ارزشیابی

جلسه کارگروه نظارت و ارزشیابی مجموعه مدارس سلام در سوم مهر ماه برگزار گردید و در آن جلسه شاخص های ارزیابی مجموعه مدارس سلام در حوزه‌های نیروی انسانی، فضا و سخت افزار، آموزش و پژوهش، فرهنگی و ورزشی و اداری و مالی برای سال ۹۷-۹۸ تبیین و به اطلاع مدارس رسانده شد.

WhatsApp Image 2018-09-25 at 10.24.47 AM