30 دسامبر

جشن یلدا ظهرروز سه شنبه ۹۷/۹/۲۷ در سالن مدرسه برگزار شد.

در ابتدا جلسه ایی با حضور سرکار خانم داور نیا  با موضوع خودشناسی و کشف خود برگزار گردید. در این جلسه با اجرای یک مسابقه (طراحی وساقت پازل بدون الگو) به ضرورت داشتن چشم انداز و تصویر مطلوب از دنیای آینده پرداخته شد. همچنین در خصوص شناخت نقش های متعدد در زندگی، و توتنایی تنظیم بیانیه یا ماموریت و رسالت بر مبنای ارزش ها نیز با دانش آموزان گفتگو شد، در خاتمه برگه هایی که حاوی مولفه ها ارزش های اخلاقی و معنوی بودند جهت خود ارزیابی روزانه و هفتگی به دانش آموزان داده شد.

همچنین نمایشگاهی از کارهای هنری دانش اموزان پایه برای بازدید برقرار بود، وچیدمان رنگارنگ سفره یلدا از دسرهای فصلی چند دانش اموز پایه یلدایی ترشد.