08 مارس
 • تحصیلات

  دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) ورودی مهر ۱۳۹۰٫ آزمون جامع داده با معدل ۳۶/۱۸٫
  کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با معدل ۶۷/۱۹٫ سال ۱۳۹۰٫
  کارشناسی رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور تهران با معدل ۴۹/۱۶٫ سال ۱۳۸۸٫
  کاردانی رشته صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم‌ها دانشگاه صنعتی امیرکبیر با معدل ۲۶/۱۴٫ سال ۱۳۷۰٫

 • مقالات و کتب

  تألیف کتاب یادداشت‌ها و برداشت‌های آقا معلم حاوی تجارب زیسته تدریس درس حساب دیفرانسیل و انتگرال.
  تألیف کتاب بینش‌ها و نگرش‌ها در موضوع سیاست‌ها فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی پیش دانشگاهی غیر دولتی سبحان.
  طراحی و تدوین مجموعه نظام جامع ارزشیابی بر اساس بازخورد ۳۶۰ درجه مؤسسه آموزشی غیر دولتی سبحان.
  تدوین کتب کمک آموزشی حسابان، حساب دیفرانسیل و انتگرال، هندسه تحلیلی و جبر خطی و کتاب پاسخنامه تشریحی آن.
  تدوین دو دفتر از مجموعه رفتار سازمانی از کلام آسمانی در دوره کارشناسی ارشد.
  تألیف مجموعه برنامه ریزی استراتژیک مؤسسه آموزشی غیر دولتی سبحان.
  تدوین بسته آموزشی Multiple Intelligences in The Classroom و Total Quality Management in School برای دوره دانش‌افزایی معلمان و مدیران شیعه کشور سیرا لئون به سفارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

  مقالات در نشریات:
  ۱٫تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش‌های چندگانه گارد نر در پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی (ISC)، تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۶٫
  ۲٫ مقایسه اثربخشی آموزش محیط زیست بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گارد نر و شیوه سنتی، فصلنامه پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی (ISC)، سال پنجم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱ (پیاپی ۱۷).
  ۳٫ تأثیر آموزش محیط زیست بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گارد نر در ایجاد نگرش و اصلاح فهم دانش‌آموزان، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه پیام نور، سال اول، شماره دوم، زمستان ۱۳۹۱٫
  ۴٫ تأثیر آموزش الگوی KAB بر گرایش کارآفرینانه فراگیران، فصلنامه مهارت‌آموزی، سازمان فنی و حرفه ای کشور. شماره ۲، بهار ۱۳۹۲٫
  ۵٫ بررسی رابطه میان ابعاد مدرسه یادگیرنده و آمادگی برای تغییر، دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، انجمن مدیریت آموزشی ایران.
  ۶٫ تفاوت‌های فرهنگی، طبقاتی و زبان گفت‌وگو در مدرسه، ماهنامه رشد معلم، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، مهر ۱۳۹۱٫
  ۷٫ آقا معلم (معرفی و بررسی کتاب آقا معلم نوشته فرانک مک کورت)، ماهنامه رشد معلم، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، اردیبهشت ۱۳۹۱٫
  ۸٫ مدرسه هوشمند، از نظریه تا عمل (گزارشی از دبیرستان هوشمند جلال آل احمد)، ماهنامه رشد مدرسه فردا، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، فروردین ۱۳۹۱٫
  ۹٫ آموزش ریاضی بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گارد نر، نشریه علمی پژوهشی الکترونیکی آموزش و پرورش منطقه ۳ شهر تهران.
  ۱۰٫٫ بررسی تطبیقی تعلیم و تربیت علوی با اگزیستانسیالیسم، نشریه علمی پژوهشی الکترونیکی آموزش و پرورش منطقه ۳ شهر تهران.
  ۱۱٫ پار ادایم نوین در آموزش، فصلنامه رشد ریاضی، در دست داوری.
  ۱۲٫ The Effect of Gardner Theory Application on Mathematical/logical Intelligence and Student’s Mathematical Functioning Relationship, Procedia – Social and Behavioral Sciences journal (ISI listed), 47 (2012) 2169 – ۲۱۷۵

  مقالات در همایش‌ها:
  ۱٫مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش‌های چندگانه، بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان اول دبیرستان با سطوح بالا و پایین هوش منطقی-ریاضی، سومین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اردیبهشت ۱۳۹۰، ارائه سخنرانی.
  ۲٫ مؤلفه‌های مستند مدیریت آموزشی اسلامی، همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل، تهران، بهمن ۱۳۹۰، درج در کتابچه مقالات.
  ۳٫ بررسی رابطه میان ابعاد مدرسه یادگیرنده و آمادگی برای تغییر، همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل، تهران، بهمن ۱۳۹۰، درج در کتابچه مقالات.
  ۴٫ تدوین یک‌صد مؤلفه‌ی مدیریت آموزشی بر اساس آموزه‌های اسلامی، اولین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، اردیبهشت ۱۳۹۱، ارائه سخنرانی.
  ۵٫ تأثیر کاربست نظریه گارد نر، بر رابطه میان هوش منطقی-ریاضی و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان، چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، تریز و نوآوری در آموزش، دانشکده علوم دانشگاه فردوسی، شهریور ۱۳۹۰، چاپ در کتابچه مجموعه مقالات
  ۶٫ تعامل ظاهر و باطن در تکوین شخصیت و کاربست آن در تربیت فراگیران با رویکرد اسلامی، همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، اسفند ۱۳۹۰، ارائه پوستر.
  ۷٫ ارائه الگوی مفهومی برای ارزیابی عملکرد در دانشگاه بر اساس بازخورد ۳۶۰ درجه، ششمین کنفرانس ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی، دانشگاه تهران، اردیبهشت ۱۳۹۱، ارائه پوستر.
  ۸٫ اثربخشی آموزش بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گارد نر در میزان خلاّقیت دانش‌آموزان، همایش ملی رسالت معلم در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴، دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی بابل، خرداد ۱۳۹۱، ارائه سخنرانی.
  ۹٫ ارزیابی شرکت خودروسازی بر اساس ویژگی‌های سازمان یادگیرنده (مدل پیترسنگه)، نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی، مؤسسه ره‌آوران افاق صنعت، آبان ۱۳۹۰، ارائه پوستر.
  ۱۰٫ واکاوی دوره‌های پژوهش محور در جهاد دانشگاهی، همایش ملی بررسی چالش‌ها و توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ایران، دانشگاه علم و فرهنگ، دی ۱۳۹۱
  ۱۱٫٫ تأثیر زبان گفت‌وگو در ایجاد تفاوت‌های فرهنگی-اجتماعی در مدرسه، دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس، اردیبهشت، ۱۳۹۲، ارائه دیجیتال.
  ۱۲٫ نقش تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان (مطالعه موردی جهاد دانشگاهی)، همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور، دانشگاه مازندران، اردیبهشت، ۱۳۹۲، ارائه پوستر.
  ۱۳٫ عوامل مؤثر بر طراحی برنامه درسی شبکه‌های اجتماعی در محیط یادگیری الکترونیکی، همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه‌های اجتماعی، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، تیر ۱۳۹۲٫
  ۱۴٫ Surveying the Relationship between Learning School and Readiness for Change, International Conference on Management and Education Innovation, (ISI listed), Kuala Lumpur, Malaysia, acceptance letter, May 5-6, 2012.
  ۱۵٫٫ The Effect of Know About Business (KAB) Model on Learners’ Entrepreneurial Orientation, International Conference on Management and Education Innovation, (ISI listed), Kuala Lumpur, Malaysia, acceptance letter, May 5-6, 2012.
  ۱۶٫ The Evaluation of Automobile Manufacturing Company On The Basis Of Learning Organization Characteristics (Peter Senge Model), International Conference on Management and Education Innovation, (ISI listed), Kuala Lumpur, Malaysia, acceptance letter, May 5-6, 2012.

 • سوابق آموزشی اجرایی

  استاد دوره های کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان (شهرک علمی و تحقیقاتی شیخ بهایی) از سال ۱۳۸۷ تاکنون
  استاد وعضو آکادمی علوم دانشگاه وین از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون
  استاد عالی دوره های دکترای پژوهش محور وآموزش محور دانشگاه تهران
  استاد دوره های مدیریتی در بیش از ۸۸۷ سازمان، شرکت و نهاد تولیدی، صنعتی، خدماتی و اداری از سال ۱۳۸۰ تاکنون
  *سوابق اجرایی:
  مشاور استراتژیک شرکت آلومینیوم المهدی در استان هرمزگان سال ۱۳۹۲
  مشاور شرکت فولادمبارکه درزمینه تعالی سازمانی ۱۳۸۸
  مشاور شرکت توانیر کل کشوردرزمینه تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی۱۳۸۵لغایت ۱۳۸۸
  مشاور تدوین استراتژی طرح سلامت کل کشور وزارت بهداشت؛ دمان وآموزش پزشکی ۱۳۸۵ به مدت ۷سال
  مشاور استراتژیک شرکتهای کیسون؛ دژپاد؛نفت ایران؛گاز کل کشور؛خطوط لوله ومخابرات نفت؛ عملیات انتقال گاز؛اتاقهای بازرگانی وصنایع ومعادن کل کشور؛شرکتهای هلدینگ ساختمانی؛ پیمانکاری انرژی؛توسعه ای وعملیاتی ازسال ۱۳۷۸ تاکنون
  مشاور برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی کشور در سال ۱۳۹۱
  مدیر مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۰ تاکنون
  مشاور برنامه ریزی دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰
  مؤسس دوره های MBA (در مقطع کارشناسی ارشد) و DBA (در مقطع سطح دکترا) در دانشگاه صنعتی شریف و پردیس های بین المللی دانشگاه تهران