10 مارس
 • تحصیلات

  دیپلم علوم تجربی از دبیرستان هشتم شهریور تهران، با معدل ۵۴/۱۶ در سال ۱۳۶۸
  کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، با معدل ۶۷/۱۸ در سال ۱۳۷۳٫
  کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه الزهرا، با معدل ۴۲/۱۸ در سال ۱۳۷۷٫
  دکترای روان¬شناسی تربیتی از واحد علوم و تحقیقات تهران، با معدل ۴۲/۱۷ .
  استادیار در رشته روانشناسی تربیتی از سال ۱۳۸۸٫

 • مقالات و کتب

  – بررسی تاثیر دوره های ضمن خدمت بر کارایی معلمان ۱۳۷۲ (پرسشگر)
  – بررسی پسرفت کلامی و عملی در مردان اسکیزوفرنیک، ۱۳۷۳ (مدیر طرح)
  – بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیر منطقی دانشجویان دانشگاه¬های تهران، ۱۳۷۷ (مدیر طرح)
  – بررسی گرایشات مذهبی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، ۱۳۷۹ (همکار)
  – بررسی عوامل موثر بر رضایت زناشویی زنان متاهل ۴۰-۲۰ ساله شهرستان اسلامشهر، ۱۳۸۰ (مدیر طرح)
  – بررسی تاثیر آموزش بر تغییر سبک اسناد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، ۱۳۸۱ (همکار)
  – مدیر همایش «اعتیاد آفت پرواز» در دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، ۱۳۸۱ .
  – مدیر همایش «خشونت تربیتی» در دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، ۱۳۸۲٫
  -دبیر همایش «کارآفرینی» در دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر ، ۱۳۸۲٫
  – بررسی تاثیر انیمیشن و قصه گویی بر آموزش مفاهیم عینی و انتزاعی دانش¬آموزان پایه سوم دبستان شهر تهران، ۱۳۸۲ (مدیر طرح) کارفرما: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  -بررسی تاثیر انیمیشن و سخنرانی معلم بر آموزش مفاهیم در دانش آموزان پنجم دبستان شهرستان اسلامشهر،۱۳۸۵ (مدیر طرح)
  – طراحی کارگاه آموزشی«هوش هیجانی» برای دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۵٫
  – طراحی کارگاه آموزشی «توسعه مهارت های خلاقیت» برای دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۸۵ .
  – تدوین جزوه درسی کارگاه آموزشی «انگیزش و یاددهی اثر بخش» برای اعضای هیات علمی دانشگاه¬ها و موسسه¬های آموزش عالی، ۱۳۸۵ .
  – تدوین جزوه درسی کارگاه آموزشی «توسعه مهارت های خلاقیت» برای روسا، مدیران سازمانها و اعضای هیات علمی دانشگاه¬ها و موسسه¬های آموزش عالی، ۱۳۸۵ .
  – تدوین جزوه درسی کارگاه آموزشی «هوش هیجانی» برای روسا، سرپرستان و مدیران سازمان¬ها، دانشگاه¬ها و موسسه¬های آموزش عالی، ۱۳۸۵ .
  – تدوین جزوه درسی کارگاه آموزشی «مهارتهای یادگیری و مطالعه» برای دفتر برنامه¬ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۸۵ .
  – تدوین جزوه درسی کارگاه آموزشی شناسایی ظرفیتهای ذهنی برای دفتر معاونت برنامه¬ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۸۵ .
  – تدوین جزوه درسی کارگاه آموزشی «مدیریت استرس» برای مدیران و کارشناسان سازمان¬ها، ۱۳۸۵ .
  – تدوین جزوه درسی کارگاه آموزشی «مثبت اندیشی» برای مدیران، سرپرستان و کارشناسان سازمانها، ۱۳۸۶
  – تدوین جزوه درسی کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» برای مدیران، کارکنان و … سازمانها، ۱۳۸۶
  – تدوین جزوه درسی کارگاه آموزشی «روانشناسی تربیتی» برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی ۱۳۸۶
  – طراحی کارگاه آموزشی«روش تدریس پیشرفته» برای دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۶
  – طراحی کارگاه آموزشی «آموزش راهبردهای تفکر خلاق» برای دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ، ۱۳۸۶
  – طراحی و اجرای کارگاه آموزشی مهارت های زندگی «آموزش غیر حضوری به وسیله اینترنت» برای دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۶٫
  – شناسایی نیازهای آموزشی و مشاوره¬ای خانواده¬های کارکنان گروه مپنا، ۱۳۸۹-۱۳۸۷ (مدیر پروژه) .
  – نیازسنجی آموزشی و مشاوره¬ای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، ۱۳۸۹-۱۳۸۸، (مجری طرح).
  • نیوشا، بهشته؛ گنجی، کامران؛ ذبیحی، رزیتا. (۱۳۹۳). بررسی شیوع اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی ( ADHD ) در کودکان دبستانی شهر ساوه . دانشگاه آزاد اسلامی ساوه.

  مقاله‌ها (علمی ـ ترویجی ، آموزشی و . . . )
  – گنجی، کامران؛ علیزاده، حمید؛ یعقوبی، ابوالقاسم ؛ ذبیحی، رزیتا. (۱۳۹۰). بررسی شیوع اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی (ADHD) در کودکان دبستانی شهر همدان. دانشگاه آزاد اسلامی ملایر.
  – خدابخش، روشنک؛ گنجی، کامران؛ ذبیحی، رزیتا؛ نادری¬فر، مهرداد. (۱۳۹۰). تأثیر عوامل خانوادگی و شخصیتی بر فرار دختران از خانه. فصلنامه مطالعات فرهنگی-دفاعی زنان و خانواده.دانشگاه امام حسین(ع).

  مقاله¬های علمی- پژوهشی و همایش¬های داخلی :‌
  • گنجی، کامران؛ یعقوبی ، ابوالقاسم؛ ذبیحی، رزیتا؛ باقری،‌ محمد علی؛ فراهانی، رامین. (‌زیر چاپ ). مقایسه آزمون ترسیم ساعت در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن و افراد بهنجار. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی همدان.
  • گنجی، کامران؛ یعقوبی، ابوالقاسم؛ ذبیحی، رزیتا؛ نیوشا، بهشته؛ کراسکیان، آدیس. (۱۳۹۰). تأثیر بازی درمانی کودک محور بر کاهش نشانه های رفتاری کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی. فصلنامه مطالعات بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی.
  • نوابخش، مهرداد؛ گنجی، کامران؛ ذبیحی، رزیتا؛ نادری فر، مهرداد. ( زیر چاپ ). تأثیر عوامل خانوادگی و شخصیتی بر فرار دختران از خانه. مجله جامعه شناسی معاصر.
  • ذبیحی، رزیتا؛ احدی، حسن. (۱۳۹۰). بررسی نظریه میدان شکل ساز در یادگیری زبان. فصلنامه اندیشه¬های تازه در علوم تربیتی، سال ششم، شماره سوم، ۲۳، ۱۰۸-۸۳٫
  • گنجی، کامران؛ دلاور، علی؛ و ذبیحی؛ رزیتا. (۱۳۹۰). بررسی مقدماتی بر پیشرفت تحولی ترسیم ساعت در کودکان . فصلنامه روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، سال هفتم، ۲۷، ۲۴۳-۲۳۱٫
  • گنجی،کامران؛کرد نوقابی، رسول؛ و ذبیحی ، رزیتا. (۱۳۹۰). بررسی و تحلیل توضیح¬های معلمان دوره ابتدایی مدارس سماء دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه اندیشه¬های تازه در علوم تربیتی. سال هفتم، ۱ (۲۵) ، ۱۲۲-۱۰۳٫
  • گنجی، کامران؛ ذبیحی، رزیتا؛ خدابخش، روشنک؛ و کراسکیان، آدیس. (۱۳۹۰). تأثیر بازی¬درمانگری کودک¬محور بر کاهش نشانه-های رفتاری کودکان با اختلال نارسایی¬توجه/ فزون جنبشی. فصلنامه روان¬شناسی بالینی، دانشگاه سمنان. سال سوم،۴ (۱۲)،۲۵-۱۵٫
  • گنجی، کامران؛ ذبیحی، رزیتا؛ نوابخش، مهرداد. (۱۳۹۰). رابطه سبک¬های هویت و سلامت اجتماعی با رفتار کمک طلبی دانش-آموزان دختر پیش دانشگاهی در درس ریاضیات. فصلنامه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی. سال هفتم، ۲۲، ۱۲۳-۹۵٫
  • گنجی، کامران؛ ذبیحی، رزیتا؛ و خدابخش، روشنک. (۱۳۹۱). بررسی مقدماتی الگوی ترسیم ساعت در کودکان با و بدون نارسا خوانی تحولی. فصلنامه ناتوانی¬های یادگیری، دانشگاه محقق اردبیلی. ۱(۲)، ۱۳۹-۱۱۶٫
  • گنجی، کامران؛ ذبیحی، رزیتا؛ و خدابخش، روشنک. (۱۳۹۱). بررسی مقدماتی الگوی ترسیم ساعت در کودکان با و بدون حساب نارسایی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران: اندیشه و رفتار.
  • ذبیحی، رزیتا؛ گنجی، کامران؛ خدابخش، روشنک. (۱۳۹۱). مقایسه شاخص¬های آزمون ترسیم آدمک درکودکان با و بدون اختلال نارسایی¬توجه / بیش¬فعالی. فصلنامه سلامت روانشناختی ، دانشگاه تربیت معلم.
  • ذبیحی، رزیتا؛ گنجی، کامران؛ خدابخش، روشنک. (۱۳۹۱). مقایسه شاخص¬های آزمون ترسیم خانواده درکودکان با و بدون اختلال نارسایی¬توجه/ بیش¬فعالی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی.
  • گنجی، کامران؛ ذبیحی، رزیتا؛ محمدی هابیل، سجاد. (زیرچاپ). میزان شیوع اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (ADHD) در بین دانشجویان دانشگاه¬های شهرستان خرم آباد. فصلنامه تازه¬های علوم شناختی.
  • گنجی، کامران؛ علیزاده، حمید؛ یعقوبی، ابوالقاسم؛ ذبیحی، رزیتا. (زیر چاپ). شیوع اختلال نارسایی توجه بیش فعالی در دانش آموزان دبستانی شهر همدان. فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی.
  • ذبیحی، رزیتا؛ گنجی، کامران؛ فرج¬الهی، رؤیا. ( زیر چاپ). نیازهای آموزشی و مشاوره¬ای کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، مجله علمی ـ پژوهشی روانشناسی تربیتی.
  • ذبیحی، رزیتا؛ نیوشا، بهشته؛ منصوری، محبوبه. (۱۳۹۱). بررسی رابطه تاب آوری و جو روانی- اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران. فصلنامه اندیشه¬های تازه در علوم تربیتی.
  • نوابی¬نژاد، شکوه؛ گنجی،‌ کامران؛ ذبیحی، رزیتا. (۱۳۹۲). فراتحلیل مطالعات اثربخشی مداخله¬های آموزشی/ درمانی بر رضایت زناشویی. فصلنامه پژوهش¬های مشاوره. جلد ۱۲، شماره ۴۶، ۳۱-۷٫
  • گنجی ،‌کامران؛ ذبیحی، رزیتا. (زیر چاپ). فراتحلیل مطالعات اثربخشی آموزش والدین بر کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی. فصلنامه خانواده پژوهی، دانشگاه شهید بهشتی.
  • گنجی، کامران؛ ذبیحی، رزیتا؛ تقوی، سعیده. (زیر چاپ). فراتحلیل مطالعات اثربخشی بازی درمانی بر اختلال¬های رفتاری-روانی کودکان و نوجوانان. مجله تحقیقات علوم رفتاری.
  • گنجی،‌کامران؛ سعادت، مهرناز؛ ذبیحی، رزیتا. (زیر چاپ). تاثیر آموزش مهارت¬های پرسشگری و توضیح دادن به معلمان بر تفکر انتقادی دانش¬آموزان دوره متوسطه.فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی.
  • گنجی،‌کامران؛ ذبیحی، رزیتا؛ عظیمی، فتانه. (زیر چاپ). اندازه اثر متغیرهای همبسته با خلاقیت: فراتحلیل. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی.
  • گنجی،‌ کامران؛ ذبیحی، رزیتا. (زیر چاپ). اندازه اثر متغیرهای همبسته با رضایت زناشویی: فراتحلیل. فصلنامه خانواده پژوهی.
  • گنجی،‌کامران؛ زارعی محمود آبادی، حسن؛ ذبیحی، رزیتا. (زیر چاپ). اندازه اثر متغیرهای همبسته با طلاق: فراتحلیل. فصلنامه مطالعات زنان.
  • گنجی، کامران؛ ذبیحی، رزیتا؛ حسنی، مجتبی. (زیر چاپ). ارتباط اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با رانندگی پر خطر. اولین سمینار ترافیک، کرمان اسفند ۱۳۸۹٫

  مقاله¬ها و همایش¬های خارجی :‌
  • Ganji, K. & Zabihi , R. (2010, October). Clock Drawing Pattern in children with and without Attention – Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in Iran. Oral presentation at the ICBEPS 2010: International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Science, Paris, France.
  • Ganji, K., Alizadeh, H., Yaghubi, A., Zabihi, R. (2012). Prevalence of attention deficit/Hyperactivity disorder among elementary school students of Hamedan – West of Iran. Oral presentation at the ICEEPSY 2012: International Conference on Education and Educational Psychology, Turkey, Istanbul.
  • Zabihi, R., Ganji, K., & Esmaili, M. (2012). The comparison of short term memory, attention and concentration between 10 and 11 years old children who have learned music and who haven’t. Oral presentation at the ICEEPSY 2012: International Conference on Education and Educational Psychology, Turkey, Istanbul.
  • Hazrati, E., Zabihi, R., Mehdizadeh, A. M. (2013). The relationship between Emotional Intelligence and Personality Features with job satisfaction status of male junior high school teachers in Islamshahr City. Journal of Educational and Management Studies, 3(3): 205-214, 2013.
  • F. Jafari, M. H. Hadizadeh, R. Zabihi and K. Ganji. (2014). Comparison of depression, anxiety, quality of life, vitality and mental health between premenopausal and postmenopausal women, CLIMACTERIC; 17: 1–۶٫
  • Hoda Ghorbanian, Hamed Bermas , Rozita Zabihi. (2015). The Study of life hope expectancy level, optimistic and life satisfaction with elderly people In Tehran sanatorium, GMP Review, V18(3), 80-85.
  • Farzaneh Sharifian, Amirhosein Mehdizadeh, Rozita Zabihi. (2015). IDENTIFYING THE EDUCATIONAL NEEDS OF THE PRINCIPALS OF SMART HIGH SCHOOLS IN TEHRAN BASED ON THE WITTEN, CAMERON AND WOODS THEORY, Trends in life science V 4 (1), 420-427.
  • Mostafa Oladhaji, Rozita Zabihi. (2015). Study of Ways to Increase Police Employees Motivation to Do Sport Activities, EPHEMERA, V 27(5), 1-15.
  راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد:
  – منصوری، محبوبه. (۱۳۹۰). بررسی رابطه تاب آوری و جو روانی – اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – اسماعیلی، مهدی. (۱۳۹۰). مقایسه حافظه کوتاه مدت، دقت و تمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ ساله موسیقی آموخته و نیاموخته. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – داودی، فریبا. (۱۳۹۰). بررسی رابطه تاب آوری و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – اویسی، حامد. (۱۳۹۰). رابطه تاب¬آوری و هوش هیجانی با عملکرد مدیران مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان بهارستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
  – اصغری، شیرین. (۱۳۹۱). بررسی اثر آموزش سخت¬رویی بر خودکارآمدی و خودتنظیمی یادگیری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ۱۵ تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – حسین مردی، نرگس. (۱۳۹۱). تأثیر شنیدن موسیقی(ریتمیک و ملودیک) بر تمرکز دیداری شنیداری و مهارت¬های اجتماعی کودکان پیش دبستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – حضرتی، اسماعیل. (۱۳۹۱). رابطه هوش هیجانی و ویژگی¬های شخصیتی با رضایت شغلی معلمان مدارس راهنمایی پسرانه شهرستان اسلامشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
  – زاهدی، سعید. (۱۳۹۱). رابطه ارزش¬های دینی با بهداشت روانی و استرس شغلی معلمان پایه متوسطه ناحیه ۲ قم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
  – مرادی، زهره. (۱۳۹۲). تدوین و اعتبار بخشی برنامه¬ی آموزشی مربیان پیش دبستانی با تاکید بر فهم خواندن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

  مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد:
  – محتشمی، محمدرضا. (۱۳۹۰). اثربخشی آموزش مؤلفه های خودکارآمدی بر سازگاری دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان اسلامشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – احدی نی، محمدتقی. (۱۳۹۰). رابطه‌ تصور بدنی و کمال‌گرایی با انگیزش پیشرفت در دانش آموزان دبیرستان‌های شهر رباط‌ کریم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – قاسم¬زاده، زهرا. (۱۳۹۰). رابطه شیوه¬های یادگیری و راهبردهای یادگیری خود نظم داده شده با اضطراب امتحان دانش آموزان پایه سوم دبیرستان دخترانه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – محمدی، لیلا. (۱۳۹۰). رابطه هوش هیجانی، رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان جهاد دانشگاهی واحد قم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
  – محمدی، محمد امین. (۱۳۹۱). مقایسه مهارت¬های اجتماعی پسران پایه اول ابتدایی شهرستان اسلامشهر که آموزش پیش دبستانی را طی کرده و طی نکرده¬اند. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
  – خلوصی زئر، لیلا. (۱۳۹۱). رابطه بین هوش هیجانی با نظام ارزشیابی توصیفی در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان اسلام شهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
  – قنبری، صغری. (۱۳۹۲). رابطه فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با مدیریت دانش معلمان مدارس راهنمایی شهر اسلامشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – کوهی، مهدی. (۱۳۹۲). بررسی میزان شیوع اختلالات یادگیری (کلامی و غیر کلامی) در دانش¬آموزان پایه دوم تا پنجم مقطع ابتدایی شهرستان ساوه در سال تحصیلی ۹۲-۹۱، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – روحی، مهدیه. (۱۳۹۲). بررسی مقایسه¬ای طرحواره¬های ناسازگار اولیه، ریشه¬های باز والدینی، سبک¬های مقابله¬ای زنان و مردان مبتلا به اختلال هویت جنسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد:
  – رابطه مدیریت مشارکتی با بهره وری کارکنان دانشگاه های پیام نور استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
  – بررسی رابطه سبک¬های رهبری با خودکنترلی کارکنان آموزش و پرورش استان البرز در انجام وظایفشان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
  – نیکوگفتار، مهدی. (۱۳۹۰). رابطه عملکرد خانواده و هویت شخصی با تاب¬آوری در برابر مصرف مواد مخدر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  – قربانی، موسی. (۱۳۹۲). بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه شهید ستاری از عملکرد دانشگاه در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
  – زراعتی، نرگس. (۱۳۹۲). تأثیرآموزش¬های مدیریت زمان بر افزایش پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان دختر با نیازهای ویژه (کم¬توان ذهنی) در مقطع راهنمایی آموزش و پرورش بهارستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

  داوری مقاله¬های علمی –پژوهشی:
  – مقایسه اثربخشی دو تکنیک هیپنوتیزم و تصویرسازی ذهنی بر اعتماد به نفس، اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشی ورزشکاران. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی، (۱۳۹۱).
  – بررسی مقایسه¬ای تعارضات زناشویی خانواده های دوشغلی و تک شغلی و سلامت روان فرزندان دختر دوره متوسطه سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ شهر تهران. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی، (۱۳۹۱).
  – تاثیر بازی¬های رایانه¬ای برعلائم روان¬شناختی دانش¬آموزان۱۲ تا۱۴ ساله شهرستان اسلامشهر. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی، (۱۳۹۱).
  – تأثیر مشاوره¬های شناختی – رفتاری بر میزان اضطراب زنان دارای اختلال جنسی. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی، (۱۳۹۱).

  کتاب¬ها:
  – مایرز، دیوید (زیر چاپ) روانشناسی عمومی (ترجمه گروه مترجمان) تهران: انتشارات جیحون (تاریخ انتشار به زبان اصلی ۲۰۰۵).
  – اورانل، لوئیس (زیر چاپ)، آزمون پیشرفت تحصیلی وکسلر «راهنمایی آزمونگران»، ترجمه کامران گنجی و رزیتا ذبیحی، تهران: سازمان آموزش و پرورش استثنایی (تاریخ انتشار به زبان اصلی ۲۰۰۵).
  – مراحل رشد کودک و نوجوان، راهنمای برنامه سازان صدا و سیما،۱۳۸۷٫
  – دیویس، گری و ریم، سیلویا (‌زیر چاپ). روان¬شناسی و آموزش و پرورش کودکان تیزهوش (ترجمه کامران گنجی و رزیتا ذبیحی). تهران: انتشارات آستان قدس رضوی (‌تاریخ انتشار به زبان اصلی ۲۰۰۵ ) .
  – مهارت¬های زندگی، تالیف رزیتا ذبیحی و کامران گنجی، ۱۳۸۹٫ (زیر چاپ).

  سخنرانی¬ها:
  ۱- خشونت علیه زنان، برای کارشناسان ادارات اسلامشهر، فرمانداری اسلامشهر، ۱۳۸۱٫
  ۲- خشونت علیه زنان با رعایت حق بهداشت باروری، برای مربیان پرورشی آموزش و پرورش اسلامشهر، ۱۳۸۲ .
  ۳-خشونت علیه زنان با رعایت حق بهداشت باروری، برای مشاوران مقاطع راهنمایی و دبیرستان اسلامشهر۱۳۸۲ .
  ۴- خشونت علیه زنان با رعایت حق بهداشت باروری، برای مربیان پرورشی مدارس اراک ، ۱۳۸۲ .
  ۵- تحلیل موضوعات جنسیتی، برای مدیران مدارس ابتدایی اراک، ۱۳۸۲ .
  ۶- تحلیل موضوعات جنسیتی، برای مربیان پرورشی مدارس ساوجبلاغ ، ۱۳۸۳ .
  ۷- شیوه های تربیتی برای والدین مدارس ابتدایی منطقه ۱ آموزش و پرورش شهر تهران، ۱۳۸۳٫
  ۸- بهداشت روانی سالمندان در همایش یک روزه سالمندان، شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر، ۱۳۸۴ .
  ۹- تحلیل موضوعات جنسیتی، راهنمایان تور، سازمان جهانگردی، رشت، ۱۳۸۴٫
  ۱۰- ارتباط موثر والدین و فرزندان برای والدین مدارس رباط کریم، ۱۳۸۵ .
  ۱۱- مثبت اندیشی برای اعضاء هیئت علمی، پرسنل و دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر آذر ماه ۱۳۸۶
  ۱۲-مهارتهای زندگی،ویژه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،دی ماه ۱۳۸۶
  ۱۳- شیوه های تربیتی، مهد کودک مهر ایران کرج، بهمن ماه ۱۳۸۶
  ۱۴- بررسی فرآیند بلوغ، مدرسه بنت الهدی صدر، اسفند ماه ۱۳۸۶
  ۱۵- شیو های تربیتی، مهد کودک مهر ایران کرج، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷
  ۱۶- بررسی شیوه های تربیتی، مدرسه بنت الهدی صدر، فروردین ماه ۱۳۸۷
  ۱۷- بررسی شیوه های تدریس، ویژه معلمان مدرسه بنت الهدی صدر، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷
  ۱۸- شیوه های تربیتی، مهد کودک احسان مادر، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷
  ۱۹- نقش تعلیم و تربیت در کاهش بیماری های روانی و انحرافات جنسی و اخلاقی، معاونت اجتماعی شهرداری شهریار، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ .
  ۲۰- چه کسی سیگار می¬کشد؟ معاونت اجتماعی شهرداری شهریار، خرداد ماه ۱۳۸۷ .
  ۲۱-تحلیل و تفسیر فیلم راز ویژه کارکنان سایپا یدک، تهران، آذر ماه ۱۳۸۷ .
  ۲۲- شیوه¬های تربیتی ویژه والدین دانش آموزان مدرسه ابتدایی شهید بهشتی، تهران آذر ماه ۱۳۸۷٫
  ۲۳- شیوه های تربیتی ویژه والدین دانش آموزان مدرسه ابتدایی شهید بهشتی، تهران دی ماه ۱۳۸۷٫
  ۲۴- چگونگی برخورد مادران شاغل با فرزندان وی‍ژه کارکنان دانشگاه مالک اشتر، وزارت دفاع، بهمن ماه ۱۳۸۷٫
  ۲۵- عوامل مؤثر بر سلامتی، ویژه دانش آموزان و دانشجویان رباط کریم، جشن کوثر، آبان ماه ۱۳۸۸٫
  ۲۶-شیوه های تربیتی، ویژه والدین دانش آموزان ابتدایی،تهران، دبستان دولت، دی ماه ۱۳۸۸٫
  ۲۷-شیوه های تربیتی، ویژه والدین دانش آموزان ابتدایی،تهران، دبستان دولت، اسفند ماه ۱۳۸۸٫
  ۲۸- توسعه فردی، نیاز زن امروز، ویژه بانوان شاغل در مپنا، تهران، خرداد ماه ۱۳۸۹٫
  ۲۹- آسیب شناسی زنان شاغل، ویژه کارکنان شرکت حفاری شمال، تهران، تیر ماه ۱۳۸۹٫
  ۳۰- مهارت¬های زندگی، ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰٫
  ۳۱- آسیب شناسی زنان شاغل، ویژه کارکنان سازه گستر سایپا، تهران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳٫

  کارگاه ها و دوره های آموزشی
  ۱- تحلیل موضوعات جنسیتی در حمایت از حقوق بهداشت باروری و توانمندسازی زنان، ویژه کارشناسان فرمانداری اسلامشهر، ۱۳۸۲٫
  ۲- تحلیل موضوعات جنسیتی در حمایت از حقوق بهداشت باروری و توانمندسازی زنان، ویژه فرماندار و معاونان و مدیران فرمانداری اسلامشهر، ۱۳۸۲ .
  ۳- تحلیل موضوعات جنسیتی در حمایت از حقوق بهداشت باروری و توانمندسازی زنان، ویژه کارشناسان کلیه ادارات اسلامشهر، ۱۳۸۲ .
  ۴- تحلیل موضوعات جنسیتی در حمایت از حقوق بهداشت باروری و توانمندسازی زنان، برای کلیه خبرنگاران و روزنامه نگاران اسلامشهر، ۱۳۸۲ .
  ۵- تحلیل موضوعات جنسیتی در حمایت از حقوق بهداشت باروری و توانمند سازی زنان، ویژه معاونان و برنامه¬ریزان شهرها و استان های کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، گرگان، اسلامشهر، ۱۳۸۲ .
  ۶- تحلیل موضوعات جنسیتی در حمایت از حقوق بهداشت باروری و توانمندسازی زنان، ویژه خبرنگاران و روزنامه¬نگاران تهران، ۱۳۸۳ .
  ۷- تحلیل موضوعات جنسیتی در حمایت از حقوق بهداشت باروری و توانمند سازی زنان، ویژه سازمانهای غیر دولتی (NGO)، تهران، ۱۳۸۳ .
  ۸- بررسی ویژگیهای روحی و روانی دختران و برنامه ریزی با رویکرد جنسیت در آموزش و پرورش، ویژه مسئولین دفترهای مشاوره بانوان سراسر کشور، ۱۳۸۲ .
  ۹- عوامل موثر در ایجاد نابرابری¬های آموزشی و شاخص¬های تحلیل جنسیتی ویژه مسئولین دفترهای مشاوره آقایان سراسر کشور، ۱۳۸۲ .
  ۱۰- عوامل موثر در ایجاد نابرابریهای آموزشی و شاخص های تحلیل جنسیتی برای کارشناسان مقطع ابتدایی سراسر ایران، ۱۳۸۳ .
  ۱۱-مفاهیم و روش های توسعه خلاقیت، برای کارشناسان حوزه ستادی سازمان آموزش و پرورش شهرتهران، ۱۳۸۵
  ۱۲- مفاهیم و روش های توسعه خلاقیت، برای بانوان کارشناس معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش (دفتر آموزش و ارتقاء و مهارت های حرفه ای و تربیت معلم) ۱۳۸۵ .
  ۱۳- مفاهیم و روش های توسعه خلاقیت، برای آقایان کارشناس معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش (دفتر آموزش و ارتقاء و مهارت های حرفه ای و تربیت معلم) ۱۳۸۵ .
  ۱۴- شیوه های یادگیری و مطالعه برای کارشناسان مقطع ابتدایی سراسر کشور ، ۱۳۸۵٫
  ۱۵- شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی ، برای آقایان کارشناس حوزه ستادی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ، ۱۳۸۵ .
  ۱۶- شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی ، برای بانوان کارشناس حوزه ستادی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، ۱۳۸۵٫
  ۱۷- شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی ، برای مدیران ، معاونان و کارشناسان مقطع ابتدایی سراسر کشور، ۱۳۸۵ .
  ۱۸- الگوهای یادگیری- یاددهی برای داوطلبان سازمان هلال احمر اسلامشهر، ۱۳۸۵ .
  ۱۹- روانشناسی تربیتی برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه ۸ ، سال ۱۳۸۶ .
  ۲۰- انگیزش و یاددهی اثر بخش برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه ۸ ، سال ۱۳۸۶ .
  ۲۱- روانشناسی پاسخگوئی (ارتباط تلفنی) اپراتورهای سامانه فوریتهای برق (۱۲۱)، شرکت سهامی برق منطقه تهران، ۱۳۸۶٫
  ۲۲- انگیزش و یادگیری اثر بخش برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی استان تهران، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه ۸ مهر ماه ۱۳۸۶٫
  ۲۳- فلسفه تعلیم و تربیت برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی استان تهران ، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه ۸ آبان ماه ۱۳۸۶٫
  ۲۴- مدیریت استرس ، برای کارشناسان شرکت نفتی فلات قاره، آبان ماه ۱۳۸۶٫
  ۲۵- شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی، برای کارشناسان اداره کار استان تهران، دی ماه ۱۳۸۶ .
  ۲۶- روانشناسی تربیتی، ویژه اعضاء هیئت علمی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه ۸ دی ماه ۱۳۸۶٫
  ۲۷- مهارتهای ارتباطی، ویژه نامه رسان¬های اداره آب استان تهران، بهمن ماه ۱۳۸۶٫
  ۲۸- روانشناسی کار، ویژه کارشناسان و مدیران سازمان راهداری استان تهران ، بهمن ماه ۱۳۸۶٫
  ۲۹- روانشناسی تحولی، ویژه اعضاء هیئت علمی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه ۸ ، بهمن ماه ۱۳۸۶ .
  ۳۰- شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی، ویژه کارشناسان اداره کار استان تهران، بهمن ماه ۱۳۸۶ .
  ۳۱- روانشناسی رشد و شخصیت، ویژه کارشناسان سراسر کشور، دی ماه ۱۳۸۶٫
  ۳۲- سی تدبیر ایجاد انگیزش در کارکنان ، ویژه کارکنان شرکت¬های خصوصی و دولتی سراسر کشور، موسسه بهسازی صنایع، تهران ، اسفند ماه ۱۳۸۶٫
  ۳۳- سی تدبیر ایجاد انگیزش در کارکنان ، برای کارشناسان شرکت نفتی omv تهران، اسفند ماه ۱۳۸۶٫
  ۳۴-مهارتهای خلاقیت و Triz، برای کارشناسان شرکت سازه گستر سایپا، تهران اسفند ماه ۱۳۸۶ .
  ۳۵- چگونه منشی موفقی باشیم ، برای مسئولین دفاتر ادارات ، موسسه بهسازی صنایع، تهران، فروردین ماه ۱۳۸۷٫
  ۳۶- روانشناسی تربیتی، ویژه اعضاء هیئت علمی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه ۸ ، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷٫
  ۳۷- چگونه منشی موفقی باشیم ، ویژه مسئولین دفاتر سازمان کشتیرانی والفجر، تهران خرداد ماه ۱۳۸۷ .
  ۳۸- مهارتهای زندگی ، ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، خرداد ماه ۱۳۸۷٫
  ۳۹- مهارتهای زندگی، برای کارکنان بانک مسکن، تهران، خرداد ماه ۱۳۸۷٫
  ۴۰- مشکلات روانشناسی دانشجویان، ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه ۸ تهران، خرداد ماه ۱۳۸۷٫
  ۴۱ – روانشناسی تربیتی، ویژه اعضاء هیئت علمی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه ۸ تهران، خرداد ماه ۱۳۸۷٫
  ۴۲- مبانی تحکیم بنیان خانواده، ویژه کارکنان کارخانه روغن نباتی گلناب، کرمان، خرداد ماه ۱۳۸۷٫
  ۴۳- مبانی تحکیم خانواده، ویژه کارکنان کارخانه بوتیا صنعت، کرمان، خرداد ماه ۱۳۸۷ .
  ۴۴- دوره ویژه دستیاری مدیران، برای مسئولین دفاتر سازمانها و کارخانجات خصوصی و دولتی سراسر کشور، موسسه بهسازی صنایع، تهران، خرداد ماه ۱۳۸۷ .
  ۴۵- روانشناسی تربیتی ویژه اعضاء هیئت علمی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه ۸ ، تهران، تیر ماه ۱۳۸۷٫
  ۴۶- توانمند سازی مسئولان دفاتر ، ویژه مسئولین دفاتر سازمان انرژی اتمی، تهران، تیر ماه ۱۳۸۷٫
  ۴۷- چگونه منشی موفقی باشیم، ویژه مسئولین دفاتر سازمانهای خصوصی و دولتی سراسر کشور، موسسه بهسازی صنایع ، تیر ماه ۱۳۸۷٫
  ۴۸- مهارتهای خلاقیت و Triz ویژه کارشناسان سازه گستر سایپا، تهران، تیر ماه ۱۳۸۷٫
  ۴۹- مهارتهای خلاقیت ، ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تیر ماه ۱۳۸۷٫
  ۵۰- مهارتهای ارتباط اثر بخش ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تیر ماه ۱۳۸۷٫
  ۵۱-آسیب شناسی زنان شاغل ، ویژه کارکنان سایپا یدک، اصفهان، تیر ماه ۱۳۸۷ .
  ۵۲- روانشناسی تربیتی، ویژه اعضاء هیئت علمی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه ۸ تهران، مرداد ماه ۱۳۸۷٫
  ۵۳- مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت مپنا، تهران، مرداد ماه ۱۳۸۷٫
  ۵۴-مهارت¬های خلاقیت، ویژه کارکنان شرکت پاشکار، تهران، مهر ماه ۱۳۸۷٫
  ۵۵-روانشناسی تربیتی، ویژه اعضای هیات علمی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز مطا لعات و آموزش نیروی انسانی منطقه ۸ تهران، مهر ماه ۱۳۸۷٫
  ۵۶- بهداشت روانی در محیط کار ، ویژه کارکنان بانک مسکن، تهران، مهر ماه ۱۳۸۷٫
  ۵۷- تحلیل رفتار متقابل، ویژه کارکنان بانک مسکن، تهران، مهرماه ۱۳۸۷٫
  ۵۸-مهارتهای ارتباطی، ویژه کارکنان شرکت واحد، تهران، مهرماه ۱۳۸۷٫
  ۵۹-مهارتهای ارتباطی، ویژه کارکنان شرکت واحد، تهران، مهرماه ۱۳۸۷٫
  ۶۰-مهارتهای ارتباط اثر بخش، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران، مهرماه۱۳۸۷٫
  ۶۱-بهداشت روانی در محیط کار، ویژه کارکنان بانک مسکن، تهران، مهرماه۱۳۸۷٫
  ۶۲-تحلیل رفتار متقابل، ویژه کارکنان بانک مسکن، تهران، مهر ماه ۱۳۸۷٫
  ۶۳-انگیزش و یاددهی اثر بخش، ویژه اعضای هیات علمی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه ۸ تهران،مهرماه۱۳۸۷٫
  ۶۴-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران آبان ماه ۱۳۸۷٫
  ۶۵-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران آبان ماه۱۳۸۷٫
  ۶۶-مهارتهای ارتباطی، ویژه کارکنان شرکت واحد، تهران، آبان ماه ۱۳۸۷٫
  ۶۷-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران آبان ماه۱۳۸۷٫
  ۶۸-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران آبان ماه۱۳۸۷٫
  ۶۹-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران آبان ماه۱۳۸۷٫
  ۷۰-مهارتهای ارتباطی، ویژه کارکنان سازمان تامین اجتماعی، قم آبان ماه۱۳۸۷٫
  ۷۱-شناسائی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی، ویژه کارکنان سازمان تامین اجتماعی، تهران آبان ماه۱۳۸۷٫
  ۷۲-شناسائی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی، ویژه کارکنان سازمان تامین اجتماعی، تهران آبان ماه۱۳۸۷٫
  ۷۳- مهندسی طراحی ذهن، ویژه کارشناسان شرکت سازه گستر سایپا، تهران آبان ماه۱۳۸۷٫
  ۷۴-اصول و فنون مذاکره، ویژه کارشناسان سایپا، تهران آبان ماه ۱۳۸۷٫
  ۷۵-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران آذر ماه۱۳۸۷٫
  ۷۶-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسرایران، تهران آذر ماه۱۳۸۷٫
  ۷۷-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسرایران، تهران آذر ماه۱۳۸۷٫
  ۷۸-روشهای مطالعه اثر بخش، ویژه کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران آذر ماه۱۳۸۷٫
  ۷۹-طرح تکریم ارباب رجوع، ویژه کارکنان سازه گستر سایپا، تهران آذر و دی ماه۱۳۸۷٫
  ۸۰- پرورش مهارت¬های خلاقیت، ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، آذر ماه۱۳۸۷٫
  ۸۱-توانمندسازی مسئولین دفاتر، ویژه کارکنان پژوهشکده نفت، تهران آذر ماه۱۳۸۷٫
  ۸۲-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران آذر ماه ۱۳۸۷٫
  ۸۳- مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران دی ماه ۱۳۸۷٫
  ۸۴-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسرایران، تهران دی ماه ۱۳۸۷٫
  ۸۵-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران دی ماه ۱۳۸۷٫
  ۸۶-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران دی ماه ۱۳۸۷٫
  ۸۷-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران بهمن ماه ۱۳۸۷٫
  ۸۸-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران بهمن ماه ۱۳۸۷٫
  ۸۹- شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی ویژه کارکنان بیمارستان هدایت، تهران، دی ماه ۱۳۸۷٫
  ۹۰-مدیریت استرس ویژه کارکنان گروه مپنا، تهران بهمن ماه ۱۳۸۷٫
  ۹۱- مشاوره خانواده، ویژه کارکنان سازمان تامین اجتماعی اراک ، بهمن ماه ۱۳۸۷٫
  ۹۲- سی تدبیر ایجاد انگیزش در کارکنان، ویژه کارشناسان شرکت سازه گستر سایپا ،تهران ، اسفند ماه ۱۳۸۷٫
  ۹۳- هوش هیجانی، ویژه مدیران شرکت توسعه ۱ مپنا، تهران، اسفند ماه ۱۳۸۷ .
  ۹۴-مدیریت انگیزش ،ویژه مدیران سازمان تامین اجتماعی اراک، اسفند ماه ۱۳۸۷ .
  ۹۵-اجرای مشاوره فردی ویژه کارکنان گروه مپنا به مدت ۵۴ ساعت، تهران، آذر تا اسفند ماه ۱۳۸۷٫
  ۹۶-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران اردیبهشت ماه ۱۳۸۸٫
  ۹۷-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران اردیبهشت ماه ۱۳۸۸٫
  ۹۸-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران اردیبهشت ماه ۱۳۸۸٫
  ۹۹-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران اردیبهشت ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۰۰-هوش هیجانی، ویژه مدیران وزارت نیرو ایران، کرج، خرداد ماه ۱۳۸۸ .
  ۱۰۱-مهارت¬های زندگی، ویژه کارکنان تامین اجتماعی قم، مرداد ماه ۱۳۸۸ .
  ۱۰۲-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران مهر ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۰۳-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران مهر ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۰۴-خلاقیت و نوآوری، ویژه کارکنان شرکت سازه گستر سایپا، تهران مهر ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۰۵- ارتباط اثربخش، ویژه کارکنان شرکت سازه گستر سایپا، تهران مهر ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۰۶-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران مهر ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۰۷-مدیریت استرس، ویژه کارشناسان شرکت همکاران سیستم، تهران مهر ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۰۸- هوش هیجانی، ویژه کارشناسان شرکت همکاران سیستم، تهران مهر ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۰۹-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران، آبان ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۱۰-مهارت رفتار جرات مندانه، ویژه مدیران شبکه بهداشت و درمان کرج، آبان ماه ۱۳۸۸ .
  ۱۱۱-مهارت رفتار جرات مندانه، ویژه مدیران شبکه بهداشت و درمان کرج، آبان ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۱۲-مهارت رفتار جرات مندانه، ویژه مدیران شبکه بهداشت و درمان نظرآباد و ساوجبلاغ، آبان ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۱۳-مهارت رفتار جرات مندانه، ویژه مدیران شبکه بهداشت و درمان رباط کریم و شهریار، آبان ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۱۴-مهارت حل مساله و تصمیم گیری، ویژه مدیران شبکه بهداشت و درمان کرج، آبان ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۱۵-مهارت حل مساله و تصمیم گیری، ویژه مدیران شبکه بهداشت و درمان کرج، آبان ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۱۶-مهارت حل مساله و تصمیم گیری، ویژه مدیران شبکه بهداشت و درمان رباط کریم و شهریار، آبان ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۱۷-نگرش مثبت،ویژه کارکنان پالایش و پخش فرآورده های نفتی، تهران آبان ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۱۸-مدیریت استرس، ویژه کارشناسان و مدیران شرکت مپنا توسعه۱، تهران آبان ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۱۹-مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران آبان ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۲۰-مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت نفتی شل، تهران آذر ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۲۱-مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت نفتی شل، تهران آذر ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۲۲- مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران آذر ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۲۳- مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت اریکسون، تهران آذر ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۲۴- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران آذر ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۲۵-پرورش مهارت¬های خلاقیت، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران آذر ماه ۱۳۸۸ .
  ۱۲۶- ارتباط اثربخش، ویژه مدیران شرکت مالیبل سایپا، تهران، آذر و دی ماه ۱۳۸۸ .
  ۱۲۷-مدیریت تعارض، ویژه مدیران و کارکنان شرکت پخش و پالایش، تهران، دی ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۲۸-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران دی ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۲۹-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران دی ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۳۰-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران دی ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۳۱-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران دی ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۳۲-مدیریت استرس، ویژه روسای شعب بانک ملت سراسر ایران، تهران بهمن ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۳۳-مدیریت زمان، ویژه مدیران و کارکنان شرکت کاسترول، قشم، بهمن ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۳۴-مدیریت استرس، ویژه مدیران و کارکنان شرکت کاسترول، قشم، بهمن ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۳۵-هوش هیجانی، ویژه کارکنان بانک مسکن، قشم، بهمن ماه۱۳۸۸
  ۱۳۶- تصمیم گیری اثربخش، ویژه کارشناسان و مدیران شرکت نفت، تهران، اسفند ماه ۱۳۸۸٫
  ۱۳۷-ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان شرکت مالیبل سایپا، تهران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۳۸- منشی¬گری حرفه¬ای، ویژه مسئولین دفاتر شرکت نفت، تهران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۳۹- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت شهراد شبکیه، تهران، خرداد ماه۱۳۸۹٫
  ۱۴۰- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت شهراد شبکیه، تهران، خرداد ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۴۱- اصول روانشناسی در سازمان ها ، ویژه سرپرستان شرکت نفت ایران، تهران، خرداد ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۴۲- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت عصر انتقال داده ها، تهران، خرداد ماه۱۳۸۹٫
  ۱۴۳- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت عصر انتقال داده ها، تهران، خرداد ماه۱۳۸۹٫
  ۱۴۴- ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان شرکت مالیبل سایپا، تهران، خرداد ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۴۵- مدیریت زمان، ویژه کارکنان شرکت کاسترول، تهران، خرداد ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۴۶- مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت کاسترول، تهران، خرداد ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۴۷- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت کاسترول، تهران، خرداد ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۴۸- ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان ۵S شرکت مهرکام پارس، تهران، تیرماه ۱۳۸۹٫
  ۱۴۹- مدیریت زمان، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران، تیر ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۵۰- مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران، تیر ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۵۱- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران، تیر ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۵۲- ارتباط اثربخش، ویژه مدیران وکارشناسان شرکت نفت ایران، تهران، تیر ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۵۳- ارتباط اثربخش، ویژه کارکنان شرکت شهراد شبکیه، تهران، تیر ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۵۴- ارتباط اثربحش، ویژه کارکنان شرکت عصر انتقال داده ها، تهران، تیر ماه۱۳۸۹٫٫
  ۱۵۵- ارتباط اثربخش، ویژه کارکنان شرکت شهراد شبکیه، تهران، تیر ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۵۶- ارتباط اثربخش، ویژه کارکنان شرکت عصر انتقال داده¬ها، تهران، تیر ماه۱۳۸۹٫
  ۱۵۷- انعطاف پذیری در خود و دیگران، ویژه مدیران وکارشناسان شرکت نفت ایران، تهران، مرداد ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۵۸- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت ملی نفت کش ایران، تهران، مرداد ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۵۹- مهارت های ارتباطی و طلاق ، ویژه خانه سلامت شهرداری منطقه ۱۲، مرداد ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۶۰- مهارت جرأت مندی و طلاق ، ویژه خانه سلامت شهرداری منطقه ۱۲، مرداد ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۶۱- انعطاف پذیری در خود و دیگران، ویژه مدیران وکارشناسان شرکت نفت ایران، تهران، شهریور ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۶۲- ارتباط اثربخش، ویژه سرپرستان شرکت مالیبل سایپا، تهران، مهر ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۶۳- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت ملی نفت کش ایران، تهران، مهر ماه ، ۱۳۸۹٫
  ۱۶۴- انعطاف پذیری در خود و دیگران، ویژه مدیران وکارشناسان شرکت نفت ایران، مشهد، مهر ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۶۵- باورهای غیرمنطقی و طلاق ، ویژه خانه سلامت شهرداری منطقه ۱۲، مهر ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۶۶- پرخاشگری و طلاق، ویژه خانه سلامت شهرداری منطقه ۱۲، مهر ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۶۷- ارتباطات اداری و سازمانی، ویژه مدیران شرکت نفت، محمودآباد، آبان ماه ، ۱۳۸۹٫
  ۱۶۸- ارتباط اثربخش، ویژه سرپرستان شرکت مالیبل سایپا، تهران، آبان ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۶۹- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، شیراز، آبان ماه ، ۱۳۸۹٫
  ۱۷۰- مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، شیراز، آبان ماه ، ۱۳۸۹٫
  ۱۷۱- پرورش مهارت¬های خلاقیت، ویژه کارکنان شرکت سازه گسترسایپا ،تهران ،آبان ماه ۱۳۸۹ .
  ۱۷۲- مدیریت استرس، ویژه مدیران شرکت مالیبل سایپا، تهران، آبان ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۷۳- ارتباطات اداری و سازمانی، ویژه مدیران شرکت نفت، مشهد، آبان ماه، ۱۳۸۹٫
  ۱۷۴- ارتباط اثربخش، ویژه سرپرستان شرکت مالیبل سایپا، تهران، آبان و آذر ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۷۵- مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران، آذرماه ۱۳۸۹٫
  ۱۷۶- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران، آذرماه ۱۳۸۹٫
  ۱۷۷- ارتباط اثربخش، ویژه مدیران شرکت نارگان، تهران، آذر ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۷۸- ارتباط اثربخش، ویژه مدیران شرکت نارگان، تهران، آذر ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۷۹- مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، آذرماه ۱۳۸۹٫
  ۱۸۰- مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، مشهد، دی ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۸۱- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، مشهد، دی ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۸۲- مدیریت استرس، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران، دی ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۸۳- هوش هیجانی، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران، دی ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۸۴- مدیریت زمان، ویژه کارکنان شرکت همکاران سیستم، تهران، دی ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۸۵- مدیریت استرس، ویژه کارکنان بیمارستان لبافی¬نژاد، آذر ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۸۶- اصول بهداشت روانی در محیط کار، ویژه مدیران مددکاری اجتماعی شرکت نفت، عسلویه، اسفند ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۸۷- مدیریت استرس، ویژه مدیران HSC شرکت پخش فرآورده های نفتی، تهران، بهمن ماه ۱۳۸۹٫
  ۱۸۸- هوش هیجانی، ویژه بانوان شاغل در شرکت واحد، تهران، فروردین ماه ۱۳۹۰٫
  ۱۸۸- هوش هیجانی، ویژه بانوان شاغل در شرکت واحد، تهران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰٫
  ۱۸۹- هوش هیجانی، ویژه کارشناسان شرکت همکاران سیستم، تبریز، خرداد ماه ۱۳۹۰٫
  ۱۹۰- مدیریت استرس، ویژه کارشناسان شرکت همکاران سیستم، تبریز، خرداد ماه ۱۳۹۰٫
  ۱۹۱- هوش هیجانی، ویژه کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، خرداد ماه ۱۳۹۰٫
  ۱۹۲- هوش هیجانی، ویژه کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، خرداد ماه ۱۳۹۰٫
  ۱۹۳- هوش هیجانی، ویژه کارشناسان شرکت ماهان نت، تهران، خرداد ماه ۱۳۹۰٫
  ۱۹۴- هوش هیجانی در سازمان، ویژه مدیران وکارشناسان شرکت ملی نفت ایران، محمودآباد، تیر ماه ۱۳۹۰٫
  ۱۹۵- هوش هیجانی، ویژه مدیران وکارشناسان شرکت ملی نفت ایران، محمودآباد، تیر ماه ۱۳۹۰٫
  ۱۹۶- هوش هیجانی، ویژه مدیران وکارشناسان شرکت یونیلور، تهران، تیر ماه ۱۳۹۰٫
  ۱۹۷- هوش هیجانی، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، مرداد ماه ۱۳۹۰٫
  ۱۹۸- ارتباط چهره به چهره، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، مرداد ماه ۱۳۹۰٫
  ۱۹۹- مدیریت استرس، ویژه مدیران وکارشناسان شرکت یونیلور، تهران، مرداد ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۰۰- انعطاف پذیری، ویژه مدیران و کارشناسان شرکت پالایش و پخش، تهران، مرداد ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۰۱- مدیریت استرس، ویژه خانواده¬های کارکنان پارس جنوبی، عسلویه، شهریورماه ۱۳۹۰٫
  ۲۰۲- ارتباط چهره به چهره، ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، شهریور ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۰۳- مدیریت زمان، ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، شهریور ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۰۴- ارتباط اثربخش، ویژه مدیران و کارشناسان منطقه آزاد کیش، کیش، شهریور ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۰۵- مهندسی طراحی ذهن، ویژه کارشناسان شرکت پالایش و پخش، تهران، مرداد و مهر ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۰۶- بهداشت روانی در سازمان، ویژه کارشناسان شرکت نفت، تهران، مهر ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۰۷- خودآگاهی، همدلی و ارتباط اثربخش، ویژه مدیران شرکتهای تابعه ایمیدرو، تهران، مهر ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۰۸- مدیریت بحران، ویژه کارشناسان بهداشت و ایمنی شرکت نفت، تهران، آبان ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۰۹- مهارت¬¬های زندگی، ویژه کارشناسان شرکت همکاران سیستم، کرج، آبان ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۱۰- ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان گلدیران، تهران، آبان ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۱۱- هنر شاد زیستن، ویژه بانوان شاغل در شرکت واحد، تهران، آبان ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۱۲- مدیریت استرس، ویژه کارشناسان شرکت همکاران سیستم، تهران، آذر ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۱۳- هوش هیجانی، ویژه کارشناسان شرکت همکاران سیستم، تهران، آذر ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۱۴- مهارت¬های زندگی، ویژه مدیران و کارشناسان منطقه آزاد کیش، کیش، آذر ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۱۵- بهداشت روانی در خانواده، ویژه کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی، تهران، آذر ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۱۶- ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان گلدیران، تهران، آذرماه ۱۳۹۰٫
  ۲۱۷- ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان گلدیران، تهران، آذرماه ۱۳۹۰٫
  ۲۱۸- ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان گلدیران، تهران، دی ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۱۹- ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان گلدیران، تهران، دی ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۲۰- ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان گلدیران، تهران، دی ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۲۱- شیوه¬های فرزندپروری، ویژه کارکنان بیمارستان لبافی¬نژاد، تهران، دی ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۲۲- مهارت¬های زندگی، ویژه مدیران و کارشناسان شرکت نفت، تهران، دی ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۲۳- مهارت¬های زندگی، ویژه مدیران و کارشناسان شرکت نفت، تهران، دی ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۲۴- مهارت¬های زندگی، ویژه مدیران و کارشناسان شرکت نفت، تهران، دی ماه ۱۳۹۰٫
  ۲۲۵- مهندسی طراحی ذهن، ویژه مدیران و کارشناسان شرکت نفت، تهران، دی ماه ۱۳۹۱٫
  ۲۲۶- مهارت¬های زندگی، ویژه مدیران برنامه ریز وزارت نفت، تهران، دی ماه ۱۳۹۱٫
  ۲۲۷- مهارت¬های زندگی، ویژه مدیران برنامه ریز وزارت نفت، تهران، دی ماه ۱۳۹۱٫
  ۲۲۸- مهارت¬های زندگی، ویژه مدیران برنامه ریز وزارت نفت، تهران، دی ماه ۱۳۹۱٫
  ۲۲۹- ارتباط اثربخش، ویژه مدیران و مهندسین شرکت نارگان، تهران، دی ماه ۱۳۹۱٫
  ۲۳۰- ارتباط اثربخش، ویژه مدیران و مهندسین شرکت نارگان، تهران، بهمن ماه ۱۳۹۱٫
  ۲۳۱- ارتباط اثربخش، ویژه مدیران و مهندسین شرکت نارگان، تهران، بهمن ماه ۱۳۹۱٫
  ۲۳۲- ارتباط اثربخش، ویژه مدیران و مهندسین شرکت نارگان، تهران، بهمن ماه ۱۳۹۱٫
  ۲۳۳- مدیریت خشم، ویژه کارکنان بانک توسعه صادرات، تهران، خرداد ماه ۱۳۹۲٫
  ۲۳۴- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، خرداد ماه ۱۳۹۲٫
  ۲۳۵- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، خرداد ماه ۱۳۹۲٫
  ۲۳۶- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، تیرماه ۱۳۹۲٫
  ۲۳۷- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، تیرماه ۱۳۹۲٫
  ۲۳۸- بهداشت روانی، ویژه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی، استان تهران، تیرماه ۱۳۹۲٫
  ۲۳۹- هوش هیجانی، ویژه کارکنان بانک توسعه صادرات، تهران، تیر ماه ۱۳۹۲٫
  ۲۴۰- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، شهریورماه ۱۳۹۲٫
  ۲۴۱- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، شهریورماه ۱۳۹۲٫
  ۲۴۲- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، مهرماه ۱۳۹۲٫
  ۲۴۳- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، مهرماه ۱۳۹۲٫
  ۲۴۴-بهداشت روانی، ویژه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی، استان تهران، مهرماه ۱۳۹۲٫
  ۲۴۵- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، آبان ماه ۱۳۹۲٫
  ۲۴۶- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران،آبان ماه ۱۳۹۲٫
  ۲۴۷- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، آذر ماه ۱۳۹۲٫
  ۲۴۸- مدیریت استرس، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، آذر ماه ۱۳۹۲٫
  ۲۴۹- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، دی ماه ۱۳۹۲٫
  ۲۵۰- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، دی ماه ۱۳۹۲٫
  ۲۵۱- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، بهمن ماه ۱۳۹۲٫
  ۲۵۲- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، بهمن ماه ۱۳۹۲٫
  ۲۵۳- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، اسفند ماه ۱۳۹۲٫
  ۲۵۴- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، فروردین ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۵۵- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۵۶-مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۵۷- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، خرداد ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۵۸- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، خرداد ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۵۹- افزایش اعتماد به نفس، ویژه کارکنان زامیاد، تهران، خرداد ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۶۰-مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، تیر ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۶۱- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، تیر ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۶۲- هوش هیجانی، ویژه کارکنان زامیاد، تهران، تیر ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۶۳-مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، مرداد ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۶۴- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، مرداد ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۶۵- هوش هیجانی، ویژه رؤسای زامیاد، تهران، تیر ماه ۱۳۹۳ .
  ۲۶۶-هوش هیجانی، ویژه مدیران زامیاد، تهران، تیر ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۶۷- خلاقیت در سازمان، ویژه کارشناسان و مهندسان اپکو، تهران، تیر ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۶۸- خلاقیت در سازمان، ویژه کارشناسان و مهندسان اپکو، تهران، شهریور ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۶۹-مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، شهریور ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۷۰-مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، شهریور ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۷۱- مدیریت خانواده، ویژه کارکنان زامیاد، تهران، شهریور ماه ۱۳۹۳ .
  ۲۷۲- خلاقیت در سازمان، ویژه کارشناسان و مهندسان اپکو، تهران، مهر ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۷۳- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، مهر ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۷۴- مدیریت استرس، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، مهر ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۷۵- ارتباط اثربخش، ویژه کارکنان زامیاد، تهران، مهر ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۷۶- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، آبانماه ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۷۷- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، آذر ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۷۸- مدیریت هیجان، ویژه کارکنان بانک پارسیان، تهران، دی ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۷۹- خلاقیت در سازمان، ویژه کارشناسان و مهندسان اپکو، تهران، دی ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۸۰- مهارت¬های زندگی، ویژه کارکنان موسسه تحقیقات و فناوری سایپا، تهران، بهمن ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۸۱- مثبت¬اندیشی، ویژه کارکنان موسسه تحقیقات و فناوری سایپا، تهرانف بهمن ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۸۲- بهداشت روانی والدین کودکان استثنایی، ویژه کارکنان بازنشسته وزارت نفت، مشهد، بهمن ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۸۳- هوش هیجانی، ویژه کارکنان پژوهشگاه نفت، تهران، بهمن ماه ۱۳۹۳٫
  ۲۸۴- مدیریت خشم و استرس، ویژه کارکنان امداد خودرو سایپا، تهران، اسفندماه ۱۳۹۳٫
  ۲۸۵- مدیریت خشم و استرس، ویژه کارکنان امداد خودرو سایپا، اسفندماه ۱۳۹۳٫
  ۲۸۶- مدیریت خشم و استرس، ویژه کارکنان امداد خودرو سایپا، اسفندماه ۱۳۹۳٫
  ۲۸۷- مدیریت خشم و استرس، ویژه کارکنان امداد خودرو سایپا، اسفندماه ۱۳۹۳٫
  ۲۸۸- مدیریت استرس، ویژه کارکنان بانک پارسیان، فروردین ماه ۱۳۹۴٫
  ۲۸۹- مدیریت خانواده، ویژه بانوان شاغل در پژوهشگاه نفت، تهران فروردین ماه ۱۳۹۴٫
  ۲۹۰- مدیریت استرس، ویژه کارکنان بانک پارسیان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴٫
  ۲۹۱- مدیریت استرس، ویژه کارکنان بانک پارسیان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴٫
  ۲۹۲- مدیریت استرس، ویژه کارکنان بانک پارسیان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴٫
  ۲۹۳-هوش هیجانی، ویژه دانشجویان کارشناسی رشته مشاور، شهریار، اردیبهشت ۱۳۹۴٫
  ۲۹۴-ارتباط اثربخش، ویژه کارشناسان و مهندسان اپکو، تهران، خرداد ماه ۱۳۹۴٫
  ۲۹۵-مدیریت زمان، ویژه مدیران و کارکنان بهداشت و درمان وزارت نفت، تهران، خرداد ماه ۱۳۹۴٫
  ۲۹۶- مدیریت خانواده، ویژه کارکنان شرکت نفت و گاز پارس، تهران، تیرماه ۱۳۹۴ .
  ۲۹۷- شیوه¬های فرزندپروری، ویژه کارکنان شرکت نفت و گاز پارس، تهران، تیرماه ۱۳۹۴ .
  ۲۹۸- روشهای برقراری ارتباط بین فردی، ویژه کارکنان سازه گستر سایپا، تهران، تیرماه ۱۳۹۴ .

 • سوابق آموزشی اجرایی

  – مدیر فروش شرکت پارس کمپرسور شیراز از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ .
  – مدیر کارگزینی شرکت پارس کمپرسور شیراز از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶ .
  – مدیر طرح¬های پژوهشی موسسه نظرسنجی خرد از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ .
  – کارشناس و پژوهشگر برنامه جستجو شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ .
  – مدیر گروه رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ .
  – مدیر دفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ .
  – رئیس مرکز مشاوره و بهداشت روانی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳ .
  – معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ .
  – عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر از ۱۳۷۸ تا (ادامه دارد) .
  – مدرس دوره¬های آمادگی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از ۱۳۸۲ تا (ادامه دارد) .
  – مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی کرج از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸٫
  – مشاور خانواده از سال ۱۳۷۳ تا کنون.
  – موسس کانون رهپویان سلامت در در دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، ۱۳۸۳٫
  – مشاور شرکت¬های گلستان و اطلس خودرو از اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ .
  – مشاور و مدرس شرکت راهبران دانش مدیریت (رادمان) از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰٫
  – مدرس نمونه مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۶٫
  – مدیر پروژه استخدامی شرکت همراه اول، تهران، خرداد تا شهریور ۱۳۹۰٫
  – مشاور ۰۹۹۰ شرکت همراه اول، تهران، زمستان ۱۳۹۰٫
  – مدرس مدعو مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از سال ۱۳۹۱ تا کنون.