و پردیس های بین المللی دانشگاه تهران