ماهان تجربه کار

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

امیر پارسا زیوری

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

مهران پاکند

مهندسی برقدانشگاه صنعتی  شریف – تهران

آرمین رسولی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

محمدعلی اسحقی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

سعید رجب زاده

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مرتضی توکلی طبا

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف – تهران

محمدرضا آزادی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

سید مهدی ایوب زاده

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

ادهم اسدبیگی

مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف – تهران

محمدرضا میرزا زاده

مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف – تهران

پوریا امامی

مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف – تهران

سید محمد چائی چیان

فیزیک دانشگاه صنعتی شریف – تهران

پرهام برومند

برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

سید حامد ولی زاده

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

پارمیدا وحدت نیا

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

کیانا علیزاده

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف – تهران

سروش سعیدی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

احسان عبادی ساکت

مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف – تهران

پوریا دانشور

فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف

دانیال نوری

مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف – تهران

علیرضا انصاری پور

فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف

نرگس حاجی

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

پویا قاسمیان سورینی

مهندس شیمی دانشگاه صنعتی شریف – تهران

مهسا ابویی

مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف – تهران

کامیار بهروزی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

احمدرضا گودرزوند

برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

کوشا رضایی زاده

برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

جواد یاعلی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی  شریف – تهران

مهیار ملایی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

بابک بصیری

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

زینب رخی ریزی

مهندسی مکانیک  دانشگاه صنعتی  شریف

امید درودی

مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف – تهران

شایان عزیزان

مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف – تهران

الهه اکبری

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

روح المین رسولی

مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف – تهران

نوشین قدسیان

مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف – تهران

سیمین افتخاری پور

مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی  شریف

محمد صارمی

مهندسی هوا و فضا دانشگاه صنعتی شریف

محمدجواد بافرونی

هوافضا دانشگاه صنعتی شریف – تهران

سیدعلی تولیت

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

پدرام زنگنه سروش

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران

درسا طالبی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

کیارش عباسی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

امیرحسین شیرانی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف -تهران

سامان جلیلیان

مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف – تهران

امیر بهادرعلیزاده

مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف – تهران

حسین حسین وند

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

سعیده دهقانی

مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف – تهران

محمدحسین اکبری

علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف – تهران

امین اعظم محمد

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

بازگشت به بالا