22 مارس

خود مراقبتی عملی است که در آن هر فردی از دانش ، مهارت و توان خود به عنوان یک منبع استفاده می کند تا به طور مستقل از سلامت خود مراقبت کند. به زبان دیگر،خودمراقبتی یعنی مراقبت از خود، یعنی اینکه ما برای حفظ سلامت و شادابی خود، کارهای روزمره کوچکی انجام دهیم تا زندگی بهتر و سالم تری داشته باشیم. خودمراقبتی شامل اقداماتی است آموختنی ، آگاهانه و هدفمند که هر فردی برای خود، ، خانواده و دیگران انجام می دهد تا سالم بماند، از سلامت جسمی و روانی خود حفاظت کند، نیازهای اجتماعی خود را برآورده سازد، از بیماری ها یا حوادث و ناخوشی ها پیشگیری کند خود مراقبتی داراای انواعی به شکل زیر میباشد:

خودمراقبتی جسمی: که شامل

  • خوردن منظم غذای سالم ، صبحانه ، ناهار ، شام و میان وعده های سالم ،انجام ورزش روزانه. انجام معاینات پزشکی ادواری و منظم پیشگیرانه ، دریافت خدمات و مراقبت های پزشکی مورد نیاز، داشتن خواب و استراحت کافی،رعایت پوشش مناسب و بر اساس فصول سال،رفتن به تعطیلات و اجتناب از وسایل ، لوازم و رفتارهای پر خطر

خودمراقبتی روانی : که شامل

  • اختصاص وقت و زمان روزانه برای تفکر و تأمل، مراجعه به روان پزشک یا روان شناس در صورت بروز مشکل یا ناراحتی روانی،انجام اقدامات لازم برای کاهش تنش و استرس،توجه به تجارب، آرزوها ، افکار و احساسات خود،مطالعه های ادبی و هنری،اختصاص زمان مناسب برای رفتن به دامن طبیعت

خودمراقبتی عاطفی : که شامل

  • معاشرت و مراوده با دیگران، برقراری ارتباط با خانواده و دوستان،تعامل مهربانانه با خود و دیگران،افتخار به خود و شخصیت خود،جستجوی چیزهایی برای خندیدن، بیان خشم خود به روشی سازنده ،اختصاص وقت برای بودن در کناروالدین و برادر و خواهر و مطالعه کتاب هایی که دوست شان داریم.

خودمراقبتی معنوی: که شامل

  • اختصاص زمان روزانه برای عبادت و نیایش،انجام کارهای خیر و عام المنفعه، شکرگزاری نعمت های الهی،احساس ارزش ، خوشبینی و امید،شرکت در مراسم مختلف

مزایای خودمراقبتی 

برخی از مهم ترین مزایای خود مراقبتی از این قرار است: انرژی ما را تجدید می کند. استرس ما را کاهش می دهد. چشم اندازی نو و احساسی مثبت برای زندگی به ما می بخشد. احساس شادی ، آرامش و صلح را در ما ایجاد می کند. احساس سلامت و تندرستی رادر جسم خود حس می کنیم. اعتماد به نفس و عزت نفس ما را افزایش می دهدو شور و شوق زندگی و انگیزه موفقیت ما را افزایش می دهد.

 خود مراقبتی به وضوح موجب افزایش کارآیی و مهارت های فردی ما می شود.