ZABIHI
 • تحصیلات

  دیپلم علوم تجربی از دبیرستان هشتم شهریور تهران، با معدل 54/16 در سال 1368
  کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، با معدل 67/18 در سال 1373.
  کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه الزهرا، با معدل 42/18 در سال 1377.
  دکترای روان¬شناسی تربیتی از واحد علوم و تحقیقات تهران، با معدل 42/17 .
  استادیار در رشته روانشناسی تربیتی از سال 1388.

 • مقالات و کتب

  – بررسی تاثیر دوره های ضمن خدمت بر کارایی معلمان 1372 (پرسشگر)
  – بررسی پسرفت کلامی و عملی در مردان اسکیزوفرنیک، 1373 (مدیر طرح)
  – بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیر منطقی دانشجویان دانشگاه¬های تهران، 1377 (مدیر طرح)
  – بررسی گرایشات مذهبی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، 1379 (همکار)
  – بررسی عوامل موثر بر رضایت زناشویی زنان متاهل 40-20 ساله شهرستان اسلامشهر، 1380 (مدیر طرح)
  – بررسی تاثیر آموزش بر تغییر سبک اسناد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، 1381 (همکار)
  – مدیر همایش «اعتیاد آفت پرواز» در دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، 1381 .
  – مدیر همایش «خشونت تربیتی» در دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، 1382.
  -دبیر همایش «کارآفرینی» در دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر ، 1382.
  – بررسی تاثیر انیمیشن و قصه گویی بر آموزش مفاهیم عینی و انتزاعی دانش¬آموزان پایه سوم دبستان شهر تهران، 1382 (مدیر طرح) کارفرما: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  -بررسی تاثیر انیمیشن و سخنرانی معلم بر آموزش مفاهیم در دانش آموزان پنجم دبستان شهرستان اسلامشهر،1385 (مدیر طرح)
  – طراحی كارگاه آموزشی«هوش هیجانی» برای دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، 1385.
  – طراحی کارگاه آموزشی «توسعه مهارت های خلاقیت» برای دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، 1385 .
  – تدوین جزوه درسی کارگاه آموزشی «انگیزش و یاددهی اثر بخش» برای اعضای هیات علمی دانشگاه¬ها و موسسه¬های آموزش عالی، 1385 .
  – تدوین جزوه درسی کارگاه آموزشی «توسعه مهارت های خلاقیت» برای روسا، مدیران سازمانها و اعضای هیات علمی دانشگاه¬ها و موسسه¬های آموزش عالی، 1385 .
  – تدوین جزوه درسی کارگاه آموزشی «هوش هیجانی» برای روسا، سرپرستان و مدیران سازمان¬ها، دانشگاه¬ها و موسسه¬های آموزش عالی، 1385 .
  – تدوین جزوه درسی کارگاه آموزشی «مهارتهای یادگیری و مطالعه» برای دفتر برنامه¬ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، 1385 .
  – تدوین جزوه درسی کارگاه آموزشی شناسایی ظرفیتهای ذهنی برای دفتر معاونت برنامه¬ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، 1385 .
  – تدوین جزوه درسی کارگاه آموزشی «مدیریت استرس» برای مدیران و کارشناسان سازمان¬ها، 1385 .
  – تدوین جزوه درسی کارگاه آموزشی «مثبت اندیشی» برای مدیران، سرپرستان و کارشناسان سازمانها، 1386
  – تدوین جزوه درسی کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» برای مدیران، کارکنان و … سازمانها، 1386
  – تدوین جزوه درسی کارگاه آموزشی «روانشناسی تربیتی» برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی 1386
  – طراحی کارگاه آموزشی«روش تدریس پیشرفته» برای دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی 1386
  – طراحی کارگاه آموزشی «آموزش راهبردهای تفکر خلاق» برای دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ، 1386
  – طراحی و اجرای کارگاه آموزشی مهارت های زندگی «آموزش غیر حضوری به وسیله اینترنت» برای دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، 1386.
  – شناسايي نيازهاي آموزشي و مشاوره¬اي خانواده¬هاي كاركنان گروه مپنا، 1389-1387 (مدير پروژه) .
  – نیازسنجی آموزشی و مشاوره¬ای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، 1389-1388، (مجری طرح).
  • نیوشا، بهشته؛ گنجي، كامران؛ ذبيحي، رزيتا. (1393). بررسي شيوع اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي ( ADHD ) در كودكان دبستاني شهر ساوه . دانشگاه آزاد اسلامي ساوه.

  مقاله‌ها (علمي ـ ترويجي ، آموزشي و . . . )
  – گنجي، كامران؛ عليزاده، حميد؛ يعقوبي، ابوالقاسم ؛ ذبيحي، رزيتا. (1390). بررسي شيوع اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي (ADHD) در كودكان دبستاني شهر همدان. دانشگاه آزاد اسلامي ملاير.
  – خدابخش، روشنک؛ گنجي، كامران؛ ذبيحي، رزيتا؛ نادري¬فر، مهرداد. (1390). تأثير عوامل خانوادگي و شخصيتي بر فرار دختران از خانه. فصلنامه مطالعات فرهنگی-دفاعی زنان و خانواده.دانشگاه امام حسین(ع).

  مقاله¬های علمی- پژوهشی و همايش¬هاي داخلی :‌
  • گنجي، كامران؛ يعقوبي ، ابوالقاسم؛ ذبيحي، رزيتا؛ باقري،‌ محمد علي؛ فراهاني، رامين. (‌زير چاپ ). مقايسه آزمون ترسيم ساعت در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنياي مزمن و افراد بهنجار. فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي همدان.
  • گنجي، كامران؛ يعقوبي، ابوالقاسم؛ ذبيحي، رزيتا؛ نيوشا، بهشته؛ كراسكيان، آديس. (1390). تأثير بازي درماني كودك محور بر كاهش نشانه هاي رفتاري كودكان با اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي. فصلنامه مطالعات باليني، دانشگاه علامه طباطبائي.
  • نوابخش، مهرداد؛ گنجي، كامران؛ ذبيحي، رزيتا؛ نادري فر، مهرداد. ( زير چاپ ). تأثير عوامل خانوادگي و شخصيتي بر فرار دختران از خانه. مجله جامعه شناسي معاصر.
  • ذبیحی، رزیتا؛ احدی، حسن. (1390). بررسی نظریه میدان شکل ساز در یادگیری زبان. فصلنامه اندیشه¬های تازه در علوم تربیتی، سال ششم، شماره سوم، 23، 108-83.
  • گنجی، كامران؛ دلاور، علي؛ و ذبيحي؛ رزيتا. (1390). بررسی مقدماتي بر پيشرفت تحولي ترسيم ساعت در كودكان . فصلنامه روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، سال هفتم، 27، 243-231.
  • گنجي،كامران؛کرد نوقابی، رسول؛ و ذبیحی ، رزیتا. (1390). بررسي و تحليل توضیح¬های معلمان دوره ابتدایی مدارس سماء دانشگاه آزاد اسلامي، فصلنامه انديشه¬هاي تازه در علوم تربيتي. سال هفتم، 1 (25) ، 122-103.
  • گنجي، كامران؛ ذبيحي، رزيتا؛ خدابخش، روشنک؛ و كراسكيان، آديس. (1390). تأثير بازي¬درمانگري كودك¬محور بر كاهش نشانه-هاي رفتاري كودكان با اختلال نارسايي¬توجه/ فزون جنبشی. فصلنامه روان¬شناسی باليني، دانشگاه سمنان. سال سوم،4 (12)،25-15.
  • گنجي، كامران؛ ذبيحي، رزيتا؛ نوابخش، مهرداد. (1390). رابطه سبك¬هاي هویت و سلامت اجتماعي با رفتار كمك طلبي دانش-آموزان دختر پيش دانشگاهي در درس رياضيات. فصلنامه روانشناسی تربيتي، دانشگاه علامه طباطبائی. سال هفتم، 22، 123-95.
  • گنجی، كامران؛ ذبیحی، رزیتا؛ و خدابخش، روشنک. (1391). بررسی مقدماتی الگوي ترسيم ساعت در كودكان با و بدون نارسا خواني تحولی. فصلنامه ناتوانی¬های یادگیری، دانشگاه محقق اردبیلی. 1(2)، 139-116.
  • گنجی، كامران؛ ذبیحی، رزیتا؛ و خدابخش، روشنک. (1391). بررسی مقدماتی الگوي ترسيم ساعت در كودكان با و بدون حساب نارسایی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران: اندیشه و رفتار.
  • ذبيحي، رزيتا؛ گنجي، كامران؛ خدابخش، روشنک. (1391). مقایسه شاخص¬های آزمون ترسیم آدمک دركودكان با و بدون اختلال نارسايي¬توجه / بیش¬فعالی. فصلنامه سلامت روانشناختی ، دانشگاه تربیت معلم.
  • ذبيحي، رزيتا؛ گنجي، كامران؛ خدابخش، روشنک. (1391). مقایسه شاخص¬های آزمون ترسیم خانواده دركودكان با و بدون اختلال نارسايي¬توجه/ بیش¬فعالی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی.
  • گنجی، کامران؛ ذبیحی، رزیتا؛ محمدی هابیل، سجاد. (زیرچاپ). ميزان شيوع اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي (ADHD) در بین دانشجويان دانشگاه¬هاي شهرستان خرم آباد. فصلنامه تازه¬های علوم شناختی.
  • گنجي، كامران؛ عليزاده، حميد؛ يعقوبي، ابوالقاسم؛ ذبيحي، رزيتا. (زير چاپ). شيوع اختلال نارسايي توجه بيش فعالي در دانش آموزان دبستاني شهر همدان. فصلنامه پژوهش در حيطه كودكان استثنايي.
  • ذبیحی، رزیتا؛ گنجی، کامران؛ فرج¬الهی، رؤیا. ( زیر چاپ). نیازهای آموزشی و مشاوره¬ای کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، مجله علمی ـ پژوهشی روانشناسی تربیتی.
  • ذبیحی، رزیتا؛ نیوشا، بهشته؛ منصوری، محبوبه. (1391). بررسی رابطه تاب آوری و جو روانی- اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران. فصلنامه اندیشه¬های تازه در علوم تربیتی.
  • نوابی¬نژاد، شکوه؛ گنجی،‌ کامران؛ ذبیحی، رزیتا. (1392). فراتحلیل مطالعات اثربخشی مداخله¬های آموزشی/ درمانی بر رضایت زناشویی. فصلنامه پژوهش¬های مشاوره. جلد 12، شماره 46، 31-7.
  • گنجی ،‌کامران؛ ذبیحی، رزیتا. (زير چاپ). فراتحلیل مطالعات اثربخشی آموزش والدین بر کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی. فصلنامه خانواده پژوهی، دانشگاه شهید بهشتی.
  • گنجی، كامران؛ ذبیحی، رزیتا؛ تقوی، سعیده. (زير چاپ). فراتحلیل مطالعات اثربخشی بازی درمانی بر اختلال¬های رفتاری-روانی کودکان و نوجوانان. مجله تحقیقات علوم رفتاری.
  • گنجی،‌کامران؛ سعادت، مهرناز؛ ذبیحی، رزیتا. (زير چاپ). تاثیر آموزش مهارت¬های پرسشگری و توضیح دادن به معلمان بر تفکر انتقادی دانش¬آموزان دوره متوسطه.فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی.
  • گنجی،‌کامران؛ ذبیحی، رزیتا؛ عظیمی، فتانه. (زير چاپ). اندازه اثر متغیرهای همبسته با خلاقیت: فراتحلیل. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی.
  • گنجی،‌ کامران؛ ذبیحی، رزیتا. (زير چاپ). اندازه اثر متغیرهای همبسته با رضایت زناشویی: فراتحلیل. فصلنامه خانواده پژوهی.
  • گنجی،‌کامران؛ زارعی محمود آبادی، حسن؛ ذبیحی، رزیتا. (زير چاپ). اندازه اثر متغیرهای همبسته با طلاق: فراتحلیل. فصلنامه مطالعات زنان.
  • گنجي، كامران؛ ذبيحي، رزيتا؛ حسني، مجتبي. (زير چاپ). ارتباط اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي با رانندگي پر خطر. اولين سمينار ترافيك، کرمان اسفند 1389.

  مقاله¬ها و همايش¬هاي خارجي :‌
  • Ganji, K. & Zabihi , R. (2010, October). Clock Drawing Pattern in children with and without Attention – Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in Iran. Oral presentation at the ICBEPS 2010: International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Science, Paris, France.
  • Ganji, K., Alizadeh, H., Yaghubi, A., Zabihi, R. (2012). Prevalence of attention deficit/Hyperactivity disorder among elementary school students of Hamedan – West of Iran. Oral presentation at the ICEEPSY 2012: International Conference on Education and Educational Psychology, Turkey, Istanbul.
  • Zabihi, R., Ganji, K., & Esmaili, M. (2012). The comparison of short term memory, attention and concentration between 10 and 11 years old children who have learned music and who haven’t. Oral presentation at the ICEEPSY 2012: International Conference on Education and Educational Psychology, Turkey, Istanbul.
  • Hazrati, E., Zabihi, R., Mehdizadeh, A. M. (2013). The relationship between Emotional Intelligence and Personality Features with job satisfaction status of male junior high school teachers in Islamshahr City. Journal of Educational and Management Studies, 3(3): 205-214, 2013.
  • F. Jafari, M. H. Hadizadeh, R. Zabihi and K. Ganji. (2014). Comparison of depression, anxiety, quality of life, vitality and mental health between premenopausal and postmenopausal women, CLIMACTERIC; 17: 1–6.
  • Hoda Ghorbanian, Hamed Bermas , Rozita Zabihi. (2015). The Study of life hope expectancy level, optimistic and life satisfaction with elderly people In Tehran sanatorium, GMP Review, V18(3), 80-85.
  • Farzaneh Sharifian, Amirhosein Mehdizadeh, Rozita Zabihi. (2015). IDENTIFYING THE EDUCATIONAL NEEDS OF THE PRINCIPALS OF SMART HIGH SCHOOLS IN TEHRAN BASED ON THE WITTEN, CAMERON AND WOODS THEORY, Trends in life science V 4 (1), 420-427.
  • Mostafa Oladhaji, Rozita Zabihi. (2015). Study of Ways to Increase Police Employees Motivation to Do Sport Activities, EPHEMERA, V 27(5), 1-15.
  راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد:
  – منصوری، محبوبه. (1390). بررسی رابطه تاب آوری و جو روانی – اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – اسماعیلی، مهدی. (1390). مقایسه حافظه کوتاه مدت، دقت و تمرکزحواس کودکان 10 و11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – داودی، فریبا. (1390). بررسی رابطه تاب آوری و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – اویسی، حامد. (1390). رابطه تاب¬آوری و هوش هیجانی با عملكرد مديران مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان بهارستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
  – اصغری، شیرین. (1391). بررسی اثر آموزش سخت¬رویی بر خودکارآمدی و خودتنظیمی یادگیری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 15 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – حسین مردی، نرگس. (1391). تأثیر شنیدن موسیقی(ریتمیک و ملودیک) بر تمرکز دیداری شنیداری و مهارت¬های اجتماعی کودکان پیش دبستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – حضرتی، اسماعیل. (1391). رابطه هوش هیجانی و ویژگی¬های شخصیتی با رضایت شغلی معلمان مدارس راهنمایی پسرانه شهرستان اسلامشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
  – زاهدی، سعید. (1391). رابطه ارزش¬هاي دینی با بهداشت روانی و استرس شغلی معلمان پايه متوسطه ناحیه 2 قم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
  – مرادی، زهره. (1392). تدوین و اعتبار بخشی برنامه¬ی آموزشی مربیان پیش دبستانی با تاکید بر فهم خواندن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

  مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد:
  – محتشمی، محمدرضا. (1390). اثربخشی آموزش مؤلفه های خودکارآمدی بر سازگاری دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان اسلامشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – احدی نی، محمدتقی. (1390). رابطه‌ تصور بدني و كمال‌گرايي با انگيزش پيشرفت در دانش آموزان دبيرستان‌هاي شهر رباط‌ كريم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – قاسم¬زاده، زهرا. (1390). رابطه شيوه¬هاي يادگيري و راهبردهاي يادگيري خود نظم داده شده با اضطراب امتحان دانش آموزان پايه سوم دبيرستان دخترانه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – محمدی، لیلا. (1390). رابطه هوش هيجاني، رضايت شغلي با تعهد سازماني كاركنان جهاد دانشگاهی واحد قم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
  – محمدی، محمد امین. (1391). مقایسه مهارت¬های اجتماعی پسران پایه اول ابتدایی شهرستان اسلامشهر که آموزش پیش دبستانی را طی کرده و طی نکرده¬اند. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
  – خلوصی زئر، لیلا. (1391). رابطه بین هوش هیجانی با نظام ارزشیابی توصیفی در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان اسلام شهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
  – قنبری، صغری. (1392). رابطه فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با مدیریت دانش معلمان مدارس راهنمایی شهر اسلامشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – کوهی، مهدی. (1392). بررسی میزان شیوع اختلالات یادگیری (کلامی و غیر کلامی) در دانش¬آموزان پایه دوم تا پنجم مقطع ابتدایی شهرستان ساوه در سال تحصیلی 92-91، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – روحی، مهدیه. (1392). بررسی مقایسه¬ای طرحواره¬های ناسازگار اولیه، ریشه¬های باز والدینی، سبک¬های مقابله¬ای زنان و مردان مبتلا به اختلال هویت جنسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد:
  – رابطه مدیریت مشارکتی با بهره وری کارکنان دانشگاه های پیام نور استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
  – بررسی رابطه سبک¬های رهبری با خودکنترلی کارکنان آموزش و پرورش استان البرز در انجام وظایفشان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
  – نیکوگفتار، مهدی. (1390). رابطه عملكرد خانواده و هويت شخصي با تاب¬آوري در برابر مصرف مواد مخدر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – قربانی، موسی. (1392). بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه شهید ستاری از عملکرد دانشگاه در سال تحصیلی 92-1391، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
  – زراعتی، نرگس. (1392). تأثیرآموزش¬های مدیریت زمان بر افزایش پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان دختر با نیازهای ویژه (کم¬توان ذهنی) در مقطع راهنمایی آموزش و پرورش بهارستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

  داوری مقاله¬های علمی –پژوهشی:
  – مقایسه اثربخشی دو تکنیک هیپنوتیزم و تصویرسازی ذهنی بر اعتماد به نفس، اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشی ورزشکاران. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی، (1391).
  – بررسی مقایسه¬ای تعارضات زناشویی خانواده های دوشغلی و تک شغلی و سلامت روان فرزندان دختر دوره متوسطه سال تحصیلی 90-1389 شهر تهران. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی، (1391).
  – تاثیر بازی¬های رایانه¬ای برعلائم روان¬شناختی دانش¬آموزان12 تا14 ساله شهرستان اسلامشهر. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی، (1391).
  – تأثیر مشاوره¬های شناختی – رفتاری بر میزان اضطراب زنان دارای اختلال جنسی. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی، (1391).

  کتاب¬ها:
  – مایرز، دیوید (زیر چاپ) روانشناسی عمومی (ترجمه گروه مترجمان) تهران: انتشارات جیحون (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2005).
  – اورانل، لوئیس (زیر چاپ)، آزمون پیشرفت تحصیلی وکسلر «راهنمایی آزمونگران»، ترجمه کامران گنجی و رزیتا ذبیحی، تهران: سازمان آموزش و پرورش استثنایی (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2005).
  – مراحل رشد کودک و نوجوان، راهنمای برنامه سازان صدا و سیما،1387.
  – دیویس، گری و ریم، سیلویا (‌زیر چاپ). روان¬شناسی و آموزش و پرورش کودکان تیزهوش (ترجمه کامران گنجی و رزيتا ذبيحي). تهران: انتشارات آستان قدس رضوی (‌تاریخ انتشار به زبان اصلی 2005 ) .
  – مهارت¬هاي زندگي، تاليف رزيتا ذبيحي و كامران گنجي، 1389. (زير چاپ).

  سخنرانی¬ها:
  1- خشونت علیه زنان، برای کارشناسان ادارات اسلامشهر، فرمانداری اسلامشهر، 1381.
  2- خشونت علیه زنان با رعایت حق بهداشت باروری، برای مربیان پرورشی آموزش و پرورش اسلامشهر، 1382 .
  3-خشونت علیه زنان با رعایت حق بهداشت باروری، برای مشاوران مقاطع راهنمایی و دبیرستان اسلامشهر1382 .
  4- خشونت علیه زنان با رعایت حق بهداشت باروری، برای مربیان پرورشی مدارس اراک ، 1382 .
  5- تحلیل موضوعات جنسیتی، برای مدیران مدارس ابتدایی اراک، 1382 .
  6- تحلیل موضوعات جنسیتی، برای مربیان پرورشی مدارس ساوجبلاغ ، 1383 .
  7- شیوه های تربیتی برای والدین مدارس ابتدایی منطقه 1 آموزش و پرورش شهر تهران، 1383.
  8- بهداشت روانی سالمندان در همایش یک روزه سالمندان، شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر، 1384 .
  9- تحلیل موضوعات جنسیتی، راهنمایان تور، سازمان جهانگردی، رشت، 1384.
  10- ارتباط موثر والدین و فرزندان برای والدین مدارس رباط کریم، 1385 .
  11- مثبت اندیشی برای اعضاء هیئت علمی، پرسنل و دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر آذر ماه 1386
  12-مهارتهای زندگی،ویژه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،دی ماه 1386
  13- شیوه های تربیتی، مهد کودک مهر ایران کرج، بهمن ماه 1386
  14- بررسی فرآیند بلوغ، مدرسه بنت الهدی صدر، اسفند ماه 1386
  15- شیو های تربیتی، مهد کودک مهر ایران کرج، اردیبهشت ماه 1387
  16- بررسی شیوه های تربیتی، مدرسه بنت الهدی صدر، فروردین ماه 1387
  17- بررسی شیوه های تدریس، ویژه معلمان مدرسه بنت الهدی صدر، اردیبهشت ماه 1387
  18- شیوه های تربیتی، مهد کودک احسان مادر، اردیبهشت ماه 1387
  19- نقش تعلیم و تربیت در کاهش بیماری های روانی و انحرافات جنسی و اخلاقی، معاونت اجتماعی شهرداری شهریار، اردیبهشت ماه 1387 .
  20- چه کسی سیگار می¬کشد؟ معاونت اجتماعی شهرداری شهریار، خرداد ماه 1387 .
  21-تحليل و تفسير فيلم راز ويژه كاركنان سايپا يدك، تهران، آذر ماه 1387 .
  22- شيوه¬هاي تربيتي ويژه والدين دانش آموزان مدرسه ابتدايي شهيد بهشتي، تهران آذر ماه 1387.
  23- شيوه هاي تربيتي ويژه والدين دانش آموزان مدرسه ابتدايي شهيد بهشتي، تهران دي ماه 1387.
  24- چگونگي برخورد مادران شاغل با فرزندان وي‍ژه كاركنان دانشگاه مالك اشتر، وزارت دفاع، بهمن ماه 1387.
  25- عوامل مؤثر بر سلامتی، ویژه دانش آموزان و دانشجویان رباط کریم، جشن کوثر، آبان ماه 1388.
  26-شیوه های تربیتی، ویژه والدین دانش آموزان ابتدایی،تهران، دبستان دولت، دی ماه 1388.
  27-شیوه های تربیتی، ویژه والدین دانش آموزان ابتدایی،تهران، دبستان دولت، اسفند ماه 1388.
  28- توسعه فردی، نیاز زن امروز، ویژه بانوان شاغل در مپنا، تهران، خرداد ماه 1389.
  29- آسیب شناسی زنان شاغل، ویژه کارکنان شرکت حفاری شمال، تهران، تیر ماه 1389.
  30- مهارت¬های زندگی، ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر، اردیبهشت ماه 1390.
  31- آسیب شناسی زنان شاغل، ویژه کارکنان سازه گستر سایپا، تهران، اردیبهشت ماه 1393.

  کارگاه ها و دوره های آموزشی
  1- تحلیل موضوعات جنسیتی در حمایت از حقوق بهداشت باروری و توانمندسازی زنان، ویژه کارشناسان فرمانداری اسلامشهر، 1382.
  2- تحلیل موضوعات جنسیتی در حمایت از حقوق بهداشت باروری و توانمندسازی زنان، ویژه فرماندار و معاونان و مدیران فرمانداری اسلامشهر، 1382 .
  3- تحلیل موضوعات جنسیتی در حمایت از حقوق بهداشت باروری و توانمندسازی زنان، ویژه کارشناسان کلیه ادارات اسلامشهر، 1382 .
  4- تحلیل موضوعات جنسیتی در حمایت از حقوق بهداشت باروری و توانمندسازی زنان، برای کلیه خبرنگاران و روزنامه نگاران اسلامشهر، 1382 .
  5- تحلیل موضوعات جنسیتی در حمایت از حقوق بهداشت باروری و توانمند سازی زنان، ویژه معاونان و برنامه¬ریزان شهرها و استان های کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، گرگان، اسلامشهر، 1382 .
  6- تحلیل موضوعات جنسیتی در حمایت از حقوق بهداشت باروری و توانمندسازی زنان، ویژه خبرنگاران و روزنامه¬نگاران تهران، 1383 .
  7- تحلیل موضوعات جنسیتی در حمایت از حقوق بهداشت باروری و توانمند سازی زنان، ویژه سازمانهای غیر دولتی (NGO)، تهران، 1383 .
  8- بررسی ویژگیهای روحی و روانی دختران و برنامه ریزی با رویکرد جنسیت در آموزش و پرورش، ویژه مسئولین دفترهای مشاوره بانوان سراسر کشور، 1382 .
  9- عوامل موثر در ایجاد نابرابری¬های آموزشی و شاخص¬های تحلیل جنسیتی ویژه مسئولین دفترهای مشاوره آقایان سراسر کشور، 1382 .
  10- عوامل موثر در ایجاد نابرابریهای آموزشی و شاخص های تحلیل جنسیتی برای کارشناسان مقطع ابتدایی سراسر ایران، 1383 .
  11-مفاهیم و روش های توسعه خلاقیت، برای کارشناسان حوزه ستادی سازمان آموزش و پرورش شهرتهران، 1385
  12- مفاهیم و روش های توسعه خلاقیت، برای بانوان کارشناس معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش (دفتر آموزش و ارتقاء و مهارت های حرفه ای و تربیت معلم) 1385 .
  13- مفاهیم و روش های توسعه خلاقیت، برای آقایان کارشناس معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش (دفتر آموزش و ارتقاء و مهارت های حرفه ای و تربیت معلم) 1385 .
  14- شیوه های یادگیری و مطالعه برای کارشناسان مقطع ابتدایی سراسر کشور ، 1385.
  15- شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی ، برای آقایان کارشناس حوزه ستادی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ، 1385 .
  16- شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی ، برای بانوان کارشناس حوزه ستادی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، 1385.
  17- شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی ، برای مدیران ، معاونان و کارشناسان مقطع ابتدایی سراسر کشور، 1385 .
  18- الگوهای یادگیری- یاددهی برای داوطلبان سازمان هلال احمر اسلامشهر، 1385 .
  19- روانشناسی تربیتی برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 ، سال 1386 .
  20- انگیزش و یاددهی اثر بخش برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 ، سال 1386 .
  21- روانشناسی پاسخگوئی (ارتباط تلفنی) اپراتورهای سامانه فوریتهای برق (121)، شرکت سهامی برق منطقه تهران، 1386.
  22- انگیزش و یادگیری اثر بخش برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی استان تهران، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 مهر ماه 1386.
  23- فلسفه تعلیم و تربیت برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی استان تهران ، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 آبان ماه 1386.
  24- مدیریت استرس ، برای کارشناسان شرکت نفتی فلات قاره، آبان ماه 1386.
  25- شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی، برای کارشناسان اداره کار استان تهران، دی ماه 1386 .
  26- روانشناسی تربیتی، ویژه اعضاء هیئت علمی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دی ماه 1386.
  27- مهارتهای ارتباطی، ویژه نامه رسان¬های اداره آب استان تهران، بهمن ماه 1386.
  28- روانشناسی کار، ویژه کارشناسان و مدیران سازمان راهداری استان تهران ، بهمن ماه 1386.
  29- روانشناسی تحولی، ویژه اعضاء هیئت علمی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 ، بهمن ماه 1386 .
  30- شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی، ویژه کارشناسان اداره کار استان تهران، بهمن ماه 1386 .
  31- روانشناسی رشد و شخصیت، ویژه کارشناسان سراسر کشور، دی ماه 1386.
  32- سی تدبیر ایجاد انگیزش در کارکنان ، ویژه کارکنان شرکت¬های خصوصی و دولتی سراسر کشور، موسسه بهسازی صنایع، تهران ، اسفند ماه 1386.
  33- سی تدبیر ایجاد انگیزش در کارکنان ، برای کارشناسان شرکت نفتی omv تهران، اسفند ماه 1386.
  34-مهارتهای خلاقیت و Triz، برای کارشناسان شرکت سازه گستر سایپا، تهران اسفند ماه 1386 .
  35- چگونه منشی موفقی باشیم ، برای مسئولین دفاتر ادارات ، موسسه بهسازی صنایع، تهران، فروردین ماه 1387.
  36- روانشناسی تربیتی، ویژه اعضاء هیئت علمی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 ، اردیبهشت ماه 1387.
  37- چگونه منشی موفقی باشیم ، ویژه مسئولین دفاتر سازمان کشتیرانی والفجر، تهران خرداد ماه 1387 .
  38- مهارتهای زندگی ، ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، خرداد ماه 1387.
  39- مهارتهای زندگی، برای کارکنان بانک مسکن، تهران، خرداد ماه 1387.
  40- مشکلات روانشناسی دانشجویان، ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 تهران، خرداد ماه 1387.
  41 – روانشناسی تربیتی، ویژه اعضاء هیئت علمی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 تهران، خرداد ماه 1387.
  42- مبانی تحکیم بنیان خانواده، ویژه کارکنان کارخانه روغن نباتی گلناب، کرمان، خرداد ماه 1387.
  43- مبانی تحکیم خانواده، ویژه کارکنان کارخانه بوتیا صنعت، کرمان، خرداد ماه 1387 .
  44- دوره ویژه دستیاری مدیران، برای مسئولین دفاتر سازمانها و کارخانجات خصوصی و دولتی سراسر کشور، موسسه بهسازی صنایع، تهران، خرداد ماه 1387 .
  45- روانشناسی تربیتی ویژه اعضاء هیئت علمی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 ، تهران، تیر ماه 1387.
  46- توانمند سازی مسئولان دفاتر ، ویژه مسئولین دفاتر سازمان انرژی اتمی، تهران، تیر ماه 1387.
  47- چگونه منشی موفقی باشیم، ویژه مسئولین دفاتر سازمانهای خصوصی و دولتی سراسر کشور، موسسه بهسازی صنایع ، تیر ماه 1387.
  48- مهارتهای خلاقیت و Triz ویژه کارشناسان سازه گستر سایپا، تهران، تیر ماه 1387.
  49- مهارتهای خلاقیت ، ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تیر ماه 1387.
  50- مهارتهای ارتباط اثر بخش ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تیر ماه 1387.
  51-آسیب شناسی زنان شاغل ، ویژه کارکنان سایپا یدک، اصفهان، تیر ماه 1387 .
  52- روانشناسی تربیتی، ویژه اعضاء هیئت علمی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 تهران، مرداد ماه 1387.
  53- مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت مپنا، تهران، مرداد ماه 1387.
  54-مهارت¬های خلاقیت، ویژه کارکنان شرکت پاشکار، تهران، مهر ماه 1387.
  55-روانشناسی تربیتی، ویژه اعضای هیات علمی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز مطا لعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 تهران، مهر ماه 1387.
  56- بهداشت روانی در محیط کار ، ویژه کارکنان بانک مسکن، تهران، مهر ماه 1387.
  57- تحلیل رفتار متقابل، ویژه کارکنان بانک مسکن، تهران، مهرماه 1387.
  58-مهارتهای ارتباطی، ویژه کارکنان شرکت واحد، تهران، مهرماه 1387.
  59-مهارتهای ارتباطی، ویژه کارکنان شرکت واحد، تهران، مهرماه 1387.
  60-مهارتهای ارتباط اثر بخش، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران، مهرماه1387.
  61-بهداشت روانی در محیط کار، ویژه کارکنان بانک مسکن، تهران، مهرماه1387.
  62-تحلیل رفتار متقابل، ویژه کارکنان بانک مسکن، تهران، مهر ماه 1387.
  63-انگیزش و یاددهی اثر بخش، ویژه اعضای هیات علمی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 تهران،مهرماه1387.
  64-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران آبان ماه 1387.
  65-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران آبان ماه1387.
  66-مهارتهای ارتباطی، ویژه کارکنان شرکت واحد، تهران، آبان ماه 1387.
  67-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران آبان ماه1387.
  68-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران آبان ماه1387.
  69-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران آبان ماه1387.
  70-مهارتهای ارتباطی، ویژه کارکنان سازمان تامین اجتماعی، قم آبان ماه1387.
  71-شناسائی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی، ویژه کارکنان سازمان تامین اجتماعی، تهران آبان ماه1387.
  72-شناسائی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی، ویژه کارکنان سازمان تامین اجتماعی، تهران آبان ماه1387.
  73- مهندسی طراحی ذهن، ویژه کارشناسان شرکت سازه گستر سایپا، تهران آبان ماه1387.
  74-اصول و فنون مذاکره، ویژه کارشناسان سایپا، تهران آبان ماه 1387.
  75-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران آذر ماه1387.
  76-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسرایران، تهران آذر ماه1387.
  77-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسرایران، تهران آذر ماه1387.
  78-روشهای مطالعه اثر بخش، ویژه کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران آذر ماه1387.
  79-طرح تکریم ارباب رجوع، ویژه کارکنان سازه گستر سایپا، تهران آذر و دی ماه1387.
  80- پرورش مهارت¬های خلاقیت، ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، آذر ماه1387.
  81-توانمندسازی مسئولین دفاتر، ویژه کارکنان پژوهشکده نفت، تهران آذر ماه1387.
  82-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران آذر ماه 1387.
  83- مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران دي ماه 1387.
  84-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسرایران، تهران دي ماه 1387.
  85-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران دي ماه 1387.
  86-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران دي ماه 1387.
  87-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران بهمن ماه 1387.
  88-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران بهمن ماه 1387.
  89- شناسايي و استفاده از ظرفيتهاي ذهني ويژه كاركنان بيمارستان هدايت، تهران، دي ماه 1387.
  90-مديريت استرس ويژه كاركنان گروه مپنا، تهران بهمن ماه 1387.
  91- مشاوره خانواده، ويژه كاركنان سازمان تامين اجتماعي اراك ، بهمن ماه 1387.
  92- سی تدبیر ایجاد انگیزش در کارکنان، ويژه کارشناسان شرکت سازه گستر سايپا ،تهران ، اسفند ماه 1387.
  93- هوش هيجاني، ويژه مديران شركت توسعه 1 مپنا، تهران، اسفند ماه 1387 .
  94-مديريت انگيزش ،ويژه مديران سازمان تامين اجتماعي اراك، اسفند ماه 1387 .
  95-اجراي مشاوره فردي ويژه كاركنان گروه مپنا به مدت 54 ساعت، تهران، آذر تا اسفند ماه 1387.
  96-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران اردیبهشت ماه 1388.
  97-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران اردیبهشت ماه 1388.
  98-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران اردیبهشت ماه 1388.
  99-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران اردیبهشت ماه 1388.
  100-هوش هیجانی، ویژه مدیران وزارت نیرو ایران، کرج، خرداد ماه 1388 .
  101-مهارت¬های زندگی، ویژه کارکنان تامین اجتماعی قم، مرداد ماه 1388 .
  102-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران مهر ماه 1388.
  103-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران مهر ماه 1388.
  104-خلاقیت و نوآوری، ویژه کارکنان شرکت سازه گستر سایپا، تهران مهر ماه 1388.
  105- ارتباط اثربخش، ویژه کارکنان شرکت سازه گستر سایپا، تهران مهر ماه 1388.
  106-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران مهر ماه 1388.
  107-مدیریت استرس، ویژه کارشناسان شرکت همکاران سیستم، تهران مهر ماه 1388.
  108- هوش هیجانی، ویژه کارشناسان شرکت همکاران سیستم، تهران مهر ماه 1388.
  109-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران، آبان ماه 1388.
  110-مهارت رفتار جرات مندانه، ویژه مدیران شبکه بهداشت و درمان کرج، آبان ماه 1388 .
  111-مهارت رفتار جرات مندانه، ویژه مدیران شبکه بهداشت و درمان کرج، آبان ماه 1388.
  112-مهارت رفتار جرات مندانه، ویژه مدیران شبکه بهداشت و درمان نظرآباد و ساوجبلاغ، آبان ماه 1388.
  113-مهارت رفتار جرات مندانه، ویژه مدیران شبکه بهداشت و درمان رباط کریم و شهریار، آبان ماه 1388.
  114-مهارت حل مساله و تصمیم گیری، ویژه مدیران شبکه بهداشت و درمان کرج، آبان ماه 1388.
  115-مهارت حل مساله و تصمیم گیری، ویژه مدیران شبکه بهداشت و درمان کرج، آبان ماه 1388.
  116-مهارت حل مساله و تصمیم گیری، ویژه مدیران شبکه بهداشت و درمان رباط کریم و شهریار، آبان ماه 1388.
  117-نگرش مثبت،ویژه کارکنان پالایش و پخش فرآورده های نفتی، تهران آبان ماه 1388.
  118-مدیریت استرس، ویژه کارشناسان و مدیران شرکت مپنا توسعه1، تهران آبان ماه 1388.
  119-مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران آبان ماه 1388.
  120-مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت نفتی شل، تهران آذر ماه 1388.
  121-مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت نفتی شل، تهران آذر ماه 1388.
  122- مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران آذر ماه 1388.
  123- مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت اریکسون، تهران آذر ماه 1388.
  124- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران آذر ماه 1388.
  125-پرورش مهارت¬های خلاقیت، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران آذر ماه 1388 .
  126- ارتباط اثربخش، ویژه مدیران شرکت مالیبل سایپا، تهران، آذر و دی ماه 1388 .
  127-مدیریت تعارض، ویژه مدیران و کارکنان شرکت پخش و پالایش، تهران، دی ماه 1388.
  128-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران دی ماه 1388.
  129-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران دی ماه 1388.
  130-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران دی ماه 1388.
  131-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران دی ماه 1388.
  132-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران بهمن ماه 1388.
  133-مدیریت زمان، ویژه مدیران و کارکنان شرکت کاسترول، قشم، بهمن ماه 1388.
  134-مدیریت استرس، ویژه مدیران و کارکنان شرکت کاسترول، قشم، بهمن ماه 1388.
  135-هوش هیجانی، ویژه کارکنان بانک مسکن، قشم، بهمن ماه1388
  136- تصمیم گیری اثربخش، ویژه کارشناسان و مدیران شرکت نفت، تهران، اسفند ماه 1388.
  137-ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان شرکت مالیبل سایپا، تهران، اردیبهشت ماه 1389.
  138- منشی¬گری حرفه¬ای، ویژه مسئولین دفاتر شرکت نفت، تهران، اردیبهشت ماه 1389.
  139- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت شهراد شبکیه، تهران، خرداد ماه1389.
  140- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت شهراد شبکیه، تهران، خرداد ماه 1389.
  141- اصول روانشناسی در سازمان ها ، ویژه سرپرستان شرکت نفت ایران، تهران، خرداد ماه 1389.
  142- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت عصر انتقال داده ها، تهران، خرداد ماه1389.
  143- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت عصر انتقال داده ها، تهران، خرداد ماه1389.
  144- ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان شرکت مالیبل سایپا، تهران، خرداد ماه 1389.
  145- مدیریت زمان، ویژه کارکنان شرکت کاسترول، تهران، خرداد ماه 1389.
  146- مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت کاسترول، تهران، خرداد ماه 1389.
  147- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت کاسترول، تهران، خرداد ماه 1389.
  148- ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان 5S شرکت مهرکام پارس، تهران، تیرماه 1389.
  149- مدیریت زمان، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران، تیر ماه 1389.
  150- مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران، تیر ماه 1389.
  151- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران، تیر ماه 1389.
  152- ارتباط اثربخش، ویژه مدیران وکارشناسان شرکت نفت ایران، تهران، تیر ماه 1389.
  153- ارتباط اثربخش، ویژه کارکنان شرکت شهراد شبکیه، تهران، تیر ماه 1389.
  154- ارتباط اثربحش، ویژه کارکنان شرکت عصر انتقال داده ها، تهران، تیر ماه1389..
  155- ارتباط اثربخش، ویژه کارکنان شرکت شهراد شبکیه، تهران، تیر ماه 1389.
  156- ارتباط اثربخش، ویژه کارکنان شرکت عصر انتقال داده¬ها، تهران، تیر ماه1389.
  157- انعطاف پذیری در خود و دیگران، ویژه مدیران وکارشناسان شرکت نفت ایران، تهران، مرداد ماه 1389.
  158- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت ملی نفت کش ایران، تهران، مرداد ماه 1389.
  159- مهارت های ارتباطی و طلاق ، ویژه خانه سلامت شهرداری منطقه 12، مرداد ماه 1389.
  160- مهارت جرأت مندی و طلاق ، ویژه خانه سلامت شهرداری منطقه 12، مرداد ماه 1389.
  161- انعطاف پذیری در خود و دیگران، ویژه مدیران وکارشناسان شرکت نفت ایران، تهران، شهریور ماه 1389.
  162- ارتباط اثربخش، ویژه سرپرستان شرکت مالیبل سایپا، تهران، مهر ماه 1389.
  163- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت ملی نفت کش ایران، تهران، مهر ماه ، 1389.
  164- انعطاف پذیری در خود و دیگران، ویژه مدیران وکارشناسان شرکت نفت ایران، مشهد، مهر ماه 1389.
  165- باورهای غیرمنطقی و طلاق ، ویژه خانه سلامت شهرداری منطقه 12، مهر ماه 1389.
  166- پرخاشگری و طلاق، ویژه خانه سلامت شهرداری منطقه 12، مهر ماه 1389.
  167- ارتباطات اداری و سازمانی، ویژه مدیران شرکت نفت، محمودآباد، آبان ماه ، 1389.
  168- ارتباط اثربخش، ویژه سرپرستان شرکت مالیبل سایپا، تهران، آبان ماه 1389.
  169- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، شیراز، آبان ماه ، 1389.
  170- مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، شیراز، آبان ماه ، 1389.
  171- پرورش مهارت¬های خلاقیت، ویژه کارکنان شرکت سازه گسترسایپا ،تهران ،آبان ماه 1389 .
  172- مدیریت استرس، ویژه مدیران شرکت مالیبل سایپا، تهران، آبان ماه 1389.
  173- ارتباطات اداری و سازمانی، ویژه مدیران شرکت نفت، مشهد، آبان ماه، 1389.
  174- ارتباط اثربخش، ویژه سرپرستان شرکت مالیبل سایپا، تهران، آبان و آذر ماه 1389.
  175- مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران، آذرماه 1389.
  176- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران، آذرماه 1389.
  177- ارتباط اثربخش، ویژه مدیران شرکت نارگان، تهران، آذر ماه 1389.
  178- ارتباط اثربخش، ویژه مدیران شرکت نارگان، تهران، آذر ماه 1389.
  179- مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، آذرماه 1389.
  180- مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، مشهد، دی ماه 1389.
  181- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، مشهد، دی ماه 1389.
  182- مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران، دی ماه 1389.
  183- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران، دی ماه 1389.
  184- مدیریت زمان، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران، دی ماه 1389.
  185- مدیریت استرس، ویژه کارکنان بیمارستان لبافی¬نژاد، آذر ماه 1389.
  186- اصول بهداشت روانی در محیط کار، ویژه مدیران مددکاری اجتماعی شرکت نفت، عسلویه، اسفند ماه 1389.
  187- مدیریت استرس، ویژه مدیران HSC شرکت پخش فرآورده های نفتی، تهران، بهمن ماه 1389.
  188- هوش هیجانی، ویژه بانوان شاغل در شرکت واحد، تهران، فروردین ماه 1390.
  188- هوش هیجانی، ویژه بانوان شاغل در شرکت واحد، تهران، اردیبهشت ماه 1390.
  189- هوش هیجانی، ویژه کارشناسان شرکت همکاران سیستم، تبریز، خرداد ماه 1390.
  190- مدیریت استرس، ویژه کارشناسان شرکت همکاران سیستم، تبریز، خرداد ماه 1390.
  191- هوش هیجانی، ویژه کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، خرداد ماه 1390.
  192- هوش هیجانی، ویژه کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، خرداد ماه 1390.
  193- هوش هیجانی، ویژه کارشناسان شرکت ماهان نت، تهران، خرداد ماه 1390.
  194- هوش هیجانی در سازمان، ویژه مدیران وکارشناسان شرکت ملی نفت ایران، محمودآباد، تیر ماه 1390.
  195- هوش هیجانی، ویژه مدیران وکارشناسان شرکت ملی نفت ایران، محمودآباد، تیر ماه 1390.
  196- هوش هیجانی، ویژه مدیران وکارشناسان شرکت یونیلور، تهران، تیر ماه 1390.
  197- هوش هیجانی، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، مرداد ماه 1390.
  198- ارتباط چهره به چهره، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، مرداد ماه 1390.
  199- مدیریت استرس، ویژه مدیران وکارشناسان شرکت یونیلور، تهران، مرداد ماه 1390.
  200- انعطاف پذیری، ویژه مدیران و کارشناسان شرکت پالایش و پخش، تهران، مرداد ماه 1390.
  201- مدیریت استرس، ویژه خانواده¬های کارکنان پارس جنوبی، عسلویه، شهریورماه 1390.
  202- ارتباط چهره به چهره، ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، شهریور ماه 1390.
  203- مدیریت زمان، ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، شهریور ماه 1390.
  204- ارتباط اثربخش، ویژه مدیران و کارشناسان منطقه آزاد کیش، کیش، شهریور ماه 1390.
  205- مهندسی طراحی ذهن، ویژه کارشناسان شرکت پالایش و پخش، تهران، مرداد و مهر ماه 1390.
  206- بهداشت روانی در سازمان، ویژه کارشناسان شرکت نفت، تهران، مهر ماه 1390.
  207- خودآگاهی، همدلی و ارتباط اثربخش، ویژه مدیران شرکتهای تابعه ایمیدرو، تهران، مهر ماه 1390.
  208- مدیریت بحران، ویژه کارشناسان بهداشت و ایمنی شرکت نفت، تهران، آبان ماه 1390.
  209- مهارت¬¬های زندگی، ویژه کارشناسان شرکت همکاران سیستم، کرج، آبان ماه 1390.
  210- ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان گلدیران، تهران، آبان ماه 1390.
  211- هنر شاد زیستن، ویژه بانوان شاغل در شرکت واحد، تهران، آبان ماه 1390.
  212- مدیریت استرس، ویژه کارشناسان شرکت همکاران سیستم، تهران، آذر ماه 1390.
  213- هوش هیجانی، ویژه کارشناسان شرکت همکاران سیستم، تهران، آذر ماه 1390.
  214- مهارت¬های زندگی، ویژه مدیران و کارشناسان منطقه آزاد کیش، کیش، آذر ماه 1390.
  215- بهداشت روانی در خانواده، ویژه کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی، تهران، آذر ماه 1390.
  216- ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان گلدیران، تهران، آذرماه 1390.
  217- ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان گلدیران، تهران، آذرماه 1390.
  218- ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان گلدیران، تهران، دی ماه 1390.
  219- ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان گلدیران، تهران، دی ماه 1390.
  220- ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان گلدیران، تهران، دی ماه 1390.
  221- شیوه¬های فرزندپروری، ویژه کارکنان بیمارستان لبافی¬نژاد، تهران، دی ماه 1390.
  222- مهارت¬های زندگی، ویژه مدیران و کارشناسان شرکت نفت، تهران، دی ماه 1390.
  223- مهارت¬های زندگی، ویژه مدیران و کارشناسان شرکت نفت، تهران، دی ماه 1390.
  224- مهارت¬های زندگی، ویژه مدیران و کارشناسان شرکت نفت، تهران، دی ماه 1390.
  225- مهندسی طراحی ذهن، ویژه مدیران و کارشناسان شرکت نفت، تهران، دی ماه 1391.
  226- مهارت¬های زندگی، ویژه مدیران برنامه ریز وزارت نفت، تهران، دی ماه 1391.
  227- مهارت¬های زندگی، ویژه مدیران برنامه ریز وزارت نفت، تهران، دی ماه 1391.
  228- مهارت¬های زندگی، ویژه مدیران برنامه ریز وزارت نفت، تهران، دی ماه 1391.
  229- ارتباط اثربخش، ویژه مدیران و مهندسین شرکت نارگان، تهران، دی ماه 1391.
  230- ارتباط اثربخش، ویژه مدیران و مهندسین شرکت نارگان، تهران، بهمن ماه 1391.
  231- ارتباط اثربخش، ویژه مدیران و مهندسین شرکت نارگان، تهران، بهمن ماه 1391.
  232- ارتباط اثربخش، ویژه مدیران و مهندسین شرکت نارگان، تهران، بهمن ماه 1391.
  233- مدیریت خشم، ویژه کارکنان بانک توسعه صادرات، تهران، خرداد ماه 1392.
  234- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، خرداد ماه 1392.
  235- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، خرداد ماه 1392.
  236- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، تیرماه 1392.
  237- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، تیرماه 1392.
  238- بهداشت روانی، ویژه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی، استان تهران، تیرماه 1392.
  239- هوش هیجانی، ویژه کارکنان بانک توسعه صادرات، تهران، تیر ماه 1392.
  240- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، شهریورماه 1392.
  241- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، شهریورماه 1392.
  242- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، مهرماه 1392.
  243- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، مهرماه 1392.
  244-بهداشت روانی، ویژه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی، استان تهران، مهرماه 1392.
  245- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، آبان ماه 1392.
  246- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران،آبان ماه 1392.
  247- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، آذر ماه 1392.
  248- مدیریت استرس، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، آذر ماه 1392.
  249- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، دی ماه 1392.
  250- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، دی ماه 1392.
  251- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، بهمن ماه 1392.
  252- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، بهمن ماه 1392.
  253- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، اسفند ماه 1392.
  254- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، فروردین ماه 1393.
  255- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، اردیبهشت ماه 1393.
  256-مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، اردیبهشت ماه 1393.
  257- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، خرداد ماه 1393.
  258- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، خرداد ماه 1393.
  259- افزایش اعتماد به نفس، ویژه کارکنان زامیاد، تهران، خرداد ماه 1393.
  260-مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، تیر ماه 1393.
  261- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، تیر ماه 1393.
  262- هوش هیجانی، ویژه کارکنان زامیاد، تهران، تیر ماه 1393.
  263-مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، مرداد ماه 1393.
  264- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، مرداد ماه 1393.
  265- هوش هیجانی، ویژه رؤسای زامیاد، تهران، تیر ماه 1393 .
  266-هوش هیجانی، ویژه مدیران زامیاد، تهران، تیر ماه 1393.
  267- خلاقیت در سازمان، ویژه کارشناسان و مهندسان اپکو، تهران، تیر ماه 1393.
  268- خلاقیت در سازمان، ویژه کارشناسان و مهندسان اپکو، تهران، شهریور ماه 1393.
  269-مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، شهریور ماه 1393.
  270-مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، شهریور ماه 1393.
  271- مدیریت خانواده، ویژه کارکنان زامیاد، تهران، شهریور ماه 1393 .
  272- خلاقیت در سازمان، ویژه کارشناسان و مهندسان اپکو، تهران، مهر ماه 1393.
  273- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، مهر ماه 1393.
  274- مدیریت استرس، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، مهر ماه 1393.
  275- ارتباط اثربخش، ویژه کارکنان زامیاد، تهران، مهر ماه 1393.
  276- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، آبانماه ماه 1393.
  277- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، آذر ماه 1393.
  278- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، دی ماه 1393.
  279- خلاقیت در سازمان، ویژه کارشناسان و مهندسان اپکو، تهران، دی ماه 1393.
  280- مهارت¬های زندگی، ویژه کارکنان موسسه تحقیقات و فناوری سایپا، تهران، بهمن ماه 1393.
  281- مثبت¬اندیشی، ویژه کارکنان موسسه تحقیقات و فناوری سایپا، تهرانف بهمن ماه 1393.
  282- بهداشت روانی والدین کودکان استثنایی، ویژه کارکنان بازنشسته وزارت نفت، مشهد، بهمن ماه 1393.
  283- هوش هیجانی، ویژه کارکنان پژوهشگاه نفت، تهران، بهمن ماه 1393.
  284- مدیریت خشم و استرس، ویژه کارکنان امداد خودرو سایپا، تهران، اسفندماه 1393.
  285- مدیریت خشم و استرس، ویژه کارکنان امداد خودرو سایپا، اسفندماه 1393.
  286- مدیریت خشم و استرس، ویژه کارکنان امداد خودرو سایپا، اسفندماه 1393.
  287- مدیریت خشم و استرس، ویژه کارکنان امداد خودرو سایپا، اسفندماه 1393.
  288- مدیریت استرس، ویژه کارکنان بانک پارسیان، فروردین ماه 1394.
  289- مدیریت خانواده، ویژه بانوان شاغل در پژوهشگاه نفت، تهران فروردین ماه 1394.
  290- مدیریت استرس، ویژه کارکنان بانک پارسیان، اردیبهشت ماه 1394.
  291- مدیریت استرس، ویژه کارکنان بانک پارسیان، اردیبهشت ماه 1394.
  292- مدیریت استرس، ویژه کارکنان بانک پارسیان، اردیبهشت ماه 1394.
  293-هوش هیجانی، ویژه دانشجویان کارشناسی رشته مشاور، شهریار، اردیبهشت 1394.
  294-ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان و مهندسان اپکو، تهران، خرداد ماه 1394.
  295-مدیریت زمان، ویژه مدیران و کارکنان بهداشت و درمان وزارت نفت، تهران، خرداد ماه 1394.
  296- مدیریت خانواده، ویژه کارکنان شرکت نفت و گاز پارس، تهران، تیرماه 1394 .
  297- شیوه¬های فرزندپروری، ویژه کارکنان شرکت نفت و گاز پارس، تهران، تیرماه 1394 .
  298- روشهای برقراری ارتباط بین فردی، ویژه کارکنان سازه گستر سایپا، تهران، تیرماه 1394 .

 • سوابق آموزشی اجرایی

  – مدیر فروش شرکت پارس کمپرسور شیراز از 1373 تا 1375 .
  – مدیر کارگزینی شرکت پارس کمپرسور شیراز از 1375 تا 1376 .
  – مدیر طرح¬های پژوهشی موسسه نظرسنجی خرد از 1376 تا 1378 .
  – کارشناس و پژوهشگر برنامه جستجو شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران از 1376 تا 1378 .
  – مدیر گروه رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، از 1378 تا 1383 .
  – مدیر دفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر از 1380 تا 1382 .
  – رئیس مرکز مشاوره و بهداشت روانی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر از 1382 تا 1383 .
  – معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر از 1383 تا 1385 .
  – عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر از 1378 تا (ادامه دارد) .
  – مدرس دوره¬های آمادگی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از 1382 تا (ادامه دارد) .
  – مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی کرج از 1385 تا 1388.
  – مشاور خانواده از سال 1373 تا كنون.
  – موسس کانون رهپویان سلامت در در دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، 1383.
  – مشاور شرکت¬های گلستان و اطلس خودرو از اردیبهشت ماه 1388 تا 1389 .
  – مشاور و مدرس شرکت راهبران دانش مدیریت (رادمان) از سال 1387 تا 1390.
  – مدرس نمونه مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1388-1386.
  – مدیر پروژه استخدامی شرکت همراه اول، تهران، خرداد تا شهریور 1390.
  – مشاور 0990 شرکت همراه اول، تهران، زمستان 1390.
  – مدرس مدعو مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از سال 1391 تا کنون.