16 فوریه

جشن چهلمین سال پیروزی

انقلاب اسلامی ایران

امسال هم دانش آموزانمان مثل سالهای گذشته برای انقلابی که امروز از مزایای آن متنعم هستند ، تلاش های فردی و جمعی داشتند تا آنها هم اسمشان در خیل انقلابیون جهان ثبت گردد .

بچه ها بعد از مشورت و تقسیم وظیفه در روزهای اول دهه فجر با آذین بندی کلاس هایشان ، رونق مضاعفی به این جشن ملی دادند .

تلاش های صادقانه و خلاقانه ی آنها دیدنی بود . امیدوارم با تلاش و دینداری ، حافظ ارکان این انقلاب مردمی و اسلامی باشند .