۱۹

جلسه مدیران ارشد مجموعه مدارس سلام با موضوع جذب نخبگان در تاریخ ۲ مهرماه سال ۹۷برگزار شد.

WhatsApp Image 2018-09-24 at 3.20.27 PM